Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) - Innovatie

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 december 2022

Heeft uw bedrijf een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Vraag dan de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel - Innovatie (SSEB Innovatie) aan voor een project praktijkervaring of technische ontwikkeling (tender). Of voor een haalbaarheidsstudie (wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt).

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 1.000.000
Verleend:
€ 495.280
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar
50 % (€ 504.720)

De SSEB Innovatie-regelingen Haalbaarheidsstudie en Project experimentele ontwikkeling zijn tijdelijk gesloten. U kunt momenteel geen subsidie aanvragen.

Vanaf 9 mei 2023 kunt u weer subsidie aanvragen voor de SSEB.

Voor wie?

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder of geen stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor een schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving.

Onderstaande doelgroepen kunnen SSEB Innovatie aanvragen:

  • een in Nederland gevestigde onderneming; of
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande ondernemingen;
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande onderneming(en) met een niet-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

  • de deelnemers nemen voor eigen rekening en risico aan het project deel. Een zeer onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project kan leiden tot afwijzing of tot een lagere beoordeling.
  • bij een samenwerkingsverband is één partij als penvoerder verantwoordelijk voor de communicatie met ons. Ook verdeelt de penvoerder de ontvangen subsidiegelden over de betrokken partijen. Die penvoerder moet een onderneming zijn.

Budget

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor SSEB Innovatie is € 10 miljoen in 2022. Dat is als volgt verdeeld:

  • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen;
  • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000.

Downloads

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?