Open voor aanvragen

SVVE: voorwaarden isolatiemaatregelen

Gepubliceerd op:
10 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie voor isolatiemaatregelen? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden.
 

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 31 december 2023
Einddatum:
donderdag 30 december 2027
Totaal budget:
€ 48.500.000

Eerst oriënteren?

Wilt u eerst weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties verbetert? Wat de kosten hiervoor zijn en wat het oplevert? Laat dan een energieadvies opstellen. U kunt dit combineren met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).

Bekijk de subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies

Voorkom teleurstellingen

Let op: u vraagt de subsidie aan voordat u start met de uitvoering van de maatregelen. 

Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.

Houd u er ook rekening mee dat u geen subsidie krijgt voor:

 • een woning of gebouw met een bouwjaar of woonfunctie na 1 januari 2013
 • commercieel vastgoed binnen de VvE (bijvoorbeeld winkels en kantoren)
 • het om- of verbouwen van gebouwen tot woningen van een VvE, woonvereniging of wooncoöperatie. Voorbeelden van gebouwen zijn onder andere scholen, kerken en kantoren
 • het opsplitsen van één woning in meerdere appartementen
 • het vergroten van de bestaande thermische schil of nieuwbouw. De thermische schil is de omhulling van het gehele gebouw samengesteld uit de bouwkundige elementen, dak, gevel, vloer en beglazing, kozijnpanelen en deuren.
 • energiebesparende maatregelen die u uitvoert in (huur)woningen en waarvoor u al subsidie ontving vanuit de regelingen: 
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) (gesloten)
  • Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) (gesloten)
  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
  • Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
  • Subsidieregeling procesondersteuning voor opschaling renovatieprojecten (SPOR)
  • Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (gesloten)
  • Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen
    

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2024.

Uw aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • In uw VvE bevindt zich minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar-bewoners binnen de VvE hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • bij gemengde VvE (koop- en huurwoningen): een staatssteunverklaring per verhuurder (zie pdf onderaan in dit blok). Heeft de verhuurder gedurende het huidige belastingjaar en de 2 voorgaande belastingjaren géén of tot € 300.000 aan staatssteun ontvangen? Dan kiest de verhuurder op pagina 2 van het formulier voor de “Verklaring de-minimissteun”. Ontving de verhuurder over de periode van 3 belastingjaren € 300.000 of meer aan staatssteun? Dan kiest de verhuurder voor de “Algemene Groepsvrijstellingsverordening”
 • De VvE laat alle maatregelen, waarvoor u een subsidieaanvraag doet, uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven of installateurs met een KVK-inschrijving. De woningeigenaars mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De energiebesparende isolatiemaatregelen moet u binnen 2 jaar na de beschikking (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de mogelijke aanvullende maatregelen.

Eisen isolatiemaatregelen

Er gelden minimale isolatiewaardes en oppervlaktes per maatregel. De isolatiemaatregelen moeten aan onderstaande eisen voldoen. Zie hiervoor onderstaande tabellen.

Monumenten

Vanaf 1 januari 2024 gelden er een aantal andere voorwaarden voor monumenten in de SVVE-regeling. Hiervoor gelden andere minimale isolatiewaardes en oppervlaktes, zie hiervoor de onderstaande tabel.  Een (deel van een) gebouw geldt als monument als het is ingeschreven in:

 • het rijksmonumentenregister (artikel 3.3 Erfgoedwet)
 • een gemeentelijk erfgoedregister (artikel 3.16 Erfgoedwet)
 • een provinciaal erfgoedregister (artikel 3.17 Erfgoedwet)

Uitzondering om technische redenen

Is het om een technische reden niet mogelijk om met uw maatregel in één keer voor het hele gebouw aan de totale minimale oppervlakte-eis te voldoen? Dan mag u de maatregel toch meenemen in uw subsidieaanvraag. U moet dan wel met technische documenten, tekeningen of foto’s aantonen dat u het betreffende schilelement geheel en in één keer laat uitvoeren.

Dakisolatie

Bij dakisolatie hoeft u niet altijd te voldoen aan de vereiste minimale oppervlakte van 70% van het gehele dak. Het volledig isoleren van de hoofd- en nevendaken in de bestaande thermische schil van het gebouw voldoet ook als:

1. het hele dakoppervlak van het gebouw voor meer dan 30% bestaat uit dakterrassen en balkons die boven woningen liggen van leden van de vereniging, én
2. de verduurzaming van die dakterrassen en balkons minstens 2 keer zo duur is als de verduurzaming van het omliggende dakoppervlak.

Let op: er is geen uitzondering voor maatregelen die al eerder deels zijn uitgevoerd. Wordt nu bijvoorbeeld aan één kant van het gebouw het glas vervangen, of dit is in het verleden al gedaan? Dan moet u voor de subsidieaanvraag alsnog voldoen aan de minimale oppervlakte-eis voor glas. Er zijn dan namelijk geen technische redenen die de minimale oppervlakte beperken.

Voorwaarden andere verduurzamingsmaatregelen

Aanvragen uit 2023

Let op: heeft u SVVE aangevraagd in 2023? Dan gelden de voorwaarden van tot en met 31 december 2023.

U leest die voorwaarden op SVVE: voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen 2023

Aanvragen

In het aanvraagproces leest u welke documenten u nodig heeft en hoe het aanvraagproces verloopt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?