Open voor aanvragen

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) - Innovatie

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2022

Heeft uw bedrijf een innovatieve oplossing voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur? Vraag dan de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel - Innovatie (SSEB Innovatie) aan voor een project praktijkervaring of technische ontwikkeling (tender). Of voor een haalbaarheidsstudie (wie-het-eerst-komt, het-eerst-maalt).

  • De haalbaarheidsstudie  is open voor aanvragen tot 30 december 2022,17:00 uur.
  • De tender voor een project experimentele ontwikkeling is gesloten voor aanvragen. Deze was open tot 31 augustus 2022, 17:00 uur. In 2023 gaat deze regeling weer open.

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder of geen stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor een schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving.

Voor wie?

Onderstaande doelgroepen kunnen SSEB Innovatie aanvragen:

  • een in Nederland gevestigde onderneming; of
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande ondernemingen;
  • een samenwerkingsverband van bovenstaande onderneming(en) met een niet-gouvernementele organisatie of een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie.

Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

  • de deelnemers nemen voor eigen rekening en risico aan het project deel. Een zeer onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project kan leiden tot afwijzing of tot een lagere beoordeling.
  • bij een samenwerkingsverband is één partij als penvoerder verantwoordelijk voor de communicatie met ons. Ook verdeelt de penvoerder de ontvangen subsidiegelden over de betrokken partijen. Die penvoerder moet een onderneming zijn.

Budget

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor SSEB Innovatie is € 10 miljoen in 2022. Dat is als volgt verdeeld:

  • € 9 miljoen voor technische ontwikkelingen en projecten praktijkervaring. Per experimentele ontwikkeling is dat maximaal € 1 miljoen;
  • € 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies. Per haalbaarheidsstudie is het subsidiebedrag maximaal € 50.000.

Tips voor een succesvolle subsidieaanvraag

Haalbaarheidsstudie

U vraagt van 9 mei 9:00 uur tot en met 30 december 17:00 uur subsidie aan voor een haalbaarheidsstudie. Dit kan tot het beschikbare budget op is. We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, het eerst maalt). Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Zorg dan dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en compleet is.

Meer over haalbaarheidsstudies

Aanvragen

U kunt de SSEB Innovatie - Haalbaarheidsstudie direct aanvragen via de knop hieronder. De Handleiding SSEB Innovatie 2022, versie augustus 2022, vindt u onder het kopje Downloads.

Projectidee toetsen

Wilt u weten of uw projectidee voor een haalbaarheidsstudie kansrijk is? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een inhoudelijke reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn.

Wilt u ons advies? Het projectideeformulier voor een haalbaarheidsstudie moet uiterlijk 16 december 2022 bij ons binnen zijn. Dit mag ook eerder.

Naar het projectideeformulier

Project experimentele ontwikkeling

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor een project experimentele ontwikkeling. Deze tender is op 31 augustus 2022 om 17:00 uur gesloten. In 2023 komt er weer nieuw subsidiebudget. Omdat deze subsidie een tender is, beoordelen we aanvragen aan de hand van rangschikkingscriteria. Let op: we beoordelen alleen aanvragen die op tijd zijn ingediend en compleet zijn. De Handleiding SSEB Innovatie, versie augustus 2022, geeft meer informatie over deze criteria. Deze vindt u onder Downloads.

Meer over projecten experimentele ontwikkeling

Aanvraag bekijken en beheren

Wilt u bijvoorbeeld de status van uw aanvraag Project experimentele ontwikkeling inzien? Of uw gegevens wijzingen? Gebruik dan de knop hieronder.

Downloads

Meer weten?

Vragen over SSEB Innovatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?