rVDM voor standaard vervoer

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2023

Vervoert u dierlijke mest? Vanaf 1 januari 2023 heeft u een digitaal en realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) nodig. Hierin staan onder andere gegevens van u, de leverancier en de afnemer. En van de mest zelf en waar u gaat laden en lossen.

Wat is standaard vervoer?

Bij het rVDM laat u dierlijke mest net als bij het VDM vervoeren door een geregistreerde intermediair. Ook GR/GPS-apparatuur, wegen, bemonsteren en analyseren is verplicht. Dit noemen we standaard vervoer.

Voor sommige soorten vervoer zijn er speciale regels op maat. Bijvoorbeeld voor boer-boer-vervoer of afvoer naar particulieren. Lees meer over het vervoer met speciale regels op rVDM voor maatwerk vervoer.

Hoe werkt het rVDM?

Het rVDM voor standaard vervoer bestaat uit 6 meldingen. De vervoerder is verantwoordelijk voor de meldingen, behalve voor de laatste. Bij die laatste melding zijn de leverancier en de afnemer verantwoordelijk.

In de tabel hieronder ziet u alle meldingen. U ziet door wie en wanneer de melding gedaan wordt. En op welke manier.  Sommige meldingen kunt u ook doen met een bedrijfsmanagementsysteem (BMS).

Meldingen bij standaard vervoer
  Door wie? Hoe? Wanneer?
Vooraanmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS Voor het vervoer
Startmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS of rVDM-app Voor het vervoer
Laadmelding - Automatisch met GR/GPS Tijdens het vervoer
Weegmelding Vervoerder e-cert.nl of BMS of rVDM-app Tijdens het vervoer
Losmelding - Automatisch met GR/GPS Tijdens het vervoer
Bevestigingsmelding Leverancier en afnemer e-cert.nl of BMS of rVDM-app Na het vervoer

Voor het vervoer

U geeft de gegevens over het vervoer vooraf al door. Dat doet u in de vooraanmelding. Wat u precies doorgeeft ziet u hieronder. Later verstuurt u de startmelding. Hiermee bevestigt u de gegevens in de vooraanmelding. En geeft u aan dat het vervoer echt gaat beginnen.

Let op! Heeft u net mestopslagen of voertuigen geregistreerd? Of is iemand zojuist bij ons ingeschreven? Deze gegevens zijn pas de volgende dag beschikbaar in de systemen van rVDM.

  Als u toch niet gaat rijden

  Gaat het vervoer niet door en heeft u de startmelding al verstuurd? Dan moet u deze intrekken. Het rVDM vervalt dan. Als u daarna besluit toch te willen rijden, dan begint u met een nieuwe vooraanmelding. Heeft u de startmelding nog niet gedaan? Uw vooraanmelding vervalt automatisch na 14 dagen. Maar u kunt deze ook zelf intrekken.

  Tijdens het vervoer

  Tijdens het vervoer geeft u deze meldingen door:

  • laadmelding
  • weegmelding
  • losmelding

  Na het vervoer

  Na het lossen is er nog één melding: de bevestigingsmelding. De leverancier en de afnemer doen deze melding. Hiermee bevestigen zij dat het vervoer klaar is en dat de gegevens in het rVDM kloppen.

  Stikstof en fosfaat voegen wij toe

  De mest wordt tijdens het laden bemonsterd. Het laboratorium stuurt de analysegegevens van de mest naar u en naar ons. Wij berekenen de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest. Hiervoor gebruiken we de analysegegevens en het gewicht van de vracht. De hoeveelheid stikstof en fosfaat voegen we dan toe aan uw rVDM. U vindt het complete rVDM daarna in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

  Bijhouden in uw administratie

  In uw eigen administratie houdt u binnen één dag na het vervoer bij:

  Naam van de chauffeur van het vervoer

  U vult de naam van de chauffeur niet in op het rVDM, maar houdt deze alleen bij in uw administratie. Zo kan bij een controle gemakkelijk navraag gedaan worden bij de chauffeur.

  Route-informatie

  Als u vaste mest vervoert: het voertuig heeft GR-apparatuur dat de route-informatie opslaat. Met een track- en tracesysteem kunt u dit opnemen in de administratie.
  Als u drijfmest vervoert: de route-informatie mag uit de GR-apparatuur komen. Maar dat hoeft niet. U mag ook op een andere manier de route-informatie vastleggen in de administratie.

  U voegt de route-informatie toe in uw administratie binnen één werkdag na het vervoer.

  Gegevens van rVDM veranderen

  Wilt u de gegevens van een rVDM veranderen? Hoe u dit doet hangt af van de situatie. Lees meer op Gegevens van het rVDM veranderen

  Video: Vervoeren met rVDM voor standaard vervoer

  Bent u tevreden over deze pagina?