Dierlijke mest vervoeren met transportband

Gepubliceerd op:
11 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2021

Meestal wordt dierlijke mest over de weg vervoerd, maar het kan ook met een transportband. Dit mag bij vervoer van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf. Bent u intermediair en u wilt ook met een transportband vervoeren? Dan registreert u deze eerst bij ons.

Voorwaarden voor deze regeling

 • De transportband hoort bij uw intermediaire bedrijf.
 • U bent vervoerder en afnemer van de mest.
 • Het vervoer met een transportband mag alleen van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf.
 • De transportband wordt alleen gebruikt voor de afvoer van mest van één bedrijf.
 • De transportband staat op een vaste plaats.
 • U zorgt ervoor dat de vervoerde mest niet vervuild wordt. De transportband staat bijvoorbeeld onder een overkapping.
 • U zorgt voor een weegsysteem en een AGR/GPS systeem. Deze apparatuur is goedgekeurd en bij ons geregistreerd. Bij elke vracht verstuurt dit AGR/GPS-systeem automatisch de tijd, datum en GPS-coördinaten naar ons. De apparatuur voor het weegsysteem voldoet aan de regels van de Metrologiewet.
 • Voordat u vervoert bepaalt u de grootte van de vracht. Eén vracht is niet zwaarder dan 36 ton.
 • U bepaalt het gewicht met behulp van de geijkte weegcellen die aan de transportband zijn aangebracht.
 • U neemt van elke vracht handmatig in elk geval deelmonsters verspreid over de vracht. Deze voegt u samen tot één monster van in elk geval 500 en niet meer dan 800 gram. U verpakt het genomen monster in een monsterverpakking die voldoet aan de eisen van mest bemonsteren. Lees meer op Dierlijke mest vervoeren.
 • U vervoert de vracht binnen 24 uur.
 • U vult voor elke vracht een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. U gebruikt opmerkingscode 42: geen wegtransport.

Wanneer en hoe registreren

U kunt de transportband registreren op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw registratie

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

VDM versturen bij elke vracht

Voor elke vracht met de transportband vult u een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) in. Onderteken het VDM op het moment dat de dierlijke mest wordt aangevoerd. Ook de landbouwer ondertekent het VDM. Vul op het VDM opmerkingscode 42 in: geen wegtransport. Lees meer op Vervoersbewijs dierlijke mest.
 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

Vragen over vervoeren met transportband?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?