rVDM: wat verandert er?

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2022

Op dit moment verandert er nog niets. U mag het bestaande Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in 2022 nog gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 vervangt het digitaal en realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) het VDM. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Straks vooraf melden

Veel gegevens die u nu op het VDM invult, meldt u straks in het nieuwe rVDM-systeem in e-CertNL. Dit doet u al voordat het vervoer start. Daardoor heeft u vooraf al informatie nodig over bijvoorbeeld de leverancier, afnemer, locaties en de mest. Het is belangrijk dat u de juiste gegevens heeft. Zo voorkomt u dat u geen dierlijke mest kunt vervoeren.

KVK-nummer en relatienummer

Bij het rVDM geeft u het KVK- of relatienummer nummer van de leverancier en afnemer vóór het vervoer aan ons door. Het rVDM-systeem controleert dan direct of u het juiste nummer heeft gebruikt. Als dat niet zo is, kunt u het vervoer niet aanmelden. U kunt dan niet rijden. Het is dus heel belangrijk dat u de juiste nummers heeft van uw leveranciers en afnemers.

Particulieren en kleine bedrijven

Vervoert u mest naar een particulier of klein bedrijf (zonder KVK)? Zij hebben straks een relatienummer van ons nodig voor het rVDM. De vervoerder moet dit relatienummer gebruiken bij het aanmelden van het vervoer. Zonder dit nummer kan hij niet rijden. De particulier of het kleine bedrijf hoeft verder geen administratie bij te houden.

Gegevens van de voertuigen

U geeft ook vooraf door welke voertuigen u gebruikt. U vult het kenteken in van het trekkende voertuig, maar ook van het (achterste) getrokken voertuig. Ook zonder deze gegevens kunt u niet starten met de rit.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het rVDM horen meldingen die vooraf en tijdens de rit gedaan moeten worden. De geregistreerde intermediair is hiervoor verantwoordelijk. Laat de intermediair het vervoer door een derde doen? Dan is hij nog steeds verantwoordelijk.

In situaties waarbij een landbouwer zelf de mest mag vervoeren, is die verantwoordelijk voor de meldingen. Ook als hij een niet-geregistreerde intermediair het vervoer laat doen. Huurt de landbouwer een geregistreerde intermediair in voor het vervoer? Dan is de geregistreerde intermediair verantwoordelijk.

Na het transport geven de leverancier en afnemer hun akkoord met de bevestigingsmelding. Voor deze laatste melding zijn de leverancier en afnemer zelf verantwoordelijk. U bent nu klaar met het rVDM. De hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest mist nog. Deze berekenen wij voor u en voegen wij toe aan het rVDM.

Naam en route bewaren in administratie

Degene die verantwoordelijk is voor het vervoer houdt extra gegevens bij in de administratie. Het gaat om:

  • de naam bij van de chauffeur van het vervoer. U vult deze niet in op het rVDM, maar houdt deze alleen bij in uw administratie. Zo kan bij een controle gemakkelijk navraag gedaan worden bij de chauffeur;
  • de routeinformatie. Deze gegevens laten de route van het vervoer zien. U voegt deze toe in uw administratie binnen één werkdag na het vervoer. Dit hoeft alleen bij vervoer dat een geregistreerde intermediair met GR/GPS doet.

Vervoer door geregistreerde intermediair

Voor sommige soorten vervoer is er nu een vrijstelling. De mest hoeft dan niet vervoerd te worden door een geregistreerde intermediair. Bij het rVDM veranderen de soorten vervoer waarbij geen intermediair nodig is. Twee soorten vervoer vallen af. Hiervoor zijn nog steeds speciale regels, maar deze worden vanaf 1 januari 2023 wel gedaan door een geregistreerde intermediair:

  • paardenmest naar substraatbereider
  • afvoer van champost

De precieze regels voor dit vervoer leest u binnenkort op onze website.

Verzamel-rVDM

Gaat u meerdere mesttransporten doen van dezelfde mestsoort op één dag naar dezelfde bestemming? Hiervoor kon u een verzamel-VDM gebruiken. Bij het rVDM bestaat dit ook weer. Maar het werkt wel anders. Een verzamel-rVDM kan alleen nog bij het vervoer dat valt onder de sommige groepen maatwerk vervoer. Meer hierover leest u binnenkort op Verzamel-rVDM gebruiken.

Wat blijft hetzelfde?

De gegevens die u doorgeeft veranderen niet veel. Maar de manier en het moment waarop u die doorgeeft, veranderen wel. De manier waarop u de mest laat wegen, bemonsteren en analyseren blijft helemaal gelijk. De regels hierover leest u op Dierlijke mest vervoeren.

De eisen voor de GR/GPS-apparatuur blijven ook gelijk. Deze regels vindt u op Apparatuur gebruiken en goedkeuring.

Vragen over rVDM?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?