Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2022
Gepubliceerd op:
12 juni 2020

Vervoert u zuiveringsslib of compost? Dan vult u elke keer een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) in. Er staan gegevens in van u, de leverancier en de afnemer. En ook over het vervoer. U stuurt de gegevens van het VZC naar ons op. Tijdens het vervoer neemt u als bewijs een papieren VZC mee.

VZC invullen en versturen

Op het VZC vult u in of u compost, steekvast zuiveringsslib of vloeibaar zuiveringsslib vervoert. U vult ook hoeveel stikstof en fosfaat u vervoert. U verstuurt het VZC binnen 10 werkdagen.

U vult soms ook opmerkingscodes in. Zo geeft u bijvoorbeeld het type vervoer aan. De opmerkingscodes staan in tabel 11c op Tabellen mest. Code 34 betekent bijvoorbeeld dat u afvoert naar uw natuurgrond. Is er geen opmerkingscode die bij uw situatie past? Gebruik dan geen code.

Hoe versturen

Een VZC versturen doet u op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Versturen met bedrijfsmanagementsysteem

Er zijn ook bedrijfsmanagementsystemen waarmee u de gegevens rechtstreeks aan ons kunt doorgeven. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Na het versturen

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Gegevens veranderen

Heeft u een VZC verstuurd, maar een fout gemaakt? Dan kunt u een wijzigingsverzoek doen. Alleen u als vervoerder kunt een wijzigingsverzoek sturen. Gaat het om een verandering door een bedrijfsoverdracht? Dan mag ook de leverancier of afnemer het verzoek sturen. Hierin staan:

  • de relatienummers van leverancier, vervoerder en afnemer;
  • de handtekeningen van leverancier, vervoerder en afnemer;
  • de nummers van het vervoersbewijs die jullie willen veranderen;
  • de veranderingen waar het om gaat;
  • de redenen van de verandering. Stuur ook bewijsstukken mee zoals een kopie van het vervoersbewijs of een analyseverslag.

Wanneer en hoe versturen

U kunt binnen 6 weken na het versturen van uw VZC een wijzigingsverzoek met bewijsstukken opsturen. U kunt het verzoek doen via Digitaal post versturen op mijn.rvo.nl. Kies bij het onderwerp voor Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost. Wij verwerken uw verzoek sneller als u pdf-bestanden stuurt.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Met de post versturen

U kunt uw verzoek ook met de post sturen. Stuur uw verzoek naar de afdeling meststromen in Zwolle. Kijk voor het postadres bij contact.

Na het versturen

Na ontvangst beoordelen wij het verzoek binnen 30 werkdagen. Daarna krijgt u bericht van ons.

Iemand machtigen voor uw VZC-zaken

U kunt iemand anders machtigen om uw VZC-gegevens op te halen. Ga daarvoor naar Mijn dossier en kies Machtiging afgeven, wijzigen, intrekken. Vul de gegevens in van degene die u wilt machtigen. Selecteer dan VZC gegevens leveren aan.

Machtigen voor handtekening

Normaal gesproken ondertekenen de leverancier en de afnemer het VZC. Beiden krijgen van u een doordruk van het VZC voor de administratie. Zij kunnen u ook machtigen om voor hen de handtekening te zetten. De leverancier of afnemer stelt de machtiging samen met u op. Dit kan op papier of elektronisch. U hoeft de machtiging niet naar ons op te sturen, maar u bewaart deze in uw administratie.

Het moet duidelijk zijn welke handtekening hoort bij de vervoerder, leverancier en afnemer. Bij een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet u de machtiging kunnen laten zien, of doorsturen in een e-mail.

VZC bestellen

Nieuwe VZC’s bestellen kan het hele jaar door ons te bellen. Neem hiervoor contact met ons op.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?