Gesloten voor aanvragen

Module BAR tegemoetkoming gemaakte kosten: Aanpassing ICT-infrastructuur en tijdelijke bedrijfskosten opleggers transportondernemingen

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2023
Gepubliceerd op:
19 oktober 2022

Bent u logistiek dienstverlener en heeft u door Brexit noodzakelijke tijdelijke bedrijfskosten moeten maken voor het beroepsvervoer over de weg? Dan was deze module voor u van toepassing.

Regeling gewijzigd

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigde tussendoor. De wijzigingen staan in blauw weergegeven op deze pagina en andere modulepagina’s waar de wijzigingen voor gelden. De regelwijziging is op 17 januari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. 

De wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in per 1 november 2022. We beoordeelden alle ontvangen aanvragen daarom volgens de nieuwe voorwaarden.

Begrippenlijst

Bekijk de begrippenlijst van deze regeling.

Aparte module

Voorwaarden

U kwam in aanmerking voor een tegemoetkoming als u kosten had gemaakt voor de inhuur van opleggers voor vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het ging daarbij om kosten die u maakte in de periode 1 januari 2021 tot en met 1 juni 2021.

Ook aanpassingen van ICT-infrastructuur kwamen in aanmerking. Denk hierbij aan de aanschaf van (gebruikslicenties van) standaardsoftware of het ontwikkelen van maatwerkoplossingen. De kosten voor deze aanpassingen maakte u in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2022.

Hoogte van de subsidie

 • Voor een middelgrote onderneming: 60% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een kleine onderneming: 70% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.
 • Voor een niet-mkb onderneming: 50% van de kosten die voor tegemoetkoming in aanmerking kwamen.

Maximum subsidiebedrag

 • Voor onbegeleid vervoer: maximaal € 27.300.
 • Voor begeleid vervoer: maximaal € 54.600.

Maakte u de kosten voor het aanpassen van de ICT-infrastructuur om te voldoen aan de nieuwe eisen van overheden of marktpartijen door Brexit? Dan was het maximum subsidiebedrag € 20.000 per aanvrager.

Informatieverplichting

Met uw aanvraag stuurde u mee:

 • resultaat van de mkb-toets;
 • kopieën van de boekingsnummers van de terminal-onderneming of eurotunnel. Hiermee toonde u de gegevens van de rittenschema’s aan;
 • facturen om de opgevoerde kosten te onderbouwen;
 • betaalbewijzen waarmee u laat zien dat u de kosten betaald had.

Gewijzigd per 17 januari 2023: met terugwerkende kracht per 1 november geldt dat u geen kopieën meer hoefde aan te leveren van de gehanteerde rittenschema’s in 2020 en 2021. U kon volstaan met een overzicht van de boekingsnummers van de terminalonderneming of eurotunnel.

Ging u nog kosten maken?

De BAR: Tegemoetkoming nog te maken kosten was voor kosten die u nog ging maken vanwege Brexit. De regeling is inmiddels gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen voor nog te maken kosten voor aanpassingen in de ICT-infrastructuur.

Meer weten?

Heeft u vragen over de BAR of deze compensatieregelingen?

Onze adviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?