Energielabel C kantoren

Gepubliceerd op:
29 oktober 2018
Laatst gecontroleerd op:
13 september 2022

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Infographics Beslisboom en Praktijksituaties

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen zijn 2 infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Check uw energielabel

Check het energielabel van uw kantoor op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit aanvraagt.

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw kantoor label D t/m G? Neem dan de volgende stappen om uw kantoor voor 2023 naar energielabel C te tillen.

Handhaving

Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

Ondersteuning overheden

Gemeenten en andere medeoverheden kunnen voor meer informatie over de label C verplichting ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Zij verzorgen de ondersteuning aan overheden van de Omgevingswet, waarin de label C-verplichting wordt opgenomen.

Voor overheden: Bekijk de volledige informatie over Energielabel bij kantoorgebouwen of neem voor vragen contact op met Iplo

Wel of niet verplicht?

Berekeningsmethode energielabel utiliteitsgebouwen

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Tot en met 31 december 2020 gold nog de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die zijn bepaald volgens de EPC/EI-berekeningsmethode als die volgens de NTA 8800.

In de praktijk

Benieuwd naar hoe andere kantooreigenaren de sprong naar energielabel C maakten? Lees dan de praktijkverhalen.

Vragen over Energielabel C?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?