Wet natuurbescherming bij buitenevenementen

Gepubliceerd op:
9 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2020

U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende gebied dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen.

U houdt het evenement bijvoorbeeld op een ander moment of op een andere locatie of u houdt rekening met lawaai en het dag- en nachtritme van dieren. Meer informatie hierover leest u op de pagina Preventieve maatregelen bij buitenevenementen.

Hebben de preventieve maatregelen niet het gewenste effect, dan kunt u een ontheffing aanvragen. De kans dat die wordt verleend is in de praktijk echter klein.

Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaalde bedreigde dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen.

Schadelijke effecten

Om te bepalen of uw evenement een schadelijk effect heeft op flora en fauna, moet u weten:

  • welke soorten er op en rond de locatie voorkomen;
  • weten welke soorten beschermde dieren of planten zijn;
  • weten waardoor deze soorten kwetsbaar zijn.

Een ecologisch deskundige geeft hierop antwoord. Dat kan een ecologisch adviesbureau of vereniging zijn.

Aanvragen

Blijkt uit het onderzoek van de ecologisch deskundige dat uw evenement schadelijk is voor de flora of fauna op en rond de locatie? Dan kunt u een ontheffing aanvragen op mijn.rvo.nl. Als ondernemer of organisatie logt u hiervoor in met eHerkenning (niveau 2+). Particulieren maken gebruik van DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Zorg bij uw aanvraag voor een goede onderbouwing en begin op tijd met het verzamelen van informatie. Anders loopt u het risico dat het evenement moet worden afgelast of dat u een boete krijgt.

Bij de aanvraag hoort ook een projectplan. Gebruik hiervoor het document op mijn.rvo.nl.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een reactie van ons.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?