Open voor aanvragen

AanZET en MIA bij aankoop emissieloze vrachtauto's

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
25 april 2022

Koopt of financial leaset u als ondernemer een emissieloze vrachtauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zowel de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op deze pagina leest u hoe u dat aanpakt en in welke volgorde.

AanZET daarna MIA

Wanneer u een aanvraag voor AanZET doet, mag u de vrachtauto('s) nog niet hebben gekocht. U moet in het bezit zijn van een niet-bindende overeenkomst als u de aanvraag indient. In de praktijk betekent dit dat u eerst gebruik maakt van AanZET.

Is de overeenkomst definitief ? Meld dan de vrachtauto('s) binnen 3 maanden na uw investering bij de MIA. Doe dat onder code D 3116 'Elektrisch of door waterstof aangedreven vrachtwagen'.

Bij uw aanvraag AanZET

Vraagt u subsidie aan voor de AanZET-regeling? Dan hoeft u bij ons niet aan te geven dat u eventueel nog belastingvoordeel krijgt van de MIA. De AanZET mag u namelijk samen met de MIA krijgen. Heeft u ook recht op de MIA? Dan trekken wij dat bedrag dus niet af van het subsidiebedrag van de AanZET.

Andere overheidssubsidies die u voor de koop van de vrachtauto's kreeg, brengen we wel in mindering op AanZET. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Voorbeeld tijdspad:

 • maandag 29 januari 2024
  De offerte voor aanschaf vrachtauto(‘s) is ontvangen (offerte is niet verplicht).
 • maandag 19 februari 2024
  De offerte is omgezet naar een niet-bindende overeenkomst. Dit is een verplichte tussenstap voor de AanZET. Bijvoorbeeld met de voorwaarde: 'order is definitief na toekenning aanvraag AanZET'*
 • dinsdag 26 maart 2024
  U heeft AanZET aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • woensdag 24 april 2024
  U ontvangt een brief met het besluit over verlening AanZET.
 • woensdag 24 april 2024
  Melding naar de verkoper dat AanZET is toegekend. De overeenkomst is daarmee definitief geworden.
 • maandag 29 april 2024
  U ontvangt een voorschot van subsidie AanZET.
 • dinsdag 30 april 2024
  U heeft MIA aangevraagd bij RVO (dit moet binnen 3 maanden, nadat u de aankoopverplichting van de vrachtauto(‘s) bent aangegaan).

Let op: *Met de voorwaarde: 'order definitief na toekenning aanvraag AanZET’ in uw niet-bindende overeenkomst, is de overeenkomst definitief geworden op de verzenddatum van de toekenningsbrief AanZET. Vanaf de deze datum start dan ook uw termijn van 3 maanden om uw MIA-aanvraag in te dienen.

Bij uw MIA-melding

Bij een melding voor de MIA geeft u de subsidie uit de AanZET op. Dit AanZET-subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding. In het voorbeeld hieronder, ziet u hoe we de AanZET-subsidie verrekenen. Hierbij rekenen we met een grote onderneming en met voorbeeld vpb-tarief van 25% (vpb = vennootschapsbelasting).

In het voorbeeld gaan we uit van een N3 bakwagen groter dan 18.000 kg. Het subsidiepercentage is 11,1% met een maximaal subsidiebedrag van € 43.900. Het toe te passen belastingtarief (inkomensbelastingtarief of vpb-tarief) voor de berekening van uw netto voordeel voor de MIA hangt af van uw situatie.

Bij AanZET gaan we uit van de verkoopprijs van het emissieloze vrachtautochassis (exclusief opbouw), inclusief af-fabriekopties (onderdelen die standaard op de vrachtauto zitten), zoals op de overeenkomst staat - exclusief btw. In onderstaand rekenvoorbeeld gaan we alleen uit van kosten die zowel voor de AanZET als MIA kwalificeren.

Voorbeeld AanZET verrekening
Aanschafprijs    € 300.000 (uitleg kosten die onder de MIA vallen en de AanZET)  
AanZET € 33.300 zijnde 11,1% van € 300.000 en onder het
maximum € 43.900
MIA € 24.003 zijnde 36% over (aanschafprijs € 300.000 minus
bedrag € 33.300 AanZET)  x vpb-tarief van 25%

Let op: voor de MIA gelden andere voorwaarden en termijnen bij een vroegtijdige verkoop. Hiermee bedoelen we dat u de vrachtauto verkoopt of schenkt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed. Meer informatie vindt u hierover bij de Belastingdienst, zie: desinvesteringsbijtelling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?