Samenwerken aan innovatie (EIP)

Gepubliceerd op:
24 oktober 2023

Wilt u innoveren voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw? En doet u dat in samenwerkingsverband? Dan kunt u hiervoor subsidie krijgen. Uw project hoort dan bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden (minimaal één landbouwer en één andere deelnemer) die een projectplan maken en uitvoeren voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden (minimaal één landbouwer en een andere deelnemer) die een ontwerpplan maken voor een fieldlab gericht op een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Aanvragen vanaf 5 juni 2024 tot en met 17 juli 2024.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden (minimaal 5 varkenshouders, een slachterij en een afzetkanaal van producten uit de varkenshouderij) die een projectplan maken om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Om zo het dierenwelzijn in de varkenshouderij te verbeteren.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden (minimaal één landbouwer) in 6 provincies die een projectplan maken en uitvoeren voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Aanvragen vanaf 5 juni 2024 tot en met 30 september 2024.

Vereenvoudigde kostenoptie

Voor Samenwerken aan innovatie (EIP) zet u alle verwachte kosten in een begroting. U berekent deze kosten met een van onze rekenmethodes. Wij noemen dit de Vereenvoudigde kostenoptie (VKO). Wilt u meer weten over de VKO? Kijk dan op VKO voor GLB-subsidies.

Bent u tevreden over deze pagina?