Aan de slag met zonne-energie: lokale overheden

Gepubliceerd op:
11 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

Wilt u als lokale overheid aan de slag met zonne-energie in uw regio? Om de Klimaatdoelen te halen hebben landelijke én regionale partijen elkaar hard nodig. Ook spelen lokale overheden een belangrijke rol in de samenwerking met de Regionale Energiestrategie-regio's (RES-regio's). Op deze pagina vindt u informatie over zonne-energie die voor uw rol van belang is. 

Leerproducten uit werksessies

In een serie van 4 werkgroepen kon u inzicht krijgen in uw gemeente met data over zonne-energie op daken. Welke data is beschikbaar? Hoe kunt u het dakpotentieel bepalen en rekening houden met de beschikbare netcapaciteit? Hoe kunt u data monitoren? En hoe kunt u omgaan met het delen van data met ‘derden’? 

Elke werkgroep levert een leerproduct op die u kunt gebruiken bij uw vraagstukken in uw gemeente. Bekijk het eerste leerproduct van de werkgroep 'Ondernemers en bedrijven': 

  Helpdesk Zonopwek

  Heeft u hulp nodig bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten? De Helpdesk Zonopwek is er voor RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten. Experts van RVO en NP RES helpen u met uw uitvoeringsstrategie en geven advies.

  Direct naar de helpdesk

  Regionale energiestrategieën

  Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind- en zonne-energie) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) ondersteunt de regio’s bij het maken van deze strategieën. Dat doen zij onder meer door kennis te ontwikkelen en delen. Bekijk op de website van NP RES:

  • regionale energiestrategieën;
  • regionale vraagstukken;
  • stand van zaken in de regio. 

  Direct naar NP RES

  Zonne-energie op uw publieke gebouwen

  Gemeentes, provincies en waterschappen hebben een voorbeeldrol in het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Wilt u meer weten over het gebruik van zonne-energie op publieke gebouwen? Raadpleeg bijvoorbeeld de zonnestroomtool voor maatschappelijk vastgoed.

  Direct naar Zonne-energie op publieke gebouwen

  Lokale energie-initiatieven stimuleren

  Voor het organiseren van energie-initiatieven hebben initiatiefnemers hun gemeente hard nodig. Bijvoorbeeld voor toestemming en vergunningen voor het plaatsen van zonne-energie-installaties. Of om antwoord te krijgen op een vrijblijvende vraag. Wij ondersteunen u onder andere met financiële regelingen die lokale initiatieven steunen. Lees de informatie die wij aanbieden aan initiatiefnemers. 

  Direct naar Lokale energie-initiatieven

  Stand van zaken in uw regio

  Bent u benieuwd naar de status en de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in uw regio? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat brengen wij dit jaarlijks in kaart met onze Monitor zon-pv. Bekijk in deze monitor:

  • actuele ontwikkelingen van zonne-energie en het ruimtelijk beleid;
  • kostprijs- en marktontwikkeling;
  • mogelijke knelpunten en de gevolgen;
  • nodige of al genomen maatregelen.

  Direct naar Monitoring zonne-energie

  Benut de plaatsingsruimte in uw regio

  Wilt u weten hoeveel zonnepanelen er in uw regio zijn en waar deze nog kunnen komen? Vanaf 14 oktober 2022 kunt u als overheid de nieuwe dataset ‘Zon op gebouw’ opvragen. Deze dataset geeft een analyse van het theoretisch potentieel (wat technisch mogelijk is) voor zonnepanelen op gebouwen in heel Nederland. Én van alle gerealiseerde zonnepanelen tot en met 1 april 2021. 

  U ziet de mogelijke plaatsingsruimte van zonnepanelen op daken en panelen boven parkeerterreinen in uw regio. Hiermee kunt u het realistisch potentieel (wat is haalbaar) berekenen. Bij een groot aantal daken is de ruimte op het dak er wel om zonnepanelen te plaatsen, maar is een zonne-energieproject om andere redenen niet haalbaar (realistisch).

  Naast kleinschalige projecten brengt de dataset ook grootschalige opwek van zonne-energie in beeld. De analyse is heel gedetailleerd: tot op gebouwniveau. De dataset past binnen de voorkeursvolgorde zon (zonneladder) waarbij plaatsing van zonnepanelen op gebouwen en parkeerterreinen prioriteit heeft.

  U kunt eenvoudig een optelling maken op gemeente, RES-regio of provinciaal niveau. Elk gebouw heeft een Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierdoor kunt u deze dataset eenvoudig koppelen met andere datasets.

  Dataset aanvragen

  Alleen overheden kunnen deze datasets opvragen. Provincies kunnen de data voor meerdere RES-regio’s opvragen. Gemeenten kunnen de dataset via hun eigen RES-regio opvragen.

  Stuur uw aanvraag voor één of meerdere datasets per e-mail (via de blauwe knop hieronder). Wij sturen u daarna een verklaring. Daarin geeft u aan dat u onderdeel van de overheid bent.

  Achtergrond datasets

   RES-regio's en landelijke (overheids)partijen gebruiken veel verschillende uitgangspunten bij het maken van analyses of het formuleren van doelstellingen. In het Begrippenkader RES staan afspraken over bijvoorbeeld kengetallen en bronnen. Door gelijke uitgangspunten te gebruiken kunnen alle partijen data makkelijker analyseren en inzichtelijk maken. De ontwikkeling van de datasets is één van de afspraken uit het  Begrippenkader RES.

   Wij ontwikkelen deze datasets samen met:

   • Kadaster
   • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES)
   • Readar

   Vragen over de datasets?

   Meer weten over zonne-energie?

   In opdracht van:
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?