Aan de slag met zonne-energie: lokale overheden

Gepubliceerd op:
11 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2023

Wilt u als lokale overheid aan de slag met zonne-energie in uw regio? Om de klimaatdoelen te halen hebben landelijke én regionale partijen elkaar hard nodig. Ook spelen lokale overheden een belangrijke rol in de samenwerking met de Regionale Energiestrategie-regio's (RES-regio's). Op deze pagina vindt u informatie over zonne-energie die voor uw rol van belang is. 

Helpdesk Zonopwek

Heeft u hulp nodig bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten? De Helpdesk Zonopwek is er voor RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten. Experts van RVO en NP RES helpen u met uw uitvoeringsstrategie en geven advies.

Direct naar de helpdesk

Stimuleren bij ondernemers en bedrijventerreinen

Hoe stimuleert u als gemeente zonne-energie op daken bij ondernemers uit uw gemeente? Welke aspecten zijn een belemmering voor ondernemers om over te gaan op zonne-energie op daken?

Bij het maken van uw plannen is het belangrijk om inzichten te gebruiken over wat er speelt bij ondernemers. Wij maakten een stappenplan voor gemeenten. In 5 concrete stappen gaat u van analyse tot een activatieplan. De inzichten uit dit stappenplan komen uit de werkgroep ‘Zon-op-dak voor lokale overheden: Ondernemers en bedrijventerreinen’. Tijdens die werkgroep kwamen gemeenten en experts samen tot een actieplan.

Wilt u nog meer weten over de drijfveren en belemmeringen voor ondernemers om zonnepanelen op hun bedrijfsdaken te plaatsen? Lees het rapport van onderzoeksbureau Duwtje:

Regionale energiestrategieën

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind- en zonne-energie) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) ondersteunt de regio’s bij het maken van deze strategieën. Dat doen zij onder meer door kennis te ontwikkelen en delen. Bekijk op de website van NP RES:

 • regionale energiestrategieën;
 • regionale vraagstukken;
 • stand van zaken in de regio. 

Direct naar NP RES

Zonne-energie op uw publieke gebouwen

Gemeentes, provincies en waterschappen hebben een voorbeeldrol in het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Wilt u meer weten over het gebruik van zonne-energie op publieke gebouwen? Raadpleeg bijvoorbeeld de zonnestroomtool voor maatschappelijk vastgoed.

Direct naar Zonne-energie op publieke gebouwen

Lokale energie-initiatieven stimuleren

Voor het organiseren van energie-initiatieven hebben initiatiefnemers hun gemeente hard nodig. Bijvoorbeeld voor toestemming en vergunningen voor het plaatsen van zonne-energie-installaties. Of om antwoord te krijgen op een vrijblijvende vraag. Wij ondersteunen u onder andere met financiële regelingen die lokale initiatieven steunen. Lees de informatie die wij aanbieden aan initiatiefnemers. 

Direct naar Lokale energie-initiatieven

Stand van zaken in uw regio

Bent u benieuwd naar de status en de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in uw regio? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat brengen wij dit jaarlijks in kaart met onze Monitor zon-pv. Bekijk in deze monitor:

 • actuele ontwikkelingen van zonne-energie en het ruimtelijk beleid;
 • kostprijs- en marktontwikkeling;
 • mogelijke knelpunten en de gevolgen;
 • nodige of al genomen maatregelen.

Direct naar Monitoring zonne-energie

Meld u aan: bijeenkomsten zonne-energie

Wilt u op de hoogte blijven? Wij organiseren regelmatig online en fysieke bijeenkomsten voor lokale overheden. Samen bespreken we knelpunten en oplossingen over thema's rondom zonne-energie.

 • krijg informatie over het gekozen thema;
 • werk in groepsverband aan uw eigen plannen;
 • doe inspiratie op aan de hand van voorbeelden van andere lokale overheden;
 • kijk webinars terug via de terugkijklinken.

Direct naar Bijeenkomsten over zonne-energie

Benut de plaatsingsruimte in uw regio

Hoeveel zonnepanelen zijn er in uw regio en op welke gebouwen kunnen deze nog komen? Overheden kunnen de dataset ‘Zon op gebouw’ opvragen voor hun regio. Deze dataset laat zien op welke gebouwen al zonnepanelen zijn geplaatst (tot 1 april 2021). En het geeft een analyse van het theoretisch potentieel (wat technisch mogelijk is) voor zonnepanelen op gebouwen in heel Nederland. De dataset brengt zowel grootschalige als kleinschalige opwek van zonne-energie in beeld, tot op gebouwniveau. Zo ziet u de mogelijke plaatsingsruimte van zonnepanelen op daken en panelen boven parkeerterreinen.

Elk gebouw heeft een Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Hierdoor combineert u de dataset met andere data. Zo berekent u met deze dataset voor theoretisch potentieel ook het realistisch potentieel. Hierbij houdt u rekening met correctiefactoren die een zonne-energieproject op dit moment minder goed mogelijk maken, zoals congestie. U houdt dan het realistisch potentieel over.

Dataset aanvragen

Alleen overheden vragen de dataset aan. U doet dit voor een bepaald geografisch gebied: de RES-regio, gemeente of provincie. Provincies vragen de data voor meerdere RES-regio’s op. Gemeenten vragen de dataset via hun eigen RES-regio op.

Achtergrond datasets

  RES-regio's en landelijke (overheids)partijen gebruiken zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten bij het maken van analyses of het bepalen van doelstellingen. In het Begrippenkader RES staan afspraken over bijvoorbeeld kerngetallen en bronnen. De ontwikkeling van de datasets is een van de afspraken uit het Begrippenkader RES.

  Wij ontwikkelen deze datasets samen met:

  • Kadaster
  • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES)
  • Readar​​
  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?