Dierlijke mest vervoeren met transportband

Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2024
Gepubliceerd op:
11 juni 2020

Meestal wordt dierlijke mest over de weg vervoerd, maar het kan ook met een transportband. Dit mag bij vervoer van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf. Bent u intermediair en u wilt ook met een transportband vervoeren? Dan registreert u deze eerst bij ons.

Voorwaarden

 • De transportband hoort bij uw intermediaire bedrijf.
 • U bent vervoerder en afnemer van de mest.
 • Het vervoer met een transportband mag alleen van een landbouwbedrijf naar een intermediair bedrijf. 
 • De transportband wordt alleen gebruikt voor de afvoer van mest van één bedrijf. De mest komt van dieren die op dat bedrijf gehouden worden.
 • De transportband staat op een vaste plaats.
 • U zorgt ervoor dat de vervoerde mest niet vervuild wordt. De transportband staat bijvoorbeeld onder een overkapping.
 • U zorgt voor een weegsysteem en GR-apparatuur. Deze apparatuur is goedgekeurd en bij ons geregistreerd. Bij elke vracht verstuurt de GR-apparatuur automatisch de tijd, datum en GPS-coördinaten naar ons. De apparatuur voor het weegsysteem voldoet aan de regels van de Metrologiewet.
 • Voordat u vervoert bepaalt u de grootte van de vracht. Eén vracht is niet zwaarder dan 36 ton.
 • U bepaalt het gewicht met behulp van de geijkte weegcellen die aan de transportband zijn aangebracht.
 • U neemt van elke vracht handmatig in elk geval deelmonsters verspreid over de vracht. Deze voegt u samen tot één monster van in elk geval 500 en niet meer dan 800 gram. U verpakt het genomen monster in een monsterverpakking die voldoet aan de eisen van mest bemonsteren. Lees meer op Dierlijke mest vervoeren.
 • U vervoert de vracht binnen 24 uur.
 • U vult voor elke vracht een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) in. U gebruikt opmerkingscode 42: geen wegtransport.

Wanneer en hoe registreren

U kunt de transportband registreren in Mijn RVO. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Na uw registratie

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

rVDM versturen bij elke vracht

Voor elke vracht met de transportband doet u alle meldingen in rVDM. Hierin vult u opmerkingscode 42 in: geen wegtransport. 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dierlijke mest vervoeren verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?