Dierlijke mest vervoeren met pijpleiding

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2021

Meestal wordt dierlijke mest over de weg vervoerd, maar het kan ook met een pijpleiding. Dit mag bij vervoer van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf. Bent u intermediair en wilt ook met een pijpleiding vervoeren? Dan registreert u deze eerst bij ons.

Voorwaarden voor deze regeling

  • De pijpleiding hoort bij uw intermediaire bedrijf.
  • Het vervoer met een pijpleiding mag alleen van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf.
  • De pijpleiding wordt alleen gebruikt voor de afvoer van mest van één bedrijf.
  • U zorgt voor een weegsysteem, bemonsterings- en verpakkingsapparatuur en een AGR/GPS systeem. Deze apparatuur is goedgekeurd en bij ons geregistreerd. Bij elke vracht verstuurt dit AGR/GPS-systeem automatisch de tijd, datum en GPS-coördinaten naar ons. De apparatuur voor het weegsysteem voldoet aan de regels van de Metrologiewet.
  • Voordat u vervoert bepaalt u met een apparaat het volume. Daarna berekent u met de dichtheid en het volume het gewicht van de vracht. Wegen mag met weegcellen, maar ook door flowmeting. U rekent het volume (debiet) van de flowmeter dan om met de dichtheid naar massa. Zo kunt u de juiste monstermomenten bepalen. Eén vracht is niet zwaarder dan 36 ton.
  • De pijp heeft automatisch bemonsteringsapparatuur. Hiermee wordt bij elke vracht in elk geval 650 milliliter en niet meer dan 1000 milliliters afgetapt. Dit wordt gedaan met 5 tot en met 9 deelmonsters die gelijk verdeeld over de hele vracht zijn afgenomen. Elk monster wordt automatisch verpakt met de verpakkingsapparatuur.
  • U vervoert de vracht binnen 24 uur.
  • U vult voor elke vracht een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. U gebruikt opmerkingscode 42: geen wegtransport.

Wanneer en hoe registreren

U kunt de pijpleiding registreren op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw registratie

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

VDM versturen bij elke vracht

Voor elke vracht met de pijpleiding vult u een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. Onderteken het VDM op het moment dat de dierlijke mest wordt aangevoerd. Ook de landbouwer ondertekent het VDM. Vul op het VDM opmerkingscode 42 in: Geen wegtransport. Lees meer op Vervoersbewijs dierlijke mest.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

Vragen over vervoeren met pijpleiding?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?