Open voor aanvragen

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

Laatst gecontroleerd op:
5 juni 2024
Gepubliceerd op:
9 juli 2019

Wilt u een innovatie testen of demonstreren binnen uw bedrijf, waarbij u materialen recyclet of installaties geschikt maakt voor gerecycled materiaal? Of grondstoffen inzet, afkomstig van biomassa (biobased)? Zorgt dit voor minder CO2-uitstoot? Vraag dan subsidie aan met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie. Ook voor de kleinere projecten.

Hoogte subsidie en budget

Startdatum:
maandag 22 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 1 november 2024
17:00
Subsidiebedrag minder dan:
€ 3.000.000
Totaal budget:
€ 20.000.000
Aanvullende informatie:
Apart budget voor kleinere projecten met een subsidie van minder dan € 3.000.000.

Doe mee aan ons webinar op 24 juni

Hoor alles over de DEI+-subsidie Circulaire Economie. Krijg praktische tips voor een succesolle subsidieaanvraag. Doe interactief mee met de vraag-en-antwoord-sessie met onze experts.

Wat is een 'kleiner'project?

 • Wat zien wij als een kleiner project? Dat is een project waarvoor u volgens uw begroting een subsidie vraagt van minder dan € 3 miljoen. Voor deze projecten is een apart subsidiebudget beschikbaar van € 20 miljoen.
 • Gaat het om een project waarvoor u subsidie aanvraagt van € 3 miljoen of meer? Vraag dan subsidie aan met de regeling DEI+: Energie- en klimaatinnovaties.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U heeft een innovatie die de circulaire economie verder helpt. U wilt deze testen of demonstreren binnen een bedrijf. Denk aan:

 • een pilotproject of demonstratieproject voor recycling en hergebruik van reststromen van uzelf of anderen;
 • een pilotproject of demonstratieproject waardoor u in uw productieproces voor dezelfde hoeveelheid eindproduct minder grondstoffen nodig heeft;
 • een pilotproject of demonstratieproject waardoor uw productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen; 
 • een pilotproject voor vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Vraag subsidie aan als uw project zich richt op:

 1. de verbetering van de hulpbronnenefficiëntie (met minder evenveel produceren) door: 
  1. netto minder hulpbronnen te verbruiken, waarbij de hoeveelheid van wat u produceert gelijk blijft vergeleken met een bestaand productieproces;
  2. primaire grondstoffen (uit natuurlijke bronnen) te vervangen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen;
 2. het voorkomen en beperken van afvalproductie. Of op de voorbereiding voor hergebruik, ontsmetting en recycling en hergebruik van afval;
 3. de inzameling, sortering, ontsmetting, voorbehandeling en behandeling van andere (door u of anderen) geproduceerde producten, materialen of stoffen. En die anders niet of op een minder hulpbronnenefficiënte manier zouden worden gebruikt;
 4. de gescheiden inzameling en sortering van afval, als voorbereiding op hergebruik of recycling.
 5. het vervangen van grondstoffen van fossiele of minerale oorsprong door grondstoffen afkomstig van biomassa (biobased). Voor een demonstatieproject op dit gebied krijgt u alleen subsidie als het gaat om recycling en hergebruik van reststromen.

Voorwaarden

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. U bespreekt uw idee en de kans van slagen voor subsidie. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 22 april 2024, 09:00 uur tot 1 november 2024, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Veelgestelde vragen

Achtergrond

In een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en zoveel mogelijk opnieuw met dezelfde kwaliteit blijven gebruiken. De regeling DEI+: Circulaire economie draagt hieraan bij.

Wetten en regels

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?