Kwaliteit, vakmanschap en verzekeringen zonne-energie

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2024
Gepubliceerd op:
13 oktober 2021

Duurzame energiesystemen moeten voldoen aan kwaliteitseisen van de overheid en de installatiebranche. Het ontwerpen, implementeren én onderhouden vraagt om vakmanschap. Ontwerpers en installateurs moeten daarom voldoen aan regels. Zij kunnen zich op verschillende manieren laten scholen en certificeren. Op deze pagina oriënteert u zich op het aanbod. 

Inspectie zonne-energie-installaties

Het is belangrijk installaties voor zonne-energie regelmatig te controleren. Zo houdt u de veiligheid en kwaliteit goed in de gaten. 

Zonnepanelen en brand

Het voorkómen van brandincidenten begint met de juiste manier van installeren (installatiekwaliteit). Met de groei van de zonne-energiemarkt neemt helaas ook het aantal brandincidenten toe. Brandincidenten brengen niet alleen de veiligheid van gebruikers in gevaar. Naast beschadiging aan uw eigen gebouw, kan het ook naastgelegen gebouwen beschadigen. Leest u meer over de brandveiligheid van zonnepanelen:

Storingen door zonnepanelen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) waarschuwt voor zogenaamde 'inductielussen' bij de aanleg van zonnepanelen. Hiermee bedoelen we de bekabeling op het dak die ervoor kan zorgen dat er door bliksem overspanning ontstaat in het systeem. Deze lussen veroorzaken soms storingen in telecomapparatuur. Leest u de tips van RDI om deze storingen bij uw installatie te voorkomen.

Bouw- en installatienormen

In het Handboek zonne-energie van ISSO staan bouw- en installatienormen voor het bouwen van een zonne-installatie. U leest hoe u deze op een juiste manier toepast.

Voor het bouwen is bijvoorbeeld het Bouwbesluit verplicht. De 'NEN7250' is een bouwkundige norm met test- en rekenmethoden waarmee u voldoet aan de eisen en regels uit het Bouwbesluit.

Netbeheerders stellen via de Netcode Elektriciteit daarnaast eisen aan elektrische installaties.

De NEN 1010 is de belangrijkste installatienorm. Diverse normcommissies werken aan nieuwe of vernieuwing van normen en installatierichtlijnen.

Draagkracht dakconstructies

Niet alle grote daken zijn sterk genoeg om het gewicht van een standaard zonnesysteem te dragen. Denk bijvoorbeeld aan agrarische gebouwen of distributiecentra. Op deze daken kunnen we daarom niet altijd zonnepanelen plaatsen.

Lees meer op onze pagina Geschikte daken voor zonne-energie

In het constructeursregister vindt u betrouwbare en deskundige constructeurs die dit voor u kunnen uitvoeren. Naast de constructieve aanpassingen, kunt u ook kiezen voor lichtere panelen.

Voor subsidieaanvragen voor zon-op dak  moet u bij de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) per 2022 een verklaring draagkracht dakconstructie bijvoegen.

Gedragscode zonne-energie op woningen

Hoe kunt u als installateur voorafgaand, tijdens en na de installatie de kwaliteit en veiligheid van een zonne-energiesysteem borgen? Hiervoor ontwikkelde de branchevereniging voor de zonne-energiesector Holland Solar de gedragscode Zon op woningen. Met deze nieuwe gedragscode zet de branchevereniging een duidelijke standaard neer voor installateurs. De gedragscode is er niet om bestaande wet- en regelgeving of normen te vervangen of te herzien. 

Registers gekwalificeerde installateurs

Heeft u vragen over zonne-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?