Producteisen Zwitserland

Gepubliceerd op:
30 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2022

U wilt een product exporteren naar Zwitserland? Dan moet u rekening houden met nationale producteisen. Voor sommige producten komen deze overeen met die van de Europese Unie (EU). Bij andere producten moet u rekening houden met landspecifieke richtlijnen of voorschriften. Deze pagina helpt u op weg bij het vinden van de Zwitserse eisen die gelden voor uw product.

De Access To Markets portal (voorheen Market Access Database (MADB) van de Europese Commissie is dé bron voor informatie over exportregels, invoertarieven en producteisen naar landen buiten de EU, waaronder Zwitserland. Ook als u ervoor kiest om de exportformaliteiten uit te besteden, is het goed om op de hoogte te zijn van de exporteisen en -verplichtingen.

Heeft u niet eerder met de Access To Markets portal gewerkt? Kijk dan eens op onze pagina Exporteren buiten de EU: de Access To Markets portal. Komt u er toch niet uit of heeft u andere vragen over de export naar Zwitserland? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Producteisen EU - Zwitserland

Producteisen in de EU en Zwitserland lijken vaak sterk op elkaar. Toch kunnen er ook verschillen zijn. Dit betekent dat u in sommige gevallen uw product zou moeten aanpassen om toegang te krijgen tot de Zwitserse markt.

Om dit te voorkomen, hebben de EU en Zwitserland overeenkomsten gesloten op het gebied van wederzijdse erkenning en conformiteit van producten. Dit wordt een Mutual Recognition Agreement of MRA genoemd. Hierdoor mag een product dat aan de EU-eisen voldoet, ook als zodanig in Zwitserland verkocht worden. En andersom. Ook als het niet helemaal voldoet aan de nationale technische voorschriften.

De MRA legt afspraken vast over de wederzijdse erkenning van elkaars certificeringen/vergunningen. De MRA is van toepassing op belangrijke productsectoren zoals machines, medische hulpmiddelen, elektrische apparatuur, bouwmateriaal en biociden. Hierdoor beschikken Europese en Zwitserse producenten over dezelfde concurrentiepositie op elkaars markt.

Er zijn echter veranderingen op komst. Zwitserland stopte in mei 2021 eenzijdig de onderhandelingen met de EU, over een juridisch raamwerk voor alle overeenkomsten tussen Zwitserland en de EU.

Dit heeft ook gevolgen voor de sectoren onder MRA. Zo verstreek op 26 mei 2021 de overeenkomst over de wederzijdse erkenning voor medische hulpmiddelen. Deze overeenkomst kon niet worden bijgewerkt. Als gevolg hiervan is de wederzijdse erkenning en conformiteit van medische hulpmiddelen sindsdien niet meer gegarandeerd. Nu is de Zwitserse verordening medische hulpmiddelen (MedDO) van toepassing. Omdat de erkenning van bestaande certificaten hieronder valt, is de toegang voor buitenlandse producenten nog verzekerd.

Voor nieuwe toetreders op de Zwitserse markt zijn er meer vereisten dan onder het MRA. Er gelden overgangsperiodes (tot maximaal 14 maanden), afhankelijk van de product-risicoclassificatie. In het Swissmedic-document vindt u meer informatie.

Zwitserse kantons en producteisen

Zwitserland is ingedeeld in verschillende regio's (kantons). In vergelijking met de Nederlandse provincies, hebben de Zwitserse kantons vaak vrij vergaande autonomie met eigen regels en instanties. Dit kan een grote rol spelen, als u bijvoorbeeld een vestiging in Zwitserland wil openen.

Voor goederen werkt het eenvoudiger. De Zwitserse 'Wet op de binnenmarkt' bepaalt dat goederen die in één kanton op de markt mogen worden gebracht, in heel Zwitserland zijn toegestaan. U hoeft dus niet per kanton aan specifieke producteisen te voldoen.

Productinstanties in Zwitserland

De Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) helpt u bij het voldoen aan producteisen en verdere voorschriften. Houd er rekening mee dat de SNV een commerciële partij is en een vergoeding vraagt voor de dienstverlening. 

Gaat u liever zelf op zoek? De Market Access Database biedt meer informatie over normen en standaarden (kopje 'standardisation').

De 'Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen' geeft meer informatie over productaansprakelijkheid. Er zijn daarnaast regionale consumentenorganisaties voor de 3 verschillende taalgebieden (Italiaans, Frans en Duits):

  • Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (ACSI)
  • Fédération romande des consommateurs (FRC)
  • Konsumentenforum (Kf)

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Keuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO en NVWA Mest Documenten bij export van mest
In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?