Producteisen Zwitserland

Gepubliceerd op:
30 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023

U wilt een product exporteren naar Zwitserland? Dan moet u rekening houden met nationale producteisen. Voor sommige producten komen deze overeen met die van de Europese Unie (EU). Bij andere producten moet u rekening houden met landspecifieke richtlijnen of voorschriften. Deze pagina helpt u op weg bij het vinden van de Zwitserse eisen die gelden voor uw product.

Als u uw product naar Zwitserland exporteert, moet het aan de juiste eisen voldoen. Vaak heeft u een certificaat nodig om dit te bewijzen. De verschillende normen hebben specifieke productcertificaten. Hieronder leest u er meer over.

Heeft u heel specifieke vragen over producteisen in Zwitserland? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Waar moet uw product aan voldoen?

Het onderscheid tussen normen en certificaten

Als u een product naar Zwitserland exporteert, moet het aan verschillende producteisen voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen normen en exportcertificaten:

  • Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de samenstelling van verf.
  • Exportcertificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Uw product moet aan de vereiste normen voldoen én het juiste exportcertificaat hebben.

Access2Markets helpt u de juiste producteisen te vinden

In de Portal Access2Markets vindt u waar uw specifieke product aan moet voldoen (vul eerst het land en uw HS-code in). Deze databank van de Europese Commissie biedt altijd actuele informatie. Bent u hier nog niet mee bekend? Bekijk dan het stappenplan om deze waardevolle databank goed te leren gebruiken.

Voldoen aan standaarden en normen

Wat zijn normen precies? Nationale normen (oftewel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld veiligheidseisen.

Eisen voor standaarden in Zwitserland

Producteisen in de EU en Zwitserland lijken vaak sterk op elkaar. Toch kunnen er ook verschillen zijn. Dit betekent dat u in sommige gevallen uw product zou moeten aanpassen om toegang te krijgen tot de Zwitserse markt.

Om dit te voorkomen, hebben de EU en Zwitserland overeenkomsten gesloten op het gebied van wederzijdse erkenning en conformiteit van producten. Dit wordt een Mutual Recognition Agreement (MRA) genoemd. Hierdoor mag een product dat aan de EU-eisen voldoet, ook als zodanig in Zwitserland verkocht worden. En andersom. Ook als het niet helemaal voldoet aan de nationale technische voorschriften.

De MRA legt afspraken vast over de wederzijdse erkenning van elkaars certificeringen/vergunningen. De MRA is van toepassing op belangrijke productsectoren zoals machines, medische hulpmiddelen, elektrische apparatuur, bouwmateriaal en biociden. Hierdoor hebben Europese en Zwitserse producenten dezelfde concurrentiepositie op elkaars markt.

Ontwikkelingen rond wederzijdse erkenning

Er zijn veranderingen op komst. Zwitserland stopte in mei 2021 de onderhandelingen met de EU, over juridische regels voor alle overeenkomsten tussen Zwitserland en de EU.

Dit heeft ook gevolgen voor de sectoren onder MRA. Zo verstreek op 26 mei 2021 de overeenkomst over de wederzijdse erkenning voor medische hulpmiddelen. Deze overeenkomst kon niet worden bijgewerkt. Hierdoor is de wederzijdse erkenning en conformiteit van medische hulpmiddelen sindsdien niet meer gegarandeerd. Nu geldt de Zwitserse verordening medische hulpmiddelen (MedDO). Omdat de erkenning van bestaande certificaten hieronder valt, is de toegang voor buitenlandse producenten nog verzekerd.

Voor nieuwe toetreders op de Zwitserse markt zijn er meer vereisten dan onder het MRA. Er gelden overgangsperiodes (tot maximaal 14 maanden), afhankelijk van de product-risicoclassificatie. In het Swissmedic-document vindt u meer informatie.

Zwitserse kantons en producteisen

Zwitserland is ingedeeld in verschillende regio's (kantons). In vergelijking met de Nederlandse provincies, hebben de Zwitserse kantons vaak vrij vergaande autonomie met eigen regels en instanties. Dit kan een grote rol spelen, als u bijvoorbeeld een vestiging in Zwitserland wil openen.

Voor goederen werkt het eenvoudiger. De Zwitserse 'Wet op de binnenmarkt' bepaalt dat goederen die in één kanton op de markt mogen worden gebracht, in heel Zwitserland zijn toegestaan. U hoeft dus niet per kanton aan specifieke producteisen te voldoen.

Kijk in Access2Markets voor meer informatie

Meer weten? Kijk in de Access2Markets Portal (vul eerst de HS-code en het land in) en lees het stukje 'Norms and standards' voor meer informatie over standaarden in Zwitserland. Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij denken graag met u mee.

De juiste certificaten regelen

Zonder de juiste exportcertificaten wordt uw product mogelijk niet toegelaten in Zwitserland.

Certificaten die u in Nederland regelt

Sommige exportcertificaten voor uw handel in Zwitserland kunt u in Nederland regelen. Dat geldt vooral voor de landbouwproducten. Kijk in de tabel hieronder bij welke instantie u terecht kunt.

Nederlandse instanties

In Nederland kunt u export- en keuringscertificaten aanvragen bij een aantal organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. U kunt bij hen meer informatie opvragen.

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop ('free sale-certificaten')
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import- en export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden
RVO en NVWA Mest (verwerkt en onverwerkt) Documenten bij export van mest

Certificaten die u in Zwitserland regelt

Andere exportcertificaten moet u in Zwitserland regelen. Hieronder vindt u een aantal Zwitserse instanties die certificaten uitgeven: 

Schweizerische Normen-Vereinigung

De Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) helpt u aan producteisen en verdere voorschriften te voldoen. Houd er rekening mee dat de SNV een commerciële partij is en een vergoeding vraagt voor de dienstverlening. 

Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen

De 'Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen' geeft meer informatie over productaansprakelijkheid. Er zijn daarnaast regionale consumentenorganisaties voor de 3 verschillende taalgebieden (Italiaans, Frans en Duits):

Regel de juiste verpakkings- en etiketteringseisen

Naast de normen en certificaten, krijgt u bij het exporteren van uw product u te maken met verpakkings- en etiketteringseisen.

Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Kijk hiervoor in de database Access2Markets van de Europese Unie. Voer uw HS-code en land in en bekijk onder 'overzicht' welke 'labelling' en 'packaging' er voor uw producten gelden.

Vragen over export naar Zwitserland?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?