Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Agenda Natuurinclusief

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2024
Gepubliceerd op:
29 januari 2024

De Agenda Natuurinclusief wil zorgen dat we in 2050 een natuurinclusieve samenleving zijn. Bent u domeintrekker voor dit programma? Dan kunt u de subsidie Agenda Natuurinclusief aanvragen. Hiermee verbetert u de organisatie en samenwerking van uw domein.  Aanvragen was mogelijk van 1 februari tot 31 maart 2024, 17:00 uur.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 februari 2024
09:00
Einddatum:
zondag 31 maart 2024
17:00
Hoogte subsidie per aanvraag: € 300.000
Totaal budget:
€ 3.000.000

Doel van de Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief wil laten zien hoe we in 2050 een natuurinclusieve samenleving kunnen worden. Dat is een samenleving waarin we rekening houden met de natuur. We voorkomen schade en maken gebruik van de mogelijkheden van de natuur. Belangrijk hierbij zijn bijvoorbeeld schoon water, schone lucht en een gezonde bodem. De Agenda Natuurinclusief is een samenwerking tussen overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.  

Doel van de subsidie

De subsidie Agenda Natuurinclusief helpt de 10 domeinen om hun organisatie te versterken. En om de manier waarop ze werken en samenwerken te verbeteren. Hierbij gaat het om de samenwerking tussen de domeinen en die met het Programmabureau Natuurinclusief. Het hoofddoel hiervan is zorgen voor het uitvoeren van de Agenda Natuurinclusief. 

Voor wie?

U kunt deze subsidie aanvragen als domeintrekker voor de Agenda Natuurinclusief. U bent dit voor een van deze 10 domeinen:

 • bouw
 • energie
 • financiële sector
 • infrastructuur
 • landbouw  
 • onderwijs  
 • vrijetijdseconomie  
 • water  
 • gezondheid  
 • bedrijventerreinen  

Als domeintrekker verbetert u de organisatie en de manier waarop uw domein werkt. U zorgt ook voor een betere samenwerking. Niet alleen binnen uw domein, maar ook met andere domeinen en met het Programmabureau Natuurinclusief.  

Waarvoor krijgt u subsidie?

De subsidie is voor de activiteiten (de arbeidskosten) van de domeintrekker. En voor de diensten of producten die de domeintrekker bij andere partijen inkoopt. Deze moeten helpen bij het uitvoeren van de Agenda Natuurinclusief. De subsidie is alleen voor activiteiten die niet-economisch zijn.  

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor:  

 • het organiseren van bijeenkomsten (inclusief de huur van de locatie en de inhuur van sprekers);
 • het ondersteunen van communicatie, zoals het ontwikkelen van communicatie- en educatiemateriaal;
 • het verdiepen of verbreden van kennis door analyse, meting of het uitzetten van een pilot.

U kunt geen subsidie krijgen voor het uitvoeren van projecten voor het bereiken van een natuurinclusieve samenleving. En ook niet voor onderzoek dat wordt gedaan met het oog op een bepaald verdienmodel. 

Voorwaarden

 • U vraagt één keer subsidie aan voor uw domein.  
 • U vraagt maximaal € 300.000 subsidie aan. Hiervan is maximaal € 200.000 voor de arbeidskosten van de domeintrekker.
 • De subsidie is alleen bedoeld voor activiteiten in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 • U vraagt alleen subsidie aan voor niet-economische activiteiten. Voorbeelden leest u hierboven bij Waarvoor krijgt u subsidie?.  
 • Het uurtarief voor arbeidskosten is maximaal € 120. 

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Heeft u een positieve beslissing gekregen? Dan ontvangt u binnen 2 weken uw eerste voorschot. Dit is 90% van het maximale subsidiebedrag voor dat kwartaal. De volgende voorschotten worden binnen 2 weken na afloop van ieder kwartaal verstrekt.

Voortgangsrapport versturen

U stuurt ons uiterlijk 1 augustus 2024 een voortgangsrapport. Dit gaat over de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.  

Administratie bijhouden

U houdt een gescheiden  administratie van uw activiteiten bij in een boekhoudsysteem. Deze bewaart u tot minimaal vijf jaar na de laatste betalingsdatum. U zorgt ervoor dat u alle kosten gemakkelijk af kunt lezen in uw administratie. Maak een duidelijk verschil tussen de kosten waar u wel en waar u geen subsidie voor krijgt.

Wijzigingen doorgeven

Belangrijke wijzigingen geeft u in de tussentijd aan ons door via een wijzigingsverzoek. U doet dit bijvoorbeeld als uw kosten meer dan 25% hoger of lager zijn dan verwacht. Of wanneer u de activiteiten niet, niet helemaal of niet op tijd kunt uitvoeren. En ook als iemand anders domeintrekker wordt geeft u dit aan ons door.  

Vaststelling aanvragen

Heeft u de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt afgerond? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Met uw aanvraag stuurt u deze documenten mee:

 • Een eindverslag over 2024. Hierin beschrijft u de uitvoering en de resultaten van de activiteiten. Daarnaast legt u uit hoe de activiteiten hielpen bij het uitvoeren van de Agenda Natuurinclusief. 
 • Ontving u andere inkomsten (bijvoorbeeld subsidies) om de activiteiten te betalen? Dan meldt u dit ook bij ons.

Binnen 13 weken na uw vaststellingsaanvraag ontvangt u van ons een beslissing.

Meer weten?

Heeft u vragen over Agenda Natuurinclusief 2024? Stuur dan een e-mail naar AgendaNatuurinclusief@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?