Dierlijke mest vervoeren met pijpleiding

Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2024
Gepubliceerd op:
11 juni 2020

Meestal wordt dierlijke mest over de weg vervoerd, maar het kan ook met een pijpleiding. Dit mag bij vervoer van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf. Bent u intermediair en wilt ook met een pijpleiding vervoeren? Dan registreert u deze eerst bij ons.

Voorwaarden

  • De pijpleiding hoort bij uw intermediaire bedrijf.
  • Het vervoer met een pijpleiding mag alleen van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf.
  • De pijpleiding wordt alleen gebruikt voor de afvoer van mest van één bedrijf. De mest komt van dieren die op dat bedrijf gehouden worden.
  • U zorgt voor een weegsysteem, bemonsterings- en verpakkingsapparatuur en GR-apparatuur. Deze apparatuur is goedgekeurd en bij ons geregistreerd. Bij elke vracht verstuurt GR-apparatuur automatisch de tijd, datum en GPS-coördinaten naar ons. De apparatuur voor het weegsysteem voldoet aan de regels van de Metrologiewet.
  • Voordat u vervoert bepaalt u met een apparaat het volume. Daarna berekent u met de dichtheid en het volume het gewicht van de vracht. Wegen mag met weegcellen, maar ook door flowmeting. U rekent het volume (debiet) van de flowmeter dan om met de dichtheid naar massa. Zo kunt u de juiste monstermomenten bepalen. Eén vracht is niet zwaarder dan 36 ton.
  • De pijp heeft automatisch bemonsteringsapparatuur. Hiermee wordt bij elke vracht in elk geval 650 milliliter en niet meer dan 1000 milliliters afgetapt. Dit wordt gedaan met 5 tot en met 9 deelmonsters die gelijk verdeeld over de hele vracht zijn afgenomen. Elk monster wordt automatisch verpakt met de verpakkingsapparatuur.
  • U vervoert de vracht binnen 24 uur.
  • U vult voor elke vracht een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) in. U gebruikt opmerkingscode 42: geen wegtransport.

Wanneer en hoe registreren

U kunt de pijpleiding registreren in Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

 

Na uw registratie

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

rVDM versturen bij elke vracht

Voor elke vracht met de pijpleiding doet u alle meldingen in rVDM. Vul hierin opmerkingscode 42 in: Geen wegtransport. 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?