Zonne-energie op gebouwen

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
14 februari 2022

Zonnepanelen op gebouwen zijn een belangrijke stap in de energietransitie. De Rijksoverheid en Regionale Energiestrategieën (RES) zetten flink in op deze zonnedaken. In een RES leggen regionale partijen vast welke keuzes zij maken.

Op deze pagina vindt u informatie over toepassingen voor zonne-energie op woningen, bedrijfsgebouwen, agrarische en publieke gebouwen en monumenten.

Woningen

Er zijn de afgelopen jaren miljoenen zonnepanelen op daken en aan gevels van woningen geïnstalleerd. Waar vindt u alle informatie over toepassingen voor zonne-energie op uw woning? Wij zetten het voor u op een rij:

  • Milieu Centraal; uitgebreide, onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie over zonnepanelen. Deze voorlichtingsorganisatie is in 1998 opgericht met steun van de Rijksoverheid. U kunt hier terecht als eigenaar van een woning, huurder, lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of als midden- en kleinbedrijf (mkb). 
  • Zonnepanelen: informatie over zonnepanelen voor (bijna) energie-neutrale woningconcepten, energielabel of als gebouw-geïntegreerde toepassing. U kunt hier terecht als woningeigenaar, verhuurder, woningcorporatie of als u op een andere manier professional bent op de woningmarkt.
  • Monitor Zon-pv in Nederland: informatie over hoeveel zonnepanelen in Nederland geïnstalleerd zijn en de marktontwikkelingen.

Meer oriëntatie?

Meer weten over financieringen en vergunningen?

Meer inspiratie?

Besparingsmogelijkheden

Bent u op zoek naar andere besparingsmaatregelen? Milieu Centraal en Verbeter je huis bieden een verzameling van verduurzamingsmogelijkheden.

Bedrijfsgebouwen

Bent u ondernemer en oriënteert u zich op het plaatsen van zonnepanelen op uw kantoor, winkel, stal, loods of een ander bedrijfspand? Wat moet u verplicht doen als eigenaar, beheerder of gebruiker? Wat kunt u extra doen? En wie kan u helpen?

De 1e stap is weten wat uw energieverbruik is en wat u kunt doen om dat te verminderen. Met zonnepanelen kunt u voor uw eigen verbruik energie opwekken. Door energie terug te leveren aan het net, kunt u daarnaast mogelijk geld verdienen. Houd hierbij wel rekening met netcapaciteit en netcongestie.

Is uw dak geschikt of wilt u weten met welke belemmeringen u te maken heeft? Bekijk de viewer voor kansrijke en parkeerplaatsen in uw regio.

Wetten, afspraken en regels

Ondernemers die vallen onder de informatieplicht energiebesparing moeten soms met zonnepanelen hun gebouw verduurzamen. Deze verplichte maatregel geldt alleen voor gebouwen met minimaal 2000 m2 geschikt dakoppervlak en een grootverbuikaansluiting (meer dan 3 x 80A). Zonnepanelen tellen mee in het energielabel van uw gebouw. Bij nieuwbouw van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) bent u vanaf 2021 verplicht een deel hernieuwbare (duurzame) energie toe te passen, zoals zonnepanelen.  

Veel verzekeraars vragen (eisen) een dakconstructieberekening en periodieke keuring. Lees meer in het rapport Constructieve beperkingen voor zon-op-dak in utiliteitsbouw:

Om subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) te ontvangen, is sinds 2022 een berekening van de dakconstructie nodig. Lees meer op onze pagina Geschikte daken voor zonne-energie.

Ook netbeheerders stellen eisen aan zonnepanelen. De branchevereniging Holland Solar heeft daarom een Gedragcode Zon op daken opgesteld om de kwaliteit en verzekerbaarheid van zonne-energie op grote daken te vergroten. 

Stimuleringsregelingen voor ondernemers

Veel ondernemers kunnen en mogen dezelfde regelingen als consumenten gebruiken. Toch zijn er ook regelingen die specifiek voor bepaalde ondernemers, Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en instellingen zijn. Wij maakten voor u een compact overzicht van onze regelingen en subsidies.

Veel grotere daken kunnen zoveel panelen kwijt dat al snel een grootverbruikaansluiting nodig is. Hiermee veranderen ook de subsidieregelingen die daarvoor gelden. 
In het eancode-boek of bij uw netbeheerder kunt u nagaan welk soort aansluiting u heeft. 

Dak verhuren

Heeft u er al aan gedacht om uw dak te verhuren, in plaats van zelf uw zoninstallatie op of aan uw bedrijfsgebouw te realiseren? U investeert dan niet zelf in de zoninstallatie en komt dus ook niet zelf in aanmerking voor de subsidies. De financiële opbrengst van de geproduceerde stroom door de zonnepanelen is voor de zonexploitant of energiecoöperatie die op uw dak zonnepanelen realiseert en exploiteert. De huurvergoeding (retributie) die u afspreekt voor het gebruik van uw dak, zorgt dan voor uw inkomsten. Hiervoor stelt u als dakverhuurder met de dakhuurder een 'recht van opstal' op. Er is een model opstalovereenkomst van de Nederlandse Vereniging van Banken die u hiervoor kunt gebruiken. Dit kan alleen als de zonnepanelen aangemerkt zijn als onroerend goed. Daarnaast regelt u in aparte overeenkomsten vaak nog andere zaken, zoals afspraken over: 

  • aansluiting op het elektriciteitsnet; 
  • sanering en (constructieve) aanpassing van het dak;
  • tussentijdse wijzigingen in het gebruik van de gebouwen en de consequenties daarvan voor de exploitatie van de zonnepanelen;
  • huurders/gebruikers (als de eigenaar van het gebouw niet de gebruiker is).

Informeert u ook altijd vooraf bij uw hypotheekverstrekker en uw opstalverzekeraar. Zij kunnen extra eisen stellen. Een zoninstallatie kan voor een verzekeraar aanleiding zijn voor premieverhoging van uw opstalverzekering. Doe ook vooraf een vergunningcheck of raadpleeg uw gemeente hierover.

Agrarische gebouwen

De agrarische sector heeft veelal haar eigen regel- en wetgeving. Heeft u een bedrijfsgebouw met een agrarische functie? Bekijk onderstaande informatie hoe u dit kunt aanpakken.

Publieke gebouwen

Gemeentes, provincies en waterschappen hebben een voorbeeldrol in het verduurzamen van hun vastgoed. Wij ondersteunen deze lokale overheden op verschillende manieren:

Monumenten

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft gemeenten, eigenaren en huurders  informatie over de mogelijkheden voor zoninstallaties op monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten. Bekijk de richtlijnen:

Inspirerende voorbeelden

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?