Preventieve maatregelen bij buitenevenementen

Gepubliceerd op:
9 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2021

U voorkomt schade aan beschermde dieren en planten door maatregelen te nemen of een alternatief te zoeken. Als u dit doet dan heeft u misschien geen ontheffing meer nodig.

Een ecologisch deskundige onderzoekt dit voor u. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn:

  • U laat het evenement plaatsvinden op een ander moment, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen.
  • U verplaatst het evenement naar een ander terrein.
  • U schermt terreindelen met een kwetsbare natuurwaarde af.
  • U past de programmatijden aan om rekening te houden met het dag-nachtritme van beschermde soorten.
  • U voorkomt geluidsoverlast door gebruik te maken van speciale geluidsapparatuur of door overkappingen te plaatsen.
  • U schrapt het gebruik van vuurwerk.

Verklaring of rapport van een deskundige

Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u aantonen dat een deskundige de aanwezigheid van beschermde planten en dieren heeft onderzocht. Begin op tijd met het verzamelen van informatie. Anders loopt u het risico dat het evenement moet worden afgelast of dat u een boete krijgt.

Zorgplicht

Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u wel aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u altijd respectvol moet omgaan met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet. U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende gebied dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?