Open voor aanvragen

AanZET en MIA bij aankoop emissieloze vrachtauto's

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2022

Koopt of financial leaset u als ondernemer een emissieloze vrachtauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zowel de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op deze pagina leest u hoe u dat aanpakt en in welke volgorde.

AanZET daarna MIA

Wanneer u een aanvraag voor AanZET doet, mag u de vrachtauto('s) nog niet hebben gekocht. U bent in het bezit zijn van een niet-bindende overeenkomst als u de aanvraag indient. In de praktijk betekent dit dat u eerst gebruik maakt van AanZET.

Is de overeenkomst definitief ? Meld dan de vrachtauto('s) binnen 3 maanden na uw investering bij de MIA. Doe dat onder code G 3116 'Elektrische of waterstofvrachtwagen'.

Bij uw aanvraag AanZET

Vraagt u subsidie aan voor de AanZET-regeling? Dan hoeft u bij ons niet aan te geven dat u eventueel nog belastingvoordeel krijgt van de MIA. De AanZET mag u namelijk samen met de MIA krijgen. Heeft u ook recht op de MIA? Dan trekken wij dat bedrag dus niet af van het subsidiebedrag van de AanZET.

Andere overheidssubsidies die u voor de koop van de vrachtauto's kreeg, brengen we wel in mindering op AanZET. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

Voorbeeld tijdspad:

  • 3 mei 2022: offerte voor aanschaf vrachtauto(‘s) ontvangen (offerte is niet verplicht);
  •  6 mei 2022: offerte omgezet naar een niet-bindende overeenkomst. Dit is een verplichte tussenstap voor de AanZET. Bijvoorbeeld met de voorwaarde: 'order is definitief na toekenning aanvraag AanZET'*
  • 9 mei 2022: AanZET aangevraagd bij RVO;
  • 14 juni 2022, brief besluit verlening AanZET ontvangen;
  • 14 juni 2022: melding naar de verkoper dat AanZET is toegekend. De overeenkomst is daarmee definitief geworden.
  • 17 juni 2022: voorschot subsidie AanZET ontvangen;
  • 21 juni 2022: MIA aangevraagd bij RVO (dit moet binnen 3 maanden, nadat u de aankoopverplichting van de vrachtauto(‘s) bent aangegaan).

Let op: *met bijvoorbeeld de voorwaarde 'order is definitief na aanvraag AanZET' ziet het tijdspad er anders uit.

Bij uw MIA-melding

Bij een melding voor de MIA geeft u de subsidie uit de AanZET op. Dit AanZET-subsidiebedrag gaat af van het aanschafbedrag dat u opgeeft in uw MIA-melding. In het voorbeeld hieronder, ziet u hoe we de AanZET-subsidie verrekenen. Hierbij rekenen we met een grote onderneming en met voorbeeld vpb-tarief van 25% (vpb = vennootschapsbelasting).

In het voorbeeld gaan we uit van een N3 bakwagen vanaf 18.000 kg. Het subsidiepercentage is 16,9% met een maximaal subsidiebedrag van € 56.700. Het toe te passen belastingtarief (inkomensbelastingtarief of vpb-tarief) voor de berekening van uw netto voordeel voor de MIA hangt af van uw situatie.

Bij AanZET gaan we uit van de verkoopprijs van het emissieloze vrachtautochassis (exclusief opbouw), inclusief af-fabriekopties (onderdelen die standaard op de vrachtauto zitten), zoals op de overeenkomst staat - exclusief btw. Daar trekken we de btw vanaf. In onderstaand rekenvoorbeeld gaan we alleen uit van kosten die zowel voor de AanZET als MIA kwalificeren.

Voorbeeld:

Aanschafprijs

 € 300.000 (uitleg kosten die onder de MIA vallen en de AanZET)
AanZET € 50.700 zijnde 16,9% van € 300.000 en onder het maximum € 56.700.
MIA € 28.046 zijnde 45% over (aanschafprijs € 300.000 minus bedrag € 50.700 AanZET)  x vpb-tarief van 25%.
Vpb-tarief 25%
Netto voordeel MIA € 28.046
Totaal  AanZET en MIA € 78.746

 

Let op: voor de MIA gelden andere voorwaarden en termijnen bij een vroegtijdige verkoop. Hiermee bedoelen we dat u de vrachtauto verkoopt of schenkt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed. Meer informatie vindt u hierover bij de Belastingdienst, zie: desinvesteringsbijtelling.

MIA voor een oplaadpunt

Naast een emissieloze vrachtauto komt ook een oplaadpunt in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA (Energie- en Mileulijst 2022, code: F 3721 A).

Vragen over AanZET?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?