Bijna open voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

Gepubliceerd op:
7 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2022

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen vanuit de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. 

De SEG22 opent binnenkort. De precieze datum is nog niet bekend. Zodra we deze datum weten, vermelden wij dit op deze pagina. 

Uw aanvraag voorbereiden

Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft.

De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn. 

Vraagt u SEG22 aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband én moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier op onze website.

U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website voor eHerkenning. Let op: dit kan een paar dagen in beslag nemen;
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KvK-nummer, het post- en bezoekadres;
 • Gegevens van het evenement. Denk aan de naam, het type, de duur, de startdatum, het bezoekersaantal en de locatie van het evenement;
 • Het percentage subsidiabele kosten waarvoor u subsidie aanvraagt (maximaal 100%);
 • Een recent bewijsstuk dat het (Nederlandse of Europese) rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam;
 • Als het evenement nog moet plaatsvinden: een begroting. Vul dan bij uw aanvraag het formulier ‘Begroting kosten’ (zie hieronder bij Downloads) in.
 • Mocht het evenement niet plaatsvinden door een evenementenverbod? Vul dan bij uw aanvraag het formulier ‘Werkelijke kosten SEG’. Het sjabloon van dit exploitatieoverzicht vindt u hieronder bij Downloads. In dit exploitatieoverzicht van het evenement vult u in:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Brutobedrag
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan € 125.000, heeft u een accountantsprotocol nodig. Een accountantsprotocol geeft richting aan de door de accountant te verrichten werkzaamheden. Wij plaatsen een link naar het voor de SEG22 goedgekeurde accountantsprotocol zodra dit beschikbaar is.  Bij een subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 is een derdenverklaring  genoeg.

Ligt de datum van het afgelaste evenement vóór de datum van uw aanvraag SEG22? Stuur dan daarnaast extra bewijsstukken mee (niet verplicht bij uw aanvraag, wel verplicht bij de vaststelling van uw definitieve subsidie):

 • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning mee (of de bedoeling deze te verlenen);
 • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente;
 • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Downloads

Na uw aanvraag

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen te boordelen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over SEG22?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?