Zakendoen in Zimbabwe

Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2023
Gepubliceerd op:
28 augustus 2019

Zimbabwe is een Afrikaans land met veel natuurschoon, zoals de beroemde Victoriawatervallen. Naast natuurschoon biedt dit land ook zakelijke kansen. Maar hoe doet u zaken in Zimbabwe en waar liggen de kansen voor u? En waar vindt u de informatie over IMVO? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Zimbabwe.

Wegwerkers in Zimbabwe (foto: David Brossard)

Let op: op dit moment geldt een aantal sancties tegen Zimbabwe.

Inwoners en maatschappij van Zimbabwe

Als u zaken wilt doen in Zimbabwe, is het goed om de politieke situatie en geschiedenis van het land te kennen. Het land stond eerst bekend als Zuid-Rhodesië en werd na de onafhankelijk in 1965 Rhodesië, voordat het in 1980 Zimbabwe werd. Het land kent een roerige geschiedenis met burgeroorlogen, machtsovernames en andere vormen van maatschappelijke onrust. Onder het lange bewind van Robert Mugabe (tussen 1980 en 2017) bleef Zimbabwe een instabiel land.

Tegenwoordig is Zimbabwe een semi-presidentiële republiek, die grenst aan Botswana, Zuid-Afrika, Mozambique en Zambia. Het land telt 14,4 miljoen miljoen inwoners (2017), waarvan zo’n anderhalf miljoen leven in de hoofdstad Harare. De Shona vormen verreweg de belangrijkste etnische groep. Naast Shona zijn Ndebele en Engels de belangrijkste talen in Zimbabwe. Driekwart van de bevolking is van het protestantse geloof, een veel kleiner deel is katholiek (7%), moslim of niet-religieus (10%).

Het land kent veel relatief problemen op medisch gebied, zoals het veel voorkomen van dodelijke ziekten als hiv en cholera. Maatschappelijk gezien zijn de hoge werkloosheid en de inflatie ook een groot probleem. Op de Human Development Index staat Zimbabwe op de 146e plaats.

Economie van Zimbabwe

De economie van Zimbabwe draait vooral om landbouw en mijnbouw, en is daarom kwetsbaar voor wisselende prijzen. Het succes van de landbouw is bovendien afhankelijk van het grillige klimaat. Een groot probleem zijn langere periodes van droogte. Ook wordt de economische groei geremd door gebrekkige infrastructuur, een slecht investeringsklimaat, hoge inflatie en hoge overheidsuitgaven.

Tegenover die problemen staan onder meer een (relatief) goed geschoolde arbeidsmarkt en veel natuurlijke hulpbronnen. Om hiervan te profiteren heeft de Zimbabwaanse overheid een strategie opgesteld die zich richt op landbouw, ecotoerisme en speciale economische zones.

Recente economische ontwikkelingen

De economie van Zimbabwe had te maken met forse krimp door de coronacrisis. In 2021 en 2022 toonde de economie weer groeicijfers. Toch kampt de economie nog wel met diverse economische problemen, zoals hierboven al aangegeven. In 2022 vielen de oogsten ook terug door gebrek aan regenval.

De Wereldbank heeft in 2021 een rapport gepubliceerd over de economische situatie van Zimbabwe: 'Zimbabwe Economic Update, June 2021 : Overcoming Economic Challenges, Natural Disasters, and the Pandemic - Social and Economic Impacts'. Bekijk het rapport op de website van de Wereldbank.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen in Zimbabwe? Bekijk de analyse op de website van de Wereldbank.

Handel Nederland - Zimbabwe

Voor Nederland staat Zimbabwe op nummer 150 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (voorlopige cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Zimbabwe € 29,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Zimbabwe:

Handelsrelatie EU-Zimbabwe

De EU heeft sinds 2012 een handelsakkoord met Zimbabwe en een drietal andere landen in de regio (Madagaskar, Mauritius en de Seychellen), met onder meer afspraken over afschaffing van invoerrechten op tal van Zimbabwaanse producten en geleidelijke afschaffing van invoerrechten op verschillende EU-producten.

Wil u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de portal Access2Markets.

"Wij krijgen soms vragen over zakendoen in Zimbabwe. Met name over zakenpartners en betalingen. Het is goed om dat met ons te bespreken."

Bekijk 9 tips van 3 experts over zakendoen in zuidelijk Afrika

Esther Verhaegh
RVO-adviseur internationaal ondernemen

Zakelijke kansen in Zimbabwe

Landbouw

Het potentieel van de Zimbabwaanse groente- en fruitsector in combinatie met de Nederlandse ervaring en expertise biedt veel mogelijkheden voor samenwerking. Dan gaat het vooral op de veredeling en de productie. Maar ook om industriële activiteiten in de ondersteuning van de waardeketen, de logistiek en de dienstverlening.

Meer weten over het ecosysteem van jongere ondernemers in Zimbabwe? Download dan onderstaand rapport: 'Zimbabwe’s Youth Entrepreneurship Ecosystem Assessment'.

Zimbabwe is een heel jong land, waar ruim tweederde van de bevolking tussen de 18 en 35 jaar is. Als u wilt ondernemen in Zimbabwe is het aan te raden kennis te maken met de wereld waarin deze jonge ondernemers zakendoen.

Vragen? Neem contact op met RVO.nl

Heeft u vragen over het zakendoen in Zimbabwe? Of bent u op zoek naar zakenpartners in de duurzame energie, watersector of een andere sector? Neem dan contact op met onze landenexperts voor Zimbabwe. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kreeg Tijn Kanters in korte tijd voet aan de grond in Zimbabwe.

Ondernemen in Zimbabwe

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Zimbabwe. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Zimbabwe staat op plaats 140 in de Ease of Doing Business (2020).

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Exportregels voor Zimbabwe

Procedures en documenten

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Zimbabwe is niet aangesloten bij de ATA-conventie. U kunt bij tijdelijke invoer dus ook geen ATA Carnet gebruiken. Lees meer over tijdelijke invoer op de website van de Douane van Zimbabwe.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Zimbabwe biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Zimbabwe. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

  • RVO biedt ondernemers informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse ambassade ondersteunt u met informatie en contacten.
  • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie om maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence toe te passen.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Zimbabwe mogelijk zijn.

Sancties

Voor Zimbabwe gelden internationale sancties. Houd daar rekening mee wanneer u zaken doet met Zimbabwe.

Hulp van de ambassade

De ambassade in Harare staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het reisadvies voor Zimbabwe.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Zimbabwe?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?