Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

We helpen u graag vooruit!

Onderwerpen

Klimaat & Energie

Energie besparen en opwekken, duurzame mobiliteit, co2-reductie industrie...

Bouwen & Wonen

Energielabel, BENG, verduurzamen gebouwen en woningen, gebiedsontwikkeling...

Internationaal ondernemen

Landeninformatie, netwerken en contacten, financiering, handelsmissies...

Ont­wikkelings­samen­werking

Voedselzekerheid, humanitaire hulp, publiek-private partnerschappen...

Landbouw

Grond, mest, marktordening, gemeenschappelijk landbouwbeleid...

Visserij

Registraties, vergunningen, betalingen, EU-fonds maritieme zaken en visserij...

Dier & natuur

Dieren houden, natuurbescherming, beschermde planten en dieren...

Innovatie, Onderzoek & Onderwijs

Octrooien, topsectoren, start-ups, research & development...

Ondernemen & Bedrijfsvoering

Financiering per bedrijfsfase, MVO, ICT en cyberveiligheid, transparant ondernemen...

Gezondheid, Zorg & Welzijn

Wonen & zorg, health deals, zorg voor innoveren, Life Sciences & Health...

Overzichten voor ondernemend Nederland

Uitgelicht

Wilt u in uw internationale waardeketen de sociale duurzaamheid vergroten? Dat kan door inkomens en arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderarbeid te bestrijden. Daarvoor kunt u nu subsidie aanvragen.

Energie besparen is belangrijk voor het klimaat en uw portemonnee. Bedrijven en organisaties kunnen een forse bijdrage leveren. Doe ook mee en bespaar flink op uw energiekosten.

Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst voldoende duurzame energie hebben, moeten we onze energie-infrastructuur aanpassen. Zowel op land als op zee. Dat gebeurt via diverse grote energieprojecten door heel Nederland. Bekijk ze in het jaaroverzicht.

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus zijn sinds 3 juli 2023 open voor aanvragen. We houden bij hoeveel veehouders een aanvraag hebben gedaan.

Bent u tevreden over deze pagina?