Gesloten voor aanvragen

Specifieke Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed (SpUk BV)

Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2024
Gepubliceerd op:
23 januari 2024

Met de SpUk Bedrijfsmatig Vastgoed zetten provincies één of twee programma’s op. Het 1e is een ontzorgingsprogramma voor micro- en kleine ondernemers. Het 2e richt zich op het gezamenlijk organiseren van de verduurzaming op bedrijventerreinen. Provincies kiezen of zij één of twee programma’s opzetten.
 

Hoogte financiering en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 15 februari 2024
12:00
Einddatum:
vrijdag 15 maart 2024
12:00
Het bedrag is verdeeld per provincie en per doelgroep

Voor wie?

Provincies vragen deze regeling aan. Zij zetten een programma op voor:

 • micro- en kleine ondernemingen óf
 • de gezamenlijke verduurzaming van bedrijventerreinen óf
 • beide programma’s

Vraag uw provincie naar de programma’s

Bent u een micro- of kleine ondernemer? Of bent u gebruiker of eigenaar van een gebouw op een bedrijventerrein? Alleen provincies kunnen deze specifieke uitkering aanvragen. Daarmee zetten zij programma’s op om u te begeleiden bij de verduurzaming van uw vastgoed. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning, neem dan contact op met uw provincie.

Hoe hoog is de bijdrage?

De hoeveelheid specifieke uitkering die u als provincie maximaal kunt ontvangen is per doelgroep verdeeld: één maximaal bedrag voor een ontzorgingsprogramma voor micro- en kleine ondernemingen, en één maximaal bedrag voor een programma om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren. In de tabel hieronder leest u hoe de specifieke uitkering is verdeeld.

Maximaal bedrag en doelstelling per provincie en doelgroep
Provincie  Bedrag ontzorgingsprogramma in Beoogd aantal ondernemingen  Bedrag bedrijventerreinen in Beoogd aantal bedrijventerreinen
Drenthe 1.098.897 236 862.528 22
Flevoland 1.042.104 220 753.916 19
Fryslân 1.239.837 274 1.607.291 46
Gelderland 2.553.362 634 2.672.716 81
Groningen 1.182.254 258 1.219.394 34
Limburg 1.658.558 389 2.010.705 59
Noord-Brabant 2.988.424 754 3.386.448 104
Noord-Holland 3.274.273 832 1.974.501 58
Overijssel 1.706.905 402 2.026.221 60
Utrecht 1.885.441 451 1.017.687 27
Zeeland 998.812 208 1.307.317 37
Zuid-Holland 4.035.553 1.041 3.381.276 103
Totaal 23.664.420 5.700 22.220.000 650

Voorwaarden

 • Als provincie gebruikt u de uitkering voor activiteiten zoals begeleiding en advies. Niet om de verduurzamingsmaatregelen zelf te betalen. 
 • U geeft tijdens de aanvraag aan of u een ontzorgingsprogramma opzet voor micro- en kleine ondernemingen, een programma voor bedrijventerreinen, óf beiden.
 • De activiteiten waarvoor u de aanvraag doet, vinden plaats tussen 1 mei 2024 en 1 mei 2027.

De belangrijkste specifieke voorwaarden voor het ontzorgingsprogramma voor micro- en kleine ondernemingen zijn:

 • U helpt micro- en kleine ondernemingen met verduurzamen.
 • Een micro- of kleine onderneming betaalt minimaal 20% bij van de verkregen ontzorging van de provincie. 

De belangrijkste specifieke voorwaarde voor het programma voor bedrijventerreinen is:

 • U verbetert de samenwerking om de verduurzaming op het bedrijventerrein te stimuleren.

Wat is het verschil tussen een micro mkb-onderneming en een kleine mkb-onderneming?

 • In een micro onderneming werken minder dan 10 personen. Ook heeft deze onderneming een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van minder dan € 2 miljoen.
 • Een kleine onderneming heeft minder dan 50 personen in dienst. Ook heeft deze onderneming een jaaromzet of jaarlijkse balanstotaal van minder dan € 10 miljoen.

Wilt u meer informatie? Lees dan verder over de mkb-toets.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de sluitingsdatum van 15 maart 2024 ontvangt u een beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Uw verantwoording over de besteding en uitvoering van deze uitkering verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw provincie kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid

Kunt u de activiteiten waarvoor u heeft aangevraagd niet afronden binnen de afgesproken termijn? Als dit niet uw schuld is, levert u een schriftelijk en onderbouwd verzoek tot uitstel in. De minister kan uw termijn eenmalig met maximaal 1 jaar verlengen.

Doel SpUk Bedrijfsmatig Vastgoed

Kleinere ondernemers hebben vaak te weinig tijd om hun vastgoed efficiënt te verduurzamen. Ook missen zij soms de kennis om dat te doen. Op bedrijventerreinen is samenwerking essentieel om efficiënt te verduurzamen. Met de SpUk Bedrijfsmatig Vastgoed ondersteunt en begeleidt u als provincie deze ondernemers op maat. Zo kunnen zij hun vastgoed en bedrijf duurzamer maken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?