Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Tijdelijk gesloten
11-11-2021

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpen we bedrijven en (non-)profitinstellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.  

De SDE++ 2021 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Houdt u de website in de gaten voor de openstellingsdata van 2022. 

Doel

Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95% lager. De SDE++ helpt deze doelstellingen behalen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleren we zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Voor de SDE++ 2021 was een budget van € 5 miljard beschikbaar. In de voorlichtingsfilm SDE++ ziet u in heldere stappen hoe de SDE++ werkt.

Kenmerken

Alles over de systematiek van SDE++, zoals fasering, maximale subsidiebedragen, correctiebedragen en de rangschikking van de aanvragen, leest u op de pagina Kenmerken SDE++. En in de brochure SDE++ 2021 onder 'Downloads' op deze pagina.

Wilt u aanvragen?

De SDE++ 2021 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Houdt u de website in de gaten voor de openstellingsdata van 2022. Wilt u in een volgende ronde een aanvraag indienen? En weten welke stappen u dan moet doorlopen? Ga dan direct door naar informatie over de aanvraagfase:

Ga naar aanvraagfase

Heeft u al aangevraagd?

Deed u eerder al een aanvraag? Ga dan direct door naar informatie over de realisatie- of beheerfase:

Categorieën

Binnen de SDE++ 2021 kon u subsidie aanvragen voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Bekijk in onderstaande tabel voor welke technieken u SDE++-subsidie kon aanvragen.

Categorieën SDE++

HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteitOsmose
Waterkracht
Wind
Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost

Geothermie (ultra)diep
Zonthermie
Hernieuwbaar gasHernieuwbaar gas uit biomassa
Co2-arme warmteAquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Co2-arme productieCO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

Voorwaarden

Wilde u in aanmerking komen voor de SDE++? Lees aan welke algemene voorwaarden u moest voldoen.
Daarnaast waren er aanvullende voorwaarden per categorie. Die vindt u terug in de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2021 en op de hierboven vermelde categoriepagina’s. Meer informatie leest u in de brochure onderaan deze pagina.

Inloggen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Het is (nog) niet mogelijk om SDE++ aan te vragen met een ketenmachtiging.

Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD. Logt u nu in met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord? Dan kunt u vanaf 1 november 2021 niet meer bij ons inloggen. Kiest u daarom vóór 1 november 2021 voor een van de andere inlogmanieren: de DigiD app of DigiD met sms-controle. Gebruikt u (een van) deze al? Dan hoeft u niets te doen. U kunt direct inloggen.

Lees meer over de verschillende manier van inloggen.

Fasen en openstellingsrondes 2021

FaseStart- en einddatum 2021Fasegrens subsidie intensiteit (€/ton CO2
Fase 15 oktober 9:00 uur tot 11 oktober 17:00 uur60
Fase 211 oktober 17:00 uur tot 25 oktober 17:00 uur80
Fase 325 oktober 17:00 uur tot 8 november 17:00 uur115
Fase 48 november 17:00 uur tot 11 november 17:00 uur300

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.