Apparatuur gebruiken en goedkeuring

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2020

Als intermediair gebruikt u apparatuur die de locatie van uw vervoermiddel bepaalt en waarmee gegevens automatisch aan ons verstuurd worden. Dat apparaat heet AGR-GPS. Ook voor het bemonsteren en verpakken van mestmonsters van drijfmest gebruikt u apparatuur. U mag alleen apparatuur gebruiken die goedgekeurd is. Deze apparatuur heeft een typegoedkeuring.

Typegoedkeuring apparatuur drijfmest

Wageningen UR Livestock Research in Wageningen (A&F) bepaalt of apparatuur goedgekeurd wordt. Werkt een apparaat volgens de eisen? Dan krijgt het een typegoedkeuring. Een aantal fabrikanten heeft een typegoedkeuring gekregen. Deze apparatuur mag u gebruiken.

Apparatuur laten keuren

Bent u een fabrikant van apparaten voor AGR-GPS, bemonstering en verpakking, en wilt u een typegoedkeuring voor uw product(en)? Neem dan contact op met Wageningen UR Livestock Research (afdeling Milieu).

AGR-GPS apparatuur vaste mest

Voor het vervoer van vaste mest maakt u gebruik van AGR-GPS apparatuur. Deze apparatuur zit onlosmakelijk vast aan het chassis van het vervoermiddel, bijvoorbeeld een tractor of een laadbak. Gebruikt u meerdere laadbakken? Dan moet elk chassis met een laadbak eigen AGR-apparatuur hebben.

De AGR-apparatuur moet verbonden zijn met apparatuur voor satellietvolgsysteem (GPS), en verstuurt automatisch en elektronisch het moment van laden en lossen naar ons. U registreert de voertuigen van vaste mest bij ons. Ook registreert u het kenteken samen met het unieke AGR-apparaat. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Registratie AGR-GPS

Heeft u een apparaat met typegoedkeuring gekocht? Dan laat u het monteren. Daarna meldt u dit bij ons. U registreert het kenteken van het trekkende voertuig en ook de kentekens van de aanhangers die u gebruikt voor het vervoer van vaste mest. Gebruikt u een landbouwvoertuig zonder kenteken voor het vervoer van vaste mest? Dan registreert u het chassisnummer. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Export vaste mest met AGR-GPS

Bij export van verwerkte vaste mest moet het vervoer uitgevoerd worden met een vervoermiddel dat goedgekeurde apparatuur heeft voor gegevensregistratie (AGR) en een satellietvolgsysteem (GPS).

Welke apparatuur heeft typegoedkeuring

Deze bedrijven hebben voor bepaalde apparatuur typegoedkeuring gekregen.

    Veelgestelde vragen

    Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over uw intermediaire bedrijf verzameld.

    In opdracht van:
    • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    Bent u tevreden over deze pagina?