Open voor aanvragen

SSEB Innovatie - Haalbaarheidsstudie

Gepubliceerd op:
24 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2022

Heeft u met uw bedrijf een innovatieve oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en benodigde laadinfrastructuur? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Innovatie (SSEB Innovatie). Op deze pagina leest u hoe u subsidie aanvraagt voor een haalbaarheidsstudie.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 9 mei 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 50.000 voor een project haalbaarheidsstudie
Totaal budget:
€ 1.000.000
Verleend:
€ 395.280
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar
60 % (€ 604.720)

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt u objectief en rationeel in hoeverre uw project praktijkervaring of technische ontwikkeling kans van slagen heeft. U bekijkt de sterke en zwakke punten, kansen en risico’s, maar ook de benodigde middelen en de slaagkansen. Het doel van de haalbaarheidsstudie is de besluitvorming over het project praktijkervaring of technische ontwikkeling te ondersteunen.

De algemene criteria en afwijzingsgronden vindt u in de handleiding SSEB Innovatie, versie augustus 2022 hieronder. Denk bij afwijzingsgronden aan: de aanvraag te laat indienen, niet compleet indienen of pas indienen als het project al gestart is, al verkregen subsidie, te lage score op de rangschikkingscriteria en meer.

Hieronder vindt u de specifieke voorwaarden voor een haalbaarheidsstudie. Om in aanmerking te komen voor SSEB Innovatie - Haalbaarheidsstudie laat u zien dat u in staat bent een project praktijkervaring of technische ontwikkeling uit te voeren. Daarvoor toont u aan dat:

  • u of een van uw projectpartners relevante ervaring heeft met technische productontwikkeling; of
  • u of een van uw projectpartners relevante ervaring heeft met de inzet van bouwmachines; en
  • u over voldoende eigen middelen of financiering beschikt.

Projectidee toetsen

Wilt u weten of het kansrijk is om uw projectidee in te dienen? Toets uw voorstel vooraf bij ons met het projectideeformulier. U krijgt dan een inhoudelijke reactie of advies van een projectadviseur. Hierna kunt u uw idee eventueel aanscherpen en uitwerken in het modelprojectplan. Wij toetsen de projectideeën die uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum van de regeling binnen zijn.

Het projectideeformulier voor een haalbaarheidsonderzoek moet uiterlijk 16 december 2022 bij ons binnen zijn, als u advies van ons wilt. Maar hoe eerder hoe beter.

Naar het projectideeformulier

Aanvragen

U vraagt subsidie voor een haalbaarheidsstudie aan vanaf 9 mei 2022 9:00 uur tot en met 30 december 2022 17:00 uur of tot het beschikbare budget op is. Klik hiervoor op de aanvraagknop. We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Alleen als uw aanvraag compleet is en voldoet aan de gestelde eisen komt u in aanmerking voor subsidie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Om uw aanvraag compleet in te dienen, stuurt u onderstaande formulieren mee. Die vindt u via de aanvraagknop. U vindt deze als u naar 'Aanvragen' gaat. Dat zijn:

  • aanvraagformulier (voor de penvoerder)
  • machtigingsformulier (voor deelnemers in een samenwerkingsverband)
  • projectplan
  • begroting
  • overige bijlage(n)

Na uw aanvraag

Beslissing

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Eindrapportage

Een haalbaarheidsstudie duurt maximaal 6 maanden. Daarna maakt u een eindrapportage. De data waarop u rapporteert staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

Vindt er een wijziging plaats in uw projectplan? Geef dit dan altijd aan ons door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen of zelfs voor het hele project.

Webinar SSEB

Op 29 maart 2022 organiseerden wij een webinar over de regeling en het aanvraagproces. Wilt u meer weten over de regeling, heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Bekijk het webinar SSEB.

Veelgestelde vragen

Vragen over SSEB: Innovatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?