Alleen samen kun je kinderarbeid effectief bestrijden

Gepubliceerd op:
8 februari 2023

Om kinderrechten in de kokosolieketen beter te beschermen, moeten alle ketenpartners samenwerken. MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, startte daarom met een aantal bedrijven en ngo's een project in de Filipijnen.

Kinderrechten in de kokosolieketen

Het project in de Filipijnen richt zich op de boerenfamilies die kokosnoten oogsten. "Onder de boeren heerst vaak armoede. Daarom helpen kinderen soms mee met de kokosnotenoogst. En dat kan ook gevaarlijk en te zwaar werk zijn," legt Eddy Esselink van MVO uit.

Plan van aanpak

Het project is in 2 fasen opgedeeld. Project A is afgerond. Hierin werd onderzocht of er sprake is van kinderarbeid. En de conclusie is dat er inderdaad een mate van kinderarbeid aanwezig is bij de kokosnootproductie. Project B richt zich op het voorkomen en bestrijden hiervan. "We zijn in gesprek gegaan met arbeiders, boeren, handelaars, bedrijven en NGO's. Iedereen is het met elkaar eens; kinderen moeten naar school kunnen gaan, maar het inkomen moet dat wel toelaten," vertelt Esselink.

"Samen met scholen en lokale overheden zetten we een systeem op dat bijhoudt of kinderen naar school gaan. Het systeem draagt vooral bij aan bewustwording. Een ander belangrijk punt is de armoedebestrijding. Een businessmodel moet boeren helpen hun inkomen te verhogen. Ook houden we kennis en best practices bij. Lokale partijen kunnen na afloop van het project hier hun voordeel mee doen. Zo willen we samen een lokaal systeem achterlaten dat werkt."

Filipijnse kokosvelden

Iedereen is het met elkaar eens; kinderen moeten naar school kunnen gaan, maar het inkomen moet dat wel toelaten.

Eddy Esselink
MVO

Werk samen met lokale partijen

Kinderrechten in productieketens worden effectief beschermd wanneer alle partijen betrokken zijn en samenwerken. Esselink heeft advies voor andere organisaties die kinderarbeid in hun keten willen aanpakken. "Pak dit als sector aan. Wees geduldig. Je kunt niet alle problemen oplossen, maar wel iets bereiken. Werk vooral samen met lokale partijen." De samenwerkingspartners in dit project zijn:

  • Cargill
  • GMACL
  • MVO
  • Verité
  • Vernof
  • Wilmar

RVO ondersteunt het project met subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

Financiële steun bij bestrijding kinderarbeid

Het subsidieprogramma FBK is inmiddels gesloten. Als u wilt bijdragen aan verantwoorde productieketens, kunt u hiervoor steun krijgen van het subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?