Open voor aanvragen

Energielijst

Gepubliceerd op:
24 december 2018
Laatst gecontroleerd op:
23 november 2022

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan er enkele vanaf. En soms worden technische eisen aangescherpt. De nieuwe Energielijst wordt meestal eind december officieel bekend gemaakt door een publicatie in de Staatscourant. Het gaat dan om een wijziging van de 'Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001'.

Op de Energielijst staan investeringen (bedrijfsmiddelen) in de categorieën A tot en met G van hoofdstuk 3:

 • A: Bedrijfsgebouwen
 • B: Processen
 • C: Transportmiddelen
 • D: Duurzame energie
 • E: Energiebalancering
 • F: Energietransitie
 • G: Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan

Specifieke en generieke codes

Een investering in een bedrijfsmiddel komt voor energie-investeringsaftrek in aanmerking, als het voldoet aan de omschrijving onder één van de codes op de Energielijst.

 • Specifieke codes:
  Onder deze codes staan duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen, waaraan vaak technische eisen worden gesteld. De overheid wil namelijk alleen de beste energiebesparende maatregelen stimuleren. Vraag uw leverancier of een bedrijfsmiddel aan de technische eisen voldoet. Is dit het geval? Dan kunt u de EIA aanvragen onder een specifieke code.
   
 • Generieke codes:
  Het gaat bij deze codes om (maatwerk)investeringen in een bedrijfsmiddel dat niet specifiek op de lijst staat, maar die wel energiebesparing oplevert. Is dit het geval? Dan kunt u de EIA aanvragen onder een generieke code.

Wijzigingen in de Energielijst

Wij passen de Energielijst ieder jaar aan. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan er enkele vanaf. En soms scherpen we de technische eisen aan.

Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Energielijst 2022

Zoeken in de Energielijst

Met onze online zoektool kunt u snel zoeken in de Energielijst. U kunt filteren en zoeken op sector, branche, doel, code, techniek of een ander trefwoord. De volledige Energielijst 2022 vindt u ook in onze brochure.

Zoek in de Energielijst 2022

Raadpleeg de brochure Energielijst 2022

Product voorstellen voor de Energielijst

Wilt u uw product plaatsen op de Energielijst? Doe dan een voorstel om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. U kunt tot 1 september 2022 voorstellen indienen voor de Energielijst 2023. 

Lees meer over het doen van een voorstel voor de Energielijst

Energie-investeringsaftrek aanvragen

Wilt u gebruikmaken van energie-investeringsaftrek? Vraag dan de EIA aan voor de energie-investering.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u van ons een EIA-verklaring. In uw belastingaangifte past u vervolgens het bedrag toe dat staat in deze verklaring.

Het proces van het aanvragen van de EIA tot het toepassen van het bedrag in uw belastingaangifte hebben we kort toegelicht.
 
Bekijk het aanvraagproces EIA

Vragen over EIA?

Neem contact met ons op
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?