Eindvoorraad mest bij berekening gebruiksnormen

Gepubliceerd op:
2 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024

U geeft met de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) uw eindvoorraad mest door. En de gehaltes stikstof en fosfaat daarvan. Deze gehaltes gebruikt u in het nieuwe jaar bijna altijd bij de gebruiksnormen en in uw bemestingsplan. Maar in 2 situaties gebruikt u hiervoor andere gehaltes.

Wanneer andere hoeveelheid stikstof en fosfaat gebruiken

In deze 2 situaties gebruikt u niet dezelfde gegevens van uw AGL bij de berekening voor de gebruiksnormen en in uw bemestingsplan:

  • U gebruikt een ander waarderingstype dan vorig jaar.
  • De wettelijke normen (forfaits) veranderen.

Ander waarderingstype

De gehaltes stikstof en fosfaat in de eindvoorraad bepaalt u met analysegegevens van de afgevoerde mest in het afgelopen jaar. Of u gebruikt de wettelijke normen. Deze 2 opties noemen we waarderingstypen.

Verandert u van waarderingstype? Bijvoorbeeld omdat u in een jaar mest geanalyseerd afvoert? Dan gebruikt u de nieuwe manier in de volgende AGL (over het jaar waarin u bent veranderd). Maar voor de berekening van de gebruiksnormen gebruikt u nog de oude manier. Dat komt doordat u de gehaltes in uw beginvoorraad dan al heeft bepaald met de oude manier. En het waarderingstype voor de begin- en de eindvoorraad moet altijd hetzelfde zijn.

Dit ziet u ook in de tabel hieronder. U gebruikt in deze situaties andere gehaltes in uw AGL over jaar Y dan bij de berekening van de gebruiksnormen voor jaar Y.

  Waarderingstype
AGL jaar X
Waarderingstype
AGL jaar Y
Gebruiken voor berekening gebruiksnormen
in jaar Y
Situatie 1: Wettelijke normen Analysegegevens Beginvoorraad: Wettelijke normen
Eindvoorraad: Wettelijke normen
Situatie 2: Analysegegevens Wettelijke normen Beginvoorraad: Analysegegevens
Eindvoorraad: Analysegegevens

Wettelijke normen veranderen

Bepaalt u de gehaltes stikstof en fosfaat in uw eindvoorraad met de wettelijke normen? En veranderen deze? Dan gebruikt u de nieuwe normen bij de berekening van de gebruiksnormen voor de beginvoorraad.

Een voorbeeld

Het is januari in jaar Y. U geeft de AGL over het vorige jaar door (jaar X). De gehaltes stikstof en fosfaat in de eindvoorraad bepaalt u met de wettelijke normen van jaar X. De normen zijn vanaf 1 januari in jaar Y veranderd. Dan bepaalt u de gehaltes stikstof en fosfaat in de beginvoorraad van jaar Y met deze nieuwe normen. U gebruikt dus andere gehaltes stikstof en fosfaat voor die beginvoorraad dan die u doorgaf als eindvoorraad in de AGL.

Aanpassen in de AGL hoeft niet

Gebruikt u door één van de situaties hierboven niet de gehaltes van uw AGL bij de berekening voor de gebruiksnormen? U hoeft hiervoor niets te veranderen in uw AGL. Lees meer over hoe wij omgaan met controles op de begin- en eindvoorraad in het Boetebeleid Meststoffenwet op Controle en handhaving.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over de AGL verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?