Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) - Innovatie

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2022

Heeft uw bedrijf een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Vraag dan de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel - Innovatie (SSEB Innovatie) aan voor een project praktijkervaring of technische ontwikkeling (tender). Of voor een haalbaarheidsstudie (wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt).

De regeling is open van 9 mei 9:00 uur tot en met 30 december 17:00 uur.

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder of geen stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor een schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving.

Voor wie?

Onderstaande doelgroepen kunnen SSEB Innovatie aanvragen:

  • een in Nederland gevestigde onderneming; of
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande ondernemingen;
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande onderneming(en) met een niet-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

  • de deelnemers nemen voor eigen rekening en risico aan het project deel. Een zeer onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project kan leiden tot afwijzing of tot een lagere beoordeling.
  • bij een samenwerkingsverband is één partij als penvoerder verantwoordelijk voor de communicatie met ons. Ook verdeelt de penvoerder de ontvangen subsidiegelden over de betrokken partijen. Die penvoerder moet een onderneming zijn.

Budget

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor SSEB Innovatie is € 10 miljoen in 2022. Dat is als volgt verdeeld:

  • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen;
  • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000.

Tips voor een succesvolle subsidieaanvraag

Haalbaarheidsstudie

U vraagt van 9 mei 9:00 uur tot en met 30 december 17:00 uur subsidie aan voor een haalbaarheidsstudie. Dit kan tot het beschikbare budget op is. We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, het eerst maalt). Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Zorg dan dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en compleet is.

Meer over haalbaarheidsstudies

Aanvragen

U kunt de SSEB Innovatie - Haalbaarheidsstudie direct aanvragen via de knop hieronder. De Handleiding SSEB Innovatie 2022, versie augustus 2022, vindt u onder het kopje Downloads.

Project experimentele ontwikkeling

U vraagt van 31 mei 2022 09:00 uur tot en met 31 augustus 2022 17:00 uur subsidie aan voor een project experimentele ontwikkeling. Het kan gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Omdat dit een tender is, beoordelen we aanvragen aan de hand van rangschikkingscriteria. Let op: we beoordelen alleen aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn.

Meer over projecten experimentele ontwikkeling

Uw aanvraag voorbereiden

Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? U kunt bijvoorbeeld alvast een modelprojectplan voorbereiden, een penvoerder machtigen of deelnemers voor een samenwerkingsverband aanmelden. Klik daarvoor op de knop hieronder. De Handleiding SSEB Innovatie, versie augustus 2022, geeft informatie over het aanvraagproces. Deze vindt u onder het kopje Downloads.

Aanvragen

U kunt de SSEB Innovatie - Project experimentele ontwikkeling direct aanvragen via de knop hieronder. De Handleiding SSEB Innovatie, versie augustus 2022, vindt u onder het kopje Downloads.

Projectidee toetsen

Wilt u weten of het kansrijk is om uw projectidee in te dienen? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een inhoudelijke reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn.

Wilt u ons advies? Het projectideeformulier voor een experimentele ontwikkeling moet dan uiterlijk 17 augustus 2022 bij ons binnen zijn. Voor een haalbaarheidsonderzoek is dat 16 december 2022. Maar hoe eerder hoe beter.

Naar het projectideeformulier

Downloads

Meer weten?

Vragen over SSEB Innovatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?