Overzicht gedragscodes

Gepubliceerd op:
6 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023

Op deze pagina vindt u een overzicht van de in ontwerp-goedgekeurde en goedgekeurde gedragscodes. Gaat uw organisatie met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. Een in ontwerp-goedgekeurde gedragscode mag u nog niet gebruiken.

Gedragscode per sector

Het Ministerie van LNV wil graag dat elke sector één goedgekeurde gedragscode gebruikt. Hierdoor werken alle partijen op dezelfde manier en zijn er geen losse gedragscodes meer nodig.

Gedragscode voor gemeenten

Sinds 17 december 2020 is er één sectorale gedragscode voor gemeenten. Dit is de gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. Deze vervangt de verschillende gedragscodes van de gemeenten.

Meldplicht

Gaat u ruimtelijke ingrepen uitvoeren onder de Gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland? Dan bent u verplicht dit te melden bij de provincie waar u het werk uitvoert. Deze verplichting staat in de gedragscode. Bekijk de Contactgegevens van de provincies voor de e-mailadressen en telefoonnummers. Werkt u met een gedragscode waar dit niet in staat? Dan ontvangt de provincie toch graag een melding als u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Definitief goedgekeurde gedragscodes A t/m H

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Aedes Vereniging van woningcorporaties Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Aedes Vereniging van woningcorporaties en goedkeuringsbesluit (pdf)

01-01-2025
Drinkwaterbedrijven Bestendig beheer en onderhoud

Goedkeuringsbesluit gedragscode Vewin (pdf)
Gedragscode waterbedrijven Vewin (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn gedragscode Vewin (pdf)

31-12-2024
Groningen Seaports Bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Groningen Seaports (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Groningen Seaports (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn gedragscode Groningen Seaports (pdf)

31-12-2024
Havenbedrijf Rotterdam Bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Gedragscode Wet natuurbescherming voor Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
Goedkeuringsbesluit Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
01-09-2025

In ontwerp en definitief goedgekeurde gedragscodes I t/m P

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

Bestendig gebruik, bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
 

Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk (pdf)
Ontwerp goedkeuringsbesluit Stadswerk (pdf)
Kennisdocument na-isolatie en renovaties (pdf)
Landelijke leidraad natuurvrij maken van gebouwen (pdf)

01-01-2025
ProRail Bestendig beheer en onderhoud

Gedragscode ProRail en goedkeuringsbesluit (pdf)

23-12-2027
Provincies Bestendig beheer en onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen voor provinciale infrastructuur in Nederland

Gedragscode Provinciale Infrastructuur (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Provinciale Infrastructuur (pdf)
Besluit aanpassen goedkeuringstermijn Provinciale Infrastructuur (pdf)

31-12-2024

Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Rijkswaterstaat Bestendig beheer en onderhoud en/of kleinschalige ruimtelijke activiteiten Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat met goedkeuringsbesluit 01-01-2025
TenneT houtopstanden Houtopstanden

Gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

27-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes U t/m Z

Organisatie Te gebruiken voor Gedragscodes en besluiten Geldig tot
Unie van Waterschappen Bestendig beheer en onderhoud

Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen (pdf)
Goedkeuringsbesluit Gedragscode voor Unie van Waterschappen (pdf)
Besluit verlengen goedkeuringstermijn gedragscode Unie van Waterschappen (pdf)

31-12-2024
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) Bestendig beheer of onderhoud in de bosbouw

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer  (pdf)
Goedkeuringsbesluit Gedragscode soortenbescherming bosbeheer (pdf)
Advies WUR schermslag (pdf)
Advies RAVON en WUR herpetofauna (pdf)

18-08-2027

Natuurkalenders

Een aantal gedragscodes maakt gebruik van natuurkalenders. Dit zijn de Natuurkalender voor overige soorten en de Natuurkalender voor vogels. Deze kalenders geven informatie over het leefgebied van soorten. Ook leest u hier in welke periode u werkzaamheden het best kunt uitvoeren. Verder gebruikt u de Lijst jaarrond beschermde vogelnesten om te bepalen of u een ontheffing nodig heeft. Hierin leest u ook welke preventieve maatregelen (mitigerende maatregelen) er nodig zijn.

Sommige gedragscodes verwijzen naar kennisdocumenten. U vindt deze op de website van BIJ12 onder Natuur en landschap bij Onderwerpen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?