Gesloten voor aanvragen

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) 2023

Laatst gecontroleerd op:
30 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 april 2023

Bent u ondernemer en investeert u in een efficiënt warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken? Vraag dan subsidie aan met de Warmtenet Investeringssubsidie voor het deel dat zich niet terugverdient (onrendabele top). Zo kan de investering voor u uit.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 juni 2023
09:00
Einddatum:
zaterdag 16 december 2023
17:00
Totaal budget:
€ 150.000.000

Heeft u aangevraagd?

Binnen enkele uren na verzending ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit nummer altijd als u contact met ons heeft over uw aanvraag. 

Als u met uw eHerkenning (weer) inlogt in de online aanvraagomgeving vindt u onder 'Mijn aanvragen' uw aanvraag terug.

Bekijk wat er gebeurt nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend:

Voor wie?

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) is voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen. De subsidie helpt u om versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten. Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verminderen.

Hoe berekenen wij uw subsidie?

Bekijk welke kosten u vergoed krijgt. En hoe wij uw subsidie berekenen.

Voldoet u aan de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde is dat u investeert in warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Met uw warmtenet verwarmt u ruimtes in woningen of kleinverbruikers in gebouwen zonder woonfunctie. Ook kan met het warmtenet warm tapwater voor deze gebouwen worden verwarmd. 

Deze subsidie is niet voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor grootverbruikersaansluitingen (100kW of groter en geen blokaansluitingen). Bijvoorbeeld een grootverbruiker in gebouwen zonder woonfunctie, glastuinbouw of industrie. Dit geldt ook voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor nieuwbouw. Deze kosten vallen niet onder de subsidie.

Bekijk de voorwaarden:

Toets uw projectidee

Toets uw projectidee bij ons met het projectideeformulier. Een projectidee is een korte beschrijving van uw project. Wij kijken of het projectidee aansluit bij de voorwaarden van de subsidie. Globaal kijken we naar de kwaliteit van het projectidee. De subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee. Wij controleren pas bij de subsidieaanvraag of deze écht voldoet aan de subsidievoorwaarden.

  1. Vul het projectideeformulier zo compleet mogelijk in.
  2. Stuur het projectideeformulier tot 3 weken voor sluiting van de regeling op. Dan adviseren wij u op tijd.

Voorbereiding op uw aanvraag

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen uw aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Deze bijlagen stuurt u mee met uw aanvraag:

Handleiding WIS 2023

  • Lees meer over de voorwaarden waaraan uw project moet voldoen.
  • Zet op een rij waaraan de bijlagen moeten voldoen die u meestuurt.
  • Gebruik de tips en uitleg hóe u subsidie kunt aanvragen.

Bekijk de veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk de veelgestelde vragen.

Webinar Warmtenetten Investeringssubsidie

Kijk het webinar terug van 25 april 2023 over de nieuwe Warmtenetten Investeringssubsidie. U hoort over de achtergrond van de subsidie en u krijgt een inhoudelijke toelichting.

Meer weten?

In de regelingstekst wordt verwezen naar onderstaand document:

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de officiële wetteksten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De wetteksten zelf zijn altijd leidend (voorwaarden, afwijzingsgronden en beoordeling).

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?