Wijzigingen voor een NSW-rangschikking doorgeven

Gepubliceerd op:
3 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2021

Is uw landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW)? En verandert er iets aan dit landgoed wat invloed heeft op de NSW-rangschikking? Dan moet u dit digitaal aan ons doorgeven. Dat geldt ook als uw landgoed van eigenaar verwisselt en de nieuwe eigenaar de NSW-rangschikking onder zijn naam wil voortzetten.

Welke wijzigingen geeft u door?

U geeft de volgende veranderingen door:

 • U voegt (delen van) percelen en mogelijke opstallen op deze percelen aan het NSW-landgoed toe.
 • U onttrekt (delen van) percelen aan het NSW-landgoed. U wilt deze (delen van) percelen dus niet meer rangschikken onder de NSW als een gedeelte van het NSW-landgoed.
 • U verwijdert opstallen van of onttrekt opstallen aan het NSW-landgoed. De ondergrond blijft wel onderdeel van het NSW-landgoed.
 • U voegt opstallen toe op percelen die al de status NSW-landgoed hebben.
 • U verandert het terreingebruik van het NSW-landgoed.
 • De kadastrale percelen die al de status NSW-landgoed hebben, hebben een ander nummer gekregen.
 • U verandert iets aan de manier waarop het NSW-landgoed is opengesteld voor het publiek.
 • U onttrekt het hele landgoed aan de werking van de NSW. U wilt het hele landgoed dus niet meer rangschikken onder de NSW.

Hoe geeft u de wijzigingen door?

U geeft deze wijzigingen door op mijn.rvo.nl. Daarvoor neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Vraag inlogmiddelen en TAN-code aan

Heeft u nog niet eerder ingelogd op mijn.rvo.nl, vraag dan eerst inlogmiddelen en een TAN-code aan. U heeft het volgende nodig:

 • Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
 • Als particulier logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen heeft u een TAN-code nodig. Deze vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Ga daarvoor naar Mijn machtigingen en TAN-codes.

Stap 2: Geef uw wijziging door

Ga naar mijn.rvo.nl en log in met eHerkenning of Digid. Daarna kunt u 2 keuzes maken:

 • Is de verandering al doorgevoerd? Dan kiest u voor Rangschikking van uw landgoed wijzigen.
 • Wilt u de verandering in de toekomst doorvoeren? En wilt u er zeker van zijn dat dit geen gevolgen heeft voor de NSW-rangschikking? Dan kunt u dit vooraf door ons laten beoordelen. Kies in dat geval voor Voorgenomen handeling melden.

Gebruik bij uw wijzigingsaanvraag de informatie uit de brochure hieronder.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om uw wijziging door te geven en andere NSW-zaken digitaal voor u te regelen. Dit kan een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon. Lees hoe u dit doet op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Meerdere eigenaren

Heeft uw landgoed meerdere eigenaren? Dan kunt u een van de eigenaren of een andere (rechts)persoon machtigen om de wijziging door te geven en andere NSW-zaken voor u te regelen. U leest hoe u dat doet op de pagina Rangschikking onder de Natuurschoonwet aanvragen, onder het kopje Als er meer eigenaren zijn.

Andere eigenaar van het NSW-landgoed

Krijgt of koopt u een landgoed dat al onder de NSW is gerangschikt? En wilt u de NSW-rangschikking van dit hele landgoed op uw naam voortzetten? Dan kunt u dat aanvragen op mijn.rvo.nl. Doe dit binnen 6 maanden nadat u het landgoed in uw bezit heeft gekregen. Vraag eerst de benodigde inlogmiddelen aan of machtig iemand om de aanvraag te regelen (zie hierboven). Stuur met uw aanvraag een kopie van de overdrachtsakte(n) mee, die uw notaris heeft ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Als u de NSW-rangschikking van een gedeelte van het NSW-landgoed wilt voortzetten

Krijgt of koopt u een gedeelte van het (oude) NSW-landgoed? En wilt als nieuwe eigenaar de NSW-rangschikking van dat gedeelte van het landgoed voortzetten? Vraag dan een nieuwe NSW-rangschikking aan. Doe dit binnen 6 maanden nadat u het gedeelte van het gerangschikte landgoed heeft verkregen.

Documenten controleren

Is het gelukt om de NSW-rangschikking op uw naam te zetten? Kijk dan of de volgende documenten nog kloppen met de situatie van nu:

 • de topografische terreinkaart
 • het formulier Opgave Terreinen en opstallen
 • de Openstellings-situatiekaart van het NSW-landgoed

Mogelijk heeft de oude eigenaar deze documenten nog in zijn bezit. Komen de documenten niet meer overeen met de situatie van nu? Geef dan de verandering(en) aan ons door op mijn.rvo.nl. Kies voor Rangschikking van uw landgoed wijzigen.

Meer weten?

Lees meer over de Natuurschoonwet.

Vragen over de Natuurschoonwet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?