Bijna open voor aanvragen

WIS: Bereken uw subsidie

Gepubliceerd op:
30 mei 2024

Vraagt u subsidie aan voor de aanleg van een efficiënt warmtenet? U ontvangt subsidie voor het deel van uw investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top). Zo kan de investering mogelijk toch uit voor u als ondernemer. Op deze pagina leest u hoe dit werkt. 

Hoeveel subsidie krijgt u?

De maximale hoogte van uw subsidie is het verschil tussen de investeringskosten die onder deze subsidie vallen en de opbrengsten die u uit het warmtenet haalt. Deze onrendabele top van uw project bepaalt u met ons model Exploitatieberekening. Hierin geeft u de investeringskosten en de opbrengsten van uw project aan. 

Daarbij geldt dat:

 • U subsidie krijgt voor maximaal 45% van de kosten die onder deze subsidie vallen (subsidiabele kosten) subsidie krijgt;
 • De subsidie niet hoger is dan € 6.000 x het aantal kleinverbruikersaansluitingen voor bestaande huurwoningen + € 7.000 x het aantal overige kleinverbruikersaansluitingen voor bestaande gebouwen.

De grens die u als eerste bereikt, is het maximale subsidiebedrag dat u ontvangt. En in alle gevallen geldt: u ontvangt niet meer dan € 30.000.000 voor een investeringsproject.

Welke kosten nemen wij mee in de berekening?

Wij nemen alleen de kosten mee die onder de subsidie vallen (subsidiabele kosten). 

Welke opbrengsten nemen wij mee in de berekening?

In uw subsidieaanvraag onderbouwt u de opbrengsten. Hieronder leest u hoe en waar u dit doet:

Hoe passen wij uw subsidie aan bij wijzigingen? 

Als u een wijziging aan ons doorgeeft, kan dit invloed hebben op de hoogte van uw subsidie. U ontvangt nooit meer subsidie dan het subsidiebedrag in de eerste beoordeling. Ook ontvangt u nooit meer subsidie dan de onrendabele top.  

Hoe berekenen wij uw nieuwe subsidiebedrag voor welke wijziging?  

 • Breidt u het efficiënte warmtenet uit met aansluitingen buiten het geografisch aaneengesloten projectgebied? Dan berekenen wij de hoogte van de subsidie opnieuw op dezelfde manier als bij uw aanvraag;
 • Voert u een deel van het project niet uit? Dan verminderen wij de subsidie met hetzelfde deel. Dit doen we op basis van de kosten van de activiteiten die u niet uitvoerde, maar die wel bekend waren bij uw aanvraag;
 • Zijn de kosten lager dan de kosten die u begrootte? Dan verminderen wij de subsidie met hetzelfde deel. Dit doen wij op basis van het verschil tussen de begrootte en de werkelijke kosten;
 • Sluit u meer aansluitingen aan dan u verwacht? Dan verminderen wij de subsidie op basis van de ORT-berekening.  

Hoe stellen wij uw subsidie definitief vast?

Heeft u uw project afgerond? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u toe:

 • Uw eindverslag;
 • Een berekening van de onrendabele top bij vaststelling. Dit berekent u met een apart model. Deze vindt u binnenkort op deze pagina.

Wij stellen vast of u de activiteiten uitvoerde en u de prestaties behaalde. Voerde u meer of minder activitieten uit? Dan passen wij uw subsidie aan.  

Voor het indienen van een vaststellingverzoek geldt een vaste termijn van 13 weken. De termijn gaat in vanaf de einddatum van uw project. Deze datum staat in de brief van uw subsidiebeschikking, tenzij u uw einddatum wijzigde met onze goedkeuring. Bij de vaststelling berekenen wij welk subsidiebedrag u definitief ontvangt. Wij verrekenen het vastgestelde bedrag met de door u ontvangen voorschotten. 

Hoogte van uw subsidie bij vaststelling

De definitieve vaststelling van de subsidie bepalen we door de volgende berekeningen. De laagste uitkomst is de subsidie die u ontvangt.

 • De berekening van de onrendabele top bij vaststelling. Dit berekent u met het model dat u binnenkort vindt op deze pagina. Dit model heeft dezelfde uitgangspunten als het model bij de aanvraag van uw subsidie. Het houdt rekening met de verbruikers die u aansloot én de afgesproken verbruikers die u pas na de einddatum van het project aansluit;
 • Het maximale subsidiebedrag zoals berekend in de brief met de goedkeuring voor uw subsidie (beschikking);
 • Of, als uw subsidie tussentijds is gewijzigd: de latere beschikking met de gewijzigde subsidie. 

Ontvangt u een hogere bijdrage voor aansluitkosten (BAK) of vastrecht dan u verwachtte (begroot)? Dan neemt u de werkelijke bijdrage voor aansluitkosten en het werkelijke vastrecht mee in de berekening van de onrendabele top bij vaststelling. 

Kreeg u belastingvoordeel uit de Energie investeringsaftrek (EIA) voor de bedrijfsmiddelen? Haal dit dan zelf af van uw investeringskosten bij vaststelling. 

Ontving u andere subsidies die u nog niet meldde aan ons? Voeg de brief van deze garanties of subsidies dan toe aan uw vaststelling. Dan beoordelen wij of deze invloed hebben op de hoogte van uw WIS. 

Wat stuurt u mee bij uw vaststellingsverzoek?

Vragen over de Warmtenetten Investeringssubsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?