Open voor aanvragen

AanZET en MIA bij aankoop emissieloze vrachtauto's

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2023

Koopt of financial leaset u als ondernemer een emissieloze vrachtauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zowel de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op deze pagina leest u hoe u dat aanpakt en in welke volgorde.

AanZET daarna MIA

Wanneer u een aanvraag voor AanZET doet, mag u de vrachtauto('s) nog niet hebben gekocht. U bent in het bezit zijn van een niet-bindende overeenkomst als u de aanvraag indient. In de praktijk betekent dit dat u eerst gebruik maakt van AanZET.

Is de overeenkomst definitief ? Meld dan de vrachtauto('s) binnen 3 maanden na uw investering bij de MIA. Doe dat onder code G 3116 'Elektrische of waterstofvrachtwagen'.

Bij uw aanvraag AanZET

Vraagt u subsidie aan voor de AanZET-regeling? Dan hoeft u bij ons niet aan te geven dat u eventueel nog belastingvoordeel krijgt van de MIA. De AanZET mag u namelijk samen met de MIA krijgen. Heeft u ook recht op de MIA? Dan trekken wij dat bedrag dus niet af van het subsidiebedrag van de AanZET.

Andere overheidssubsidies die u voor de koop van de vrachtauto's kreeg, brengen we wel in mindering op AanZET. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Voorbeeld tijdspad:

 • vrijdag 2 december 2022
  De offerte voor aanschaf vrachtauto(‘s) is ontvangen (offerte is niet verplicht).
 • maandag 6 februari 2023
  De offerte is omgezet naar een niet-bindende overeenkomst. Dit is een verplichte tussenstap voor de AanZET. Bijvoorbeeld met de voorwaarde: 'order is definitief na toekenning aanvraag AanZET'*
 • dinsdag 4 april 2023
  U heeft AanZET aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • woensdag 14 juni 2023
  U ontvangt een brief met het besluit over verlening AanZET.
 • woensdag 14 juni 2023
  Melding naar de verkoper dat AanZET is toegekend. De overeenkomst is daarmee definitief geworden.
 • maandag 19 juni 2023
  U ontvangt een voorschot van subsidie AanZET.
 • woensdag 21 juni 2023
  U heeft MIA aangevraagd bij RVO (dit moet binnen 3 maanden, nadat u de aankoopverplichting van de vrachtauto(‘s) bent aangegaan).

Let op: *met bijvoorbeeld de voorwaarde 'order is definitief na aanvraag AanZET' ziet het tijdspad er anders uit.

Bij uw MIA-melding

Bij een melding voor de MIA geeft u de subsidie uit de AanZET op. Dit AanZET-subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding. In het voorbeeld hieronder, ziet u hoe we de AanZET-subsidie verrekenen. Hierbij rekenen we met een grote onderneming en met voorbeeld vpb-tarief van 25% (vpb = vennootschapsbelasting).

In het voorbeeld gaan we uit van een N3 bakwagen vanaf 18.000 kg. Het subsidiepercentage is 16,9% met een maximaal subsidiebedrag van € 56.700. Het toe te passen belastingtarief (inkomensbelastingtarief of vpb-tarief) voor de berekening van uw netto voordeel voor de MIA hangt af van uw situatie.

Bij AanZET gaan we uit van de verkoopprijs van het emissieloze vrachtautochassis (exclusief opbouw), inclusief af-fabriekopties (onderdelen die standaard op de vrachtauto zitten), zoals op de overeenkomst staat - exclusief btw. In onderstaand rekenvoorbeeld gaan we alleen uit van kosten die zowel voor de AanZET als MIA kwalificeren.

Voorbeeld AanZET verrekening
Aanschafprijs    € 300.000 (uitleg kosten die onder de MIA vallen en de AanZET)  
AanZET € 50.700 zijnde 16,9% van € 300.000 en onder het
maximum € 56.700
MIA € 28.046 zijnde 45% over (aanschafprijs € 300.000 minus
bedrag € 50.700 AanZET)  x vpb-tarief van 25%

Let op: voor de MIA gelden andere voorwaarden en termijnen bij een vroegtijdige verkoop. Hiermee bedoelen we dat u de vrachtauto verkoopt of schenkt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed. Meer informatie vindt u hierover bij de Belastingdienst, zie: desinvesteringsbijtelling.

MIA voor een oplaadpunt

Naast een emissieloze vrachtauto komt ook een oplaadpunt in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA (Energie- en Milieulijst 2023, code: F 3721).

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?