Administratie met BEX

Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024
Gepubliceerd op:
29 november 2019

Elk jaar maakt u verschillende berekeningen voor een goede bedrijfsvoering. Daarbij gebruikt u tabellen met forfaits. Bent u melkveehouder? En passen de forfaits niet bij de situatie op uw bedrijf? Dan gebruikt u de gegevens uit uw administratie waarmee u laat zien dat de excretie van uw melkvee anders is. Voor een goede administratie gebruikt u BEX als hulpmiddel.

Gebruik BEX of forfaits

De meeste melkveehouders gebruiken de tabellen zoals ze op onze website staan. Maar is de situatie op uw bedrijf echt anders? Dan gebruikt u de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX). Kiest u voor het jaar 2024 om te werken met de BEX? Dan gebruikt u deze in 2024 voor alle mestberekeningen. U mag de BEX niet gebruiken om te berekenen hoeveel fosfaatrechten u nodig heeft. Elk kalenderjaar kiest u opnieuw of u met BEX rekent of met de forfaits.

Verantwoorde groei melkvee met BEX

Elk jaar maakt u berekeningen voor de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. U gebruikt daarbij gegevens uit 2014 en van het afgelopen jaar. Voor deze jaren mag u zelf kiezen of u rekent met forfaits of met BEX. U maakt voor ieder jaar een keuze. Kiest u voor 2014 bijvoorbeeld om forfaits te gebruiken? Dan mag u voor het afgelopen jaar voor BEX kiezen. Elk controlejaar kiest u opnieuw voor het jaar 2014 en het afgelopen jaar.

Hoe BEX gebruiken

Met de Excretiewijzer berekent u de mestproductie van uw melkvee. Dit is een rekentool die uw mestproductie berekent volgens de rekenregels van de BEX. Gebruik de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee 2024 om uw gegevens goed aan ons uit te leggen. 

Elk jaar veranderingen

De BEX wordt elk jaar veranderd. Het is belangrijk dat u steeds de nieuwste versie gebruikt. De nieuwste versie van 2024 staat hieronder. Ook de BEX van 2023 en 2022 ziet u hier nog. De oudere versies staan in de Documenten en publicaties bibliotheek.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over de administratie van uw landbouwbedrijf verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?