Open voor aanvragen

Samen leren in project over duurzame dierlijke marktconcepten (DDMC)

Gepubliceerd op:
30 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2022

Wilt u samen met agrariërs en anderen in de keten leren over duurzame dierlijke marktconcepten? Met andere woorden: over de ontwikkeling van duurzame dierlijke producten? En hoe u die op de markt brengt? Als u daarvoor een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 31 oktober 2022
11:01 PM (CET)
Einddatum:
dinsdag 13 december 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal 80% van uw projectkosten. Subsidiebedrag minimaal € 15.000, maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.
Totaal budget:
€ 500.000

Voor wie?

De subsidie is voor niet-agrarisch ondernemers. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij samen met agrariërs en partners in de keten willen leren over de ontwikkeling van duurzame dierlijke producten. Het gaat in zo’n project om producten die bijdragen aan een nieuw duurzaam verdienmodel. Ook moeten ze helpen om de veehouderij te verduurzamen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet: 

 • Uw project gaat over één of meer onderwerpen die hieronder staan.
 • Uw project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 • Uw project begint binnen 3 maanden nadat u het besluit heeft ontvangen dat uw project is goedgekeurd.
 • Uw project duurt maximaal 3 jaar.
 • Uw projectgroep bestaat uit middelgrote en kleine ondernemers: minimaal één agrariër en een ondernemer in de dierlijke keten.
 • Uw bedrijf deelt kennis met de projectdeelnemers.
 • Uw medewerkers (in dienst of ingehuurd) zijn opgeleid om uw project te kunnen uitvoeren.
 • Uw bedrijf houdt zich niet bezig met de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Waarover gaat uw project?

Uw project gaat over de ontwikkeling van duurzame dierlijke producten. U behandelt één of meer van deze onderwerpen:

Kringlooplandbouw 

 • stikstofuitstoot en hergebruik nutriënten 
 • gezonde bodem en water 
 • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen 
 • natuurinclusieve landbouw 
 • diergezondheid 
 • dierenwelzijn 

Duurzaam ondernemerschap 

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf 
 • horizontale samenwerking 
 • verticale samenwerking 
 • duurzaam verdienvermogen

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u de SABE-subsidie Samen leren in project over duurzame dierlijke marktconcepten (DDMC) aanvragen? Bereid uw aanvraag op tijd voor. Gebruik de checklist om uw subsidieaanvraag voor te bereiden:

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 november 00:01 uur tot en met 13 december 2022 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd voor een project over duurzame dierlijke producten? Dan gaat het zo verder:

Stap 1: Beslissing

Deze subsidie is een tenderregeling. Dat betekent dat wij aan de beste projecten subsidie toekennen. Na de sluitingsdatum 13 december 2022 geven wij punten aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken wij de criteria:

 • impact van het project (telt 2 keer)
 • kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager
 • kwaliteit van het projectplan
 • kosteneffectiviteit van het project

De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie totdat de subsidiepot leeg is. Uiterlijk 14 maart 2023 ontvangt u onze beslissing over uw subsidieaanvraag.

Stap 2: Aanvraag beheren

Als u wilt, kunt u nog uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling van de SABE-subsidie aanvraagt.

Stap 3: Definitieve vaststelling aanvragen

Als u uw project heeft afgerond, vraagt u de definitieve vaststelling van de SABE­-subsidie aan. 

Stap 4: Definitieve vaststelling

Wij controleren uw vaststellingsaanvraag. We bekijken of u aan alle voorwaarden van de SABE-subsidie voldoet. Daarna berekenen wij uw definitieve subsidie. Tot slot rekenen we met u af.

Wetten en regels

Lees meer over de wet- en regelgeving in deze publicaties:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?