Wet natuurbescherming bij onderzoek

Gepubliceerd op:
9 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2022

We moeten dieren en planten in het wild zoveel mogelijk met rust laten. U mag niets doen wat schadelijk is voor deze soorten, zoals ze storen of meenemen. Ook niet om er onderzoek naar te doen. Dit staat in de Wet natuurbescherming.

Soms is onderzoek in de natuur noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de wetenschap. Overtreedt u hierbij de Wet natuurbescherming? Dan heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie of bij ons. Bij wie u moet zijn hangt af van het gebied en de soort. En of het om dode dieren gaat.

Ontheffing aanvragen bij de provincie

Doet u onderzoek op het land of in de binnenwateren? En doet u onderzoek naar beschermde levende dieren of beschermde planten? Vraag dan een ontheffing aan bij de provincie. Met binnenwateren bedoelen wij de watergebieden van Nederland tot 1 kilometer buiten de kust.

Ontheffing aanvragen bij RVO

In andere gevallen vraagt u een ontheffing aan bij ons. Dit geldt voor sommige gebieden, soorten en dode dieren.

Gebieden

U vraagt een ontheffing aan bij ons als u onderzoek gaat doen in deze gebieden:

 • de Eems-Dollard
 • de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Nederland
 • de Territoriale Wateren vanaf 1 kilometer uit de kust

Soorten

Doet u onderzoek naar zeezoogdieren? Vraag dan een ontheffing bij ons aan als het om de volgende dieren gaat:

 • Zeehonden. Dit zijn de gewone en grijze zeehond.
 • Dolfijnen. Dit zijn de bruinvis, tuimelaar, gewone dolfijn, witflank- en witsnuitdolfijn.

Dode dieren

Doet u onderzoek naar dode dieren? Vraag bij ons een ontheffing aan als deze vallen onder wetten en regels van:

 • de Vogel- en Habitatrichtlijn
 • de Verdragen van Bern en Bonn
 • Bijlage 1 van het Besluit natuurbescherming

Gebruikt u een dood dier van een van deze soorten alleen voor onderwijs? Dan heeft u een Bezitsontheffing nodig.

Uw aanvraag voorbereiden

U stuurt een Activiteitenplan (Word) mee als bijlage bij uw aanvraag. In dit plan vertelt u in ieder geval:

 • waarom u het onderzoek uitvoert;
 • welke methoden en technieken u gebruikt;
 • welke beschermde soorten u gaat onderzoeken;
 • welke verboden u (mogelijk) overtreedt;
 • het effect op de gunstige staat van instandhouding van soorten;
 • welk belang uw onderzoek dient;
 • of er alternatieven zijn voor uw onderzoek;
 • de relevantie van uw onderzoek tot ander onderzoek

Hoe vraagt u de ontheffing aan?

U gebruikt hiervoor een digitaal formulier. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan. U stuurt met uw aanvraag een activiteitenplan mee.

  Uw aanvraag aanvullen

  Wilt u uw aanvraag aanvullen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

  Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
  Stap 2: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in via Inloggen op mijn.rvo.nl.
  Stap 3: Daarna klikt u op de knop Digitaal post versturen. U gaat automatisch naar het formulier.
  Stap 4: Daar kiest u voor het onderwerp WNB Onderzoek beschermde soorten.
  Stap 5: Daarna volgt u de stappen in het formulier.

  Ontheffing verlengen of wijzigen

  Heeft u al een ontheffing van ons en wilt u deze verlengen? Vraag een nieuwe ontheffing aan via mijn.rvo.nl. Wij behandelen deze als een nieuwe aanvraag. Wij moeten deze namelijk weer toetsen aan de wetten en regels. Vergeet niet om een activiteitenplan mee te sturen.

  Heeft u al een ontheffing en wilt u iets wijzigen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via mijn.rvo.nl. U gebruikt hiervoor de knop Digitaal post versturen. Deel de gegevens die u ook toestuurt als u een nieuwe ontheffing aanvraagt.

  Als we voor de wijziging geen ecologisch advies nodig hebben, is dit gratis. Anders betaalt u 25% van de kosten.

  Kosten ontheffing

  De administratiekosten voor een ontheffing verschillen. Ze hangen af van hoe lang de ontheffing geldig is. De kosten zijn:

  • € 600 voor een ontheffing met een looptijd van maximaal één jaar;
  • € 1.600 voor een ontheffing met een looptijd van één tot 3 jaar;
  • € 3.000 voor een ontheffing met een looptijd van 3 jaar of meer.

  U kunt deze kosten op 2 manieren betalen:

  • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft gestuurd.
  • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

  Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw administratie.

  Na uw aanvraag

  Wij behandelen uw aanvraag binnen 13 weken. Soms is het nodig om dit te verlengen met 7 weken. Bijvoorbeeld als wij meer informatie nodig hebben. Of als wij advies aan een deskundige vragen. Zorg er daarom voor dat u op tijd uw ontheffing aanvraagt.

  Vragen over de Wet natuurbescherming?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?