Bijna open voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
7 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2022

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen vanuit de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. 

Het is nu nog niet bekend wanneer SEG22 open gaat. Zodra die datum bekend is, vermelden wij dit op deze pagina. 

Uw aanvraag voorbereiden

De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn. 

Vraagt u SEG22 aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband én moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op onze website.

U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KvK-nummer, het post- en bezoekadres;
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement;
 • Het percentage subsidiabele kosten waarvoor u subsidie aanvraagt (maximaal 100%);
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website voor eHerkenning;
 • Een recent bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam;
 • Als het evenement nog moet plaatsvinden: een begroting;
 • Als het evenement al geannuleerd is: een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel. Met hierin:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.

U kunt daarnaast extra bewijsstukken meesturen als het evenement al plaats zou hebben gevonden (niet verplicht, wel verplicht bij de vaststelling):

 • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning mee (of de bedoeling deze te verlenen);
 • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente;
 • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?