Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
27 januari 2023

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Oriënteer u op de achtergrond en werking van deze regeling. Of ga direct door naar de aanvraagfase, de realisatiefase of de productiefase.

Bent u benieuwd of de SDE++ iets voor u is? Wilt u weten hoe de SDE++ werkt? Of bent u op zoek naar resultaten van de regeling? Lees meer over:

 • het doel van de SDE++
 • hoe de SDE++ werkt
 • praktijkverhalen
 • feiten en cijfers
 • wet- en regelgeving

Heeft u zich voldoende georiënteerd op de SDE++? Of bent u als intermediair al bekend met de regeling? Dan kunt u uw aanvraag voorbereiden. Vind informatie over:

 • de nieuwste aanvraagronde in 2024
 • de stand van zaken van de aanvraagronde 2023
 • algemene voorwaarden
 • een stappenplan voor de aanvraag van uw subsidie
 • veelgestelde vragen over de aanvraagfase

Wij hebben uw subsidieaanvraag toegekend. Nu begint de realisatiefase. Bekijk wat u moet doen voor u uw installatie in gebruik neemt. Vind informatie over:

 • zaken die u nog moet regelen
 • de voortgangsrapportage van de bouw van uw installatie
 • de tijdige ingebruikname van uw installatie
 • hoe u wijzigingen doorgeeft
 • veelgestelde vragen over realisatiefase

Uw installatie is klaar en in gebruik. Dit is de productiefase. Uw subsidie loopt en u kunt vanaf nu voorschotten ontvangen. Bekijk hoe dit werkt en wat u moet doen. Vind informatie over:

 • wanneer u voorschotten krijgt
 • hoe de jaarlijkse bijstelling werkt
 • hoe u wijzigingen doorgeeft
 • wat de MSK-toets is
 • subsidie vaststellen
 • veelgestelde vragen over productiefase
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?