rVDM: wat verandert er?

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2023

In 2022 mocht u het papieren Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) nog gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 vervangt het digitaal en realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) het VDM. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Vooraf melden

Veel gegevens die u eerder op het papieren VDM invulde, meldt u nu in het nieuwe rVDM-systeem in e-CertNL. Dit doet u al voordat het vervoer start. Daardoor heeft u vooraf al informatie nodig over bijvoorbeeld de leverancier, afnemer, locaties en de mest. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens heeft. Zo voorkomt u dat u geen dierlijke mest kunt vervoeren.

KVK-nummer en relatienummer

Bij het rVDM geeft u het KVK- of relatienummer nummer van de leverancier en afnemer vóór het vervoer aan ons door. Het rVDM-systeem controleert dan direct of u het juiste nummer heeft gebruikt. Als dat niet zo is, kunt u het vervoer niet aanmelden. U kunt dan niet rijden. Het is dus heel belangrijk dat u de juiste nummers heeft van uw leveranciers en afnemers.

Particulieren en kleine bedrijven

Vervoert u mest naar een particulier? Of vervoert u mest vanaf of naar een klein bedrijf (zonder KVK)? De particulier en het kleine bedrijf hebben straks een relatienummer van ons nodig voor het rVDM. De vervoerder moet dit relatienummer gebruiken bij het aanmelden van het vervoer. Zonder dit nummer kan hij niet rijden. De particulier of het kleine bedrijf hoeft verder geen administratie bij te houden of meldingen te doen.

Gegevens van de voertuigen

U geeft ook vooraf door welke voertuigen u gebruikt. U vult het kenteken in van het trekkende voertuig, maar ook van het (achterste) getrokken voertuig. Ook zonder deze gegevens kunt u niet starten met de rit.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het rVDM horen meldingen die vooraf en tijdens de rit gedaan moeten worden. De geregistreerde intermediair is hiervoor verantwoordelijk. Laat de intermediair het vervoer door een derde doen? Dan is hij nog steeds verantwoordelijk.

In situaties waarbij een landbouwer zelf de mest mag vervoeren, is die verantwoordelijk voor de meldingen. Ook als hij een niet-geregistreerde intermediair het vervoer laat doen. Huurt de landbouwer een geregistreerde intermediair in voor het vervoer? Dan is de geregistreerde intermediair verantwoordelijk.

Na het transport geven de leverancier en afnemer hun akkoord met de bevestigingsmelding. Voor deze laatste melding zijn de leverancier en afnemer zelf verantwoordelijk. U bent nu klaar met het rVDM. De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest mist nog. Deze berekenen wij voor u en voegen wij toe aan het rVDM.

Bedrijfsadministratie

Naast de algemene regels voor bedrijfsadministratie, zijn er ook regels voor het bijhouden van mestvervoer in uw eigen administratie.

Landbouwer of intermediair

U houdt in elk geval de volgende gegevens bij:

  • De persoon/personen die het vervoer hebben gedaan.
  • De analyseresultaten van het laboratorium.

Intermediairs houden hier extra bij:

  • De weegbonnen die bij het vervoer horen.
  • De routeinformatie bij standaard vervoer.

Substraatbereider of producent van mestkorrels of producten met maximaal 10% dierlijke mest

U legt per product de volgende gegevens vast in uw administratie:

  • Hoeveel kilogram meststoffen u afvoert.
  • Het aantal kilogram stikstof en fosfaat in de meststoffen die u levert of exporteert.
  • Wie de afnemers zijn.

Vervoer door geregistreerde intermediair

Voor sommige soorten vervoer is er nu een vrijstelling. De mest hoeft dan niet vervoerd te worden door een geregistreerde intermediair. Bij het rVDM veranderen de soorten vervoer waarbij geen intermediair nodig is. Twee soorten vervoer vallen af. Hiervoor zijn nog steeds speciale regels, maar deze worden vanaf 1 januari 2023 wel gedaan door een geregistreerde intermediair:

  • paardenmest naar substraatbereider
  • afvoer van champost

De precieze regels voor dit vervoer leest u op rVDM voor maatwerkvervoer.

Verzamel-rVDM

Gaat u meerdere mesttransporten doen van dezelfde mestsoort op één dag naar dezelfde bestemming? Hiervoor kon u een verzamel-VDM gebruiken. Bij het rVDM bestaat dit ook weer. Maar het werkt wel anders. Een verzamel-rVDM kan alleen nog bij het vervoer dat valt onder de sommige groepen maatwerk vervoer. Meer hierover leest u op Verzamel-rVDM gebruiken.

Wat blijft hetzelfde?

De gegevens die u doorgeeft veranderen niet veel. Maar de manier en het moment waarop u die doorgeeft, veranderen wel. De manier waarop u de mest laat wegen, bemonsteren en analyseren blijft helemaal gelijk. De regels hierover leest u op Dierlijke mest vervoeren. Hoe u meldt leest u op Vervoeren met rVDM.

De eisen voor de GR/GPS-apparatuur blijven ook gelijk. Deze regels vindt u op Apparatuur gebruiken en goedkeuring.

 

Bent u tevreden over deze pagina?