Subsidies en regelingen zonne-energie

Gepubliceerd op:
29 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 april 2024

Wilt u gebruik maken van een zonne-energiesysteem? Werkt u aan een innovatie in de zonne-energiesector? Of investeert u hierin? Kijkt u dan of u in aanmerking komt voor subsidie. En welke andere regelingen voor u van toepassing zijn.

Er zijn regelingen voor grote projecten van bedrijven. En voor mensen die zonnepanelen op hun eigen dak of op een dak in de buurt willen leggen. Bij veel regelingen geldt het verschil tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een aansluiting hebt tot maximaal 3 x 80A. U bent grootverbruiker als u een grotere aansluiting hebt.

Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, bouwt de overheid de financiële ondersteuning in de komende jaren langzaam af. De overheid wil wel dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen aan te schaffen.

Subsidieregelingen voor zonne-energie

Hieronder ziet u belangrijke subsidieregelingen voor zonne-energie overzichtelijk in een tabel. Klik voor meer informatie op de regeling om te zien of deze voor u van toepassing is.

RVO-subsidies en regelingen
Welke regeling? Waarvoor is de regeling bedoeld? Voor wie is het?
SDE++ Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie; productie van hernieuwbare (duurzame) energie of CO2-verminderende technieken. Voor zoninstallaties geldt: de zoninstallatie moet groter zijn dan 15 Kwp (kilowattpiek) en aangesloten worden op een grootverbruikaansluiting.
NB: In het klimaatakkoord is deze regeling een afbouwpad afgesproken. Dat is erop gericht na 2025 geen nieuwe subsidies meer te verlenen.
Bedrijven en (non)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving die duurzaam produceren
SCE Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking; voor lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit met zonne-energie, windenergie of waterkracht. Deze regeling vervangt de voormalige Postcoderoosregeling (fiscale regeling verlaagd tarief). Energiecoöperaties of Verenigingen van Eigenaren (VvE's)
SEEH Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis; voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). En voor de energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Verenigingen van Eigenaren (VvE's)
BOSA Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties; voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. En voor de aanschaf van sportmaterialen. Amateursportorganisaties
Subsidies energie-innovatie (Topsector Energie)  Subsidies voor energie-innovaties in de Topsector Energie; industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratieprojecten. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die innoveren
DEI+  Demonstratie Energie en Klimaat Innovatie; pilotprojecten voor nieuwe technologieën of demonstratieprojecten voor investeringen in een productie-installatie. Ondernemers die pilots of demonstratie ontwikkelen
HER+  Hernieuwbare energie in de Topsector Energie; vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030. Ondernemers die vernieuwen
MOOI Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie; projectontwikkeling voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie'. Ondernemers die samenwerken aan integrale oplossingen
EIA Energie-investeringsaftrek; belastingaftrek van de fiscale winst bij investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie.
NB: Deze regeling is voor zoninstallaties vanaf 15 kWp, in aanvulling op de salderingsregeling. Bij een zonne-energiesysteem geldt de EIA niet voor grootverbruikaansluitingen, wel voor opslagsystemen.  
Ondernemers die investeren in duurzaamheid
MIA/Vamil Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil); investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken

Overige regelingen

Naast de subsidies en regelingen die wij uitvoeren, zijn er ook andere regelingen die interessant voor u kunnen zijn. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst of uw eigen gemeente.

Salderingsregeling

Bent u kleinverbruiker? Dan mag u de energie die u produceert en teruglevert aan het net (of een deel daarvan) wegstrepen tegen uw verbruik op dezelfde aansluiting. Dit heet salderen.

Terugleveren gebeurt als de zonnepanelen meer stroom produceren dan u op dat moment afneemt. Levert u jaarlijks meer zelfgeproduceerde stroom terug dan u gebruikt? Dan ontvangt u hiervoor een vergoeding van de energieleverancier. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per energieleverancier. In de Elektriciteitswet (artikel 31 c lid 3) staat dat dit voor huishoudens en bedrijven met een kleinverbuikersaansluiting een ‘redelijke’ vergoeding moet zijn.

Alle teruglevering van energie mag u via een kleinverbruikersaansluiting salderen. U moet dan ook wél energie verbruiken. 

Lees meer over de salderingsregeling op de pagina van Milieu Centraal

Kleineondernemingsregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling is een vrijstelling voor de btw. Overweegt u als eenmanszaak, v.o.f, stichting, vereniging of b.v. om zonnepanelen aan te schaffen? Of heeft u zonnepanelen op uw dak? Dan kunt u waarschijnlijk btw over de kosten terugvragen. Op de pagina Eigenaren van zonnepanelen van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Tot en met 31 december 2022 geldt er een btw-tarief van 21% op zonnepanelen. Per 1 januari 2023 is het btw-tarief voor zonnepanelen 0 (nul). Vanaf dan is het dus niet meer nodig om btw-vrijstelling of -teruggaaf aan te vragen.

Garanties van Oorsprong (GVO)-regeling

VertiCer B.V. geeft Garanties van Oorsprong (GvO) uit. Een GVO is een digitaal certificaat, dat dient als bewijs dat energie op een hernieuwbare manier is opgewekt. Met dit certificaat kan de leverancier dus aan de afnemer laten zien dat de geleverde energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Zoals uit zon, maar ook uit wind, water, biomassa, zonthermie en geothermie. VertiCer geeft Garanties van Oorsprong uit voor hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit, duurzaam gas en vanaf 1 januari 2022 ook voor 'groene' waterstof.

Lokale subsidieregelingen

Naast de nationale regelingen zijn er ook meerdere lokale regelingen. Een goed voorbeeld is de subsidieregeling 'Zonnig Zuid-Holland' van provincie Zuid-Holland. Informeert u eens bij uw gemeente of provincie naar de mogelijkheden in uw regio.

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?