Warmtevoorziening Agrarische Omgeving

Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2020
Gepubliceerd op:
11 september 2017

Welke warmteoplossingen zijn er voor de Agrarische omgeving? Onze experts helpen u verder met (geo)data, kennis over duurzame warmte technieken, regelingen en het vinden van de juiste samenwerkingspartners.

Met bedrijven en organisaties in de sector landbouw en glastuinbouw willen we de uitstoot van de broeikasgassen methaan, lachgas en CO2 verminderen. Bij elkaar is dat 3,4 miljard kilo minder in 2030. Dit kan door een overgang naar een internationaal concurrerende agrofoodsector die met innovatieve methoden bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening.

Met klimaatslimmer landgebruik wordt meer CO2 vastgelegd in bodems en vegetatie. De sector benut warmte uit de aarde en draagt bij aan hernieuwbare productie uit wind, zon en lokale biomassa.

Technieken

Een duurzamere inzet van warmte begint met het beperken van de warmtevraag. Door isolatie en/of efficiëntere installatiecomponenten te gebruiken vermindert de warmtevraag. Voor een duurzame invulling van de warmtevraag die over blijft zijn meerdere oplossingen mogelijk

 • Bio-energie: gebruik mest, hout, snoeiafval, gft, vezels of plantaardig en dierlijk vet als bron voor warmte
 • Lucht/water: omgevingswarmte, lucht of water, kunnen bij gebruik van een warmtepomp als bron dienen voor verwarming van ruimtes of tapwater
 • Zonnewarmte: verwarm water of ruimtes met gratis warmte van de zon
 • Bodemenergie/aardwarmte: win energie, warmte of koude uit de grond om bijvoorbeeld stallen of kassen te verwarmen en koelen. Dat gebeurt deels in combinatie met technieken als een warmtepomp.
 • Warmtenetten: warmte opgewekt buiten het gebouw en geleverd door een derde partij. De warmtebron kan duurzaam zijn (biomassa, biogas, warmtekrachtkoppeling of geothermie), restwarmte van de industrie of van elektriciteitscentrales.
 • Restwarmte: warmte die bij (industrieel) processen overblijft kan op een duurzame manier worden ingezet als warmtebron voor de verwarming van ruimtes
 • Stroom voor warmte: warmte die opgewekt wordt met (duurzaam) opgewekte elektriciteit. We noemen dat ook 'Power to heat'. Dit alternatief is aantrekkelijk bij een lage electriciteitsprijs door een overschot.

Naast een duurzame invulling van uw eigen warmtebehoefte kunt u ook helpen om de warmtebehoefte van anderen duurzamer te maken. Dat doet u door uw restwarmte beschikbaar te stellen.

Tools

Benieuwd wat het effect is van de verschillende maatregelen? En wat in uw situatie het beste werkt? Raadpleeg de volgende bronnen:

 • Kas als energiebron: website voor de glastuinbouw met veel informatie over energiebesparing en duurzame energie
 • Bio-energie installaties in bedrijf: kaartviewer die aangeeft waar bio-energie installaties staan die elektriciteit, warmte of groengas produceren
 • Energieatlas Nederland: atlas die toont wat de potentie van gebieden is voor verduurzaming
 • WKO tool: quick-scan om de kansen van ondiepe bodemenergie op een bepaalde locatie te bepalen

Adviesbureaus kunnen helpen bij uw plan. Maak verder gebruik van de informatie van producenten en leveranciers van duurzame technologie.

Financiering

Ook de kosten spelen een rol. Kies daarom voor technologieën waarvoor u subsidie of fiscaal voordeel krijgt:

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden vanuit de overheid? Maak gebruik van onze subsidiewijzer.

In de praktijk

 • Wilt u naast uw eigen ideeën voor verduurzaming een beeld krijgen van projecten die al klaar zijn? Lees de praktijkverhalen.
 • Wij werken nauw samen met LTO Glaskracht. Die helpt haar leden succesvol bij energiebesparing en de inzet van duurzame energie. Wilt u weten welke initiatieven de Glastuinbouw sector neemt? Ga naar de website van LTO Glaskracht Nederland.
 • Inspiratie opdoen? Lees meer over Klimaatneutrale glastuinbouw.

Data en bronnen

Gaat u op zoek naar duurzame alternatieven voor uw warmte- en/of koudevraag? Data over de huidige situatie zijn dan onmisbaar. Er zijn verschillende bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Lees meer op Data over warmte.

Wet- en regelgeving

Warmte leveren via een warmtenet? Gebruikmaken van bodemenergie of aardwarmte? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. Lees meer op Wet- en regelgeving warmte.

Masterclasses

Niet iedereen is vertrouwd met de diverse technieken en mogelijke oplossingen. We reiken u daarom tools aan die u vooral in de eerste fase inzicht geven in de toepassingsmogelijkheden. Om u vertrouwd te maken met deze tools organiseert RVO regelmatig masterclasses. Bekijk daarvoor regelmatig de agenda.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?