Service menu right

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Tijdelijk gesloten

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Momenteel wordt de SDE++ uitgewerkt. Deze webpagina’s worden in fases geactualiseerd.

Heeft u eerder SDE-subsidie aangevraagd?

Lees dan in het Stappenplan na de SDE-beschikking wat uw verplichtingen zijn en hoe u de subsidie ontvangt.

Openstellingsronde en budget

De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020

FaseStart- en einddatumFasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 124 november, 9.00 uur tot 30 november 17.00 uur65
Fase 230 november, 17.00 uur tot 7 december 17.00 uur85
Fase 37 december, 17.00 uur tot 14 december 17.00 uur180
Fase 414 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur300

 

Kijk voor meer informatie over de fasering, de maximale subsidiebedragen en de rangschikking van de aanvragen op de pagina Kenmerken SDE++.

Categorieën

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+. Zodra de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, kunt u hier meer informatie vinden over de categorieën CO2-arme warmte en productie. De pagina’s over de bestaande SDE+-categorieën krijgen dan een update.

Categorieën SDE++

HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare warmte (WKK)
Hernieuwbaar gas
CO2-arme warmte
CO2-arme productie
  • CO2-afvang en -opslag
  • Waterstof door elektrolyse

 

Als u een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SDE++ moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden per categorie. Bekijk alle voorwaarden.

Na de beschikking

Heeft u een positieve beschikking ontvangen op uw aanvraag voor de SDE+ of SDE++? Dan kunt u starten met de realisatie van uw project en ontvangt u maandelijks een subsidievoorschot. Aan het eind van de subsidieperiode vraagt u vaststelling van de subsidie aan. Lees in het Stappenplan na de SDE-beschikking wat u na de beschikking precies kunt verwachten.

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie uit de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruikmaakten van de SDE+.

Wetten en regels

De informatie op de SDE-webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van EZK publiceert de ministeriële regelingen van de SDE in de Staatscourant. Deze publicaties zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen. U vindt een overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen op de pagina Wet- en regelgeving SDE.

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SDE? Bekijk onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.