Service menu right

Natuurschoonwet

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en wilt u gebruikmaken van fiscale voordelen om uw landgoed makkelijker in stand te houden? Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In Nederland liggen veel landgoederen met een orgineel en historisch karakter. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het natuurschoon.

Wat is een NSW-landgoed?

Een landgoed valt onder de NSW als het:

 • minstens 5 hectare groot is;
 • een (deel van een) historische buitenplaats is en de buitenplaats minimaal 1 hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan 5 hectare kan soms ook een NSW-landgoed zijn;
 • een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare is (eventueel samen met een ander landgoed). Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
 • voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een uitzondering hierop vormen historische buitenplaatsen van minder dan 5 hectare groot, of zogenaamde aanleunlandgoederen van maximaal 1 hectare groot.

Voorwaarden

U kunt uw landgoed laten aanmerken als NSW-landgoed als u voldoet aan voorwaarden. Er zijn onder andere voorwaarden voor de:

 • grootte van het gebied;
 • houtopstanden die er staan of de aanwezigheid van natuurterreinen;
 • oppervlakte en de omzoming van landbouwterreinen;
 • opstallen en het gebruik van het landgoed.

U vindt deze en meer voorwaarden in de brochure Rangschikking als landgoed: Voorwaarden (onderaan deze paragraaf).

Voorwaarden bij publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een NSW-landgoed dat is opengesteld voor het publiek? Dan moet het landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wandelaars kunnen de wegen en paden vrij bewandelen.
 • De wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde groenstroken en randen van percelen waar u goed op kunt lopen. U mag hiervoor draadoverstapjes gebruiken.
 • Het landgoed is meestal het hele jaar en elke dag open. Dit is van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • De openstelling is voor het publiek duidelijk te zien. Dit staat op borden die bij de wegen staan die toegang geven tot het landgoed.

Delen van het landgoed (tijdelijk) afsluiten

U hoeft niet het hele NSW-landgoed openbaar te maken voor het publiek. U kunt in sommige gevallen delen van het landgoed tijdelijk of voor altijd afsluiten voor het publiek. Dit kan voor:

 • het beschermen van een gebied met hoge natuur- of cultuurhistorische waarden;
 • het beschermen van de privésfeer. U kunt de directe omgeving van huizen of boerderijen afsluiten voor het publiek;
 • de jacht. U mag uw landgoed ieder jaar maximaal 7 dagen voor het publiek afsluiten.

Alle voorwaarden

In onderstaande brochure zijn de meeste voorwaarden in handige beslisbomen voor u uitgewerkt.
 

Aanvragen

U kunt het hele jaar een NSW-rangschikking voor uw landgoed aanvragen. Ook kunt u iemand anders machtigen om dat voor u te doen. Lees meer over het aanvraagproces op de pagina Rangschikking  onder de Natuurschoonwet aanvragen.

Na uw aanvraag

Wij stemmen uw aanvraag af met de Belastingdienst en uw provincie. Daarna sturen wij u een NSW-beschikking. Hierin staat of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren. U gebruikt een goedgekeurde NSW-beschikking bijvoorbeeld bij uw belastingaangifte of voor de waardebepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB). Ook kunt u de beschikking gebruiken als uw bank een groenverklaring voor u aanvraagt voor de Regeling groenprojecten 2016.

Controle op beheer

Als u de NSW-rangschikking heeft, bent u verplicht om uw landgoed in stand te houden en in sommige situaties ook in bezit te houden. Een medewerker van de Belastingdienst en een medewerker van uw provincie controleren uw terrein. De Belastingdienst geeft het aan ons door als u niet meer kunt voldoen aan de NSW-voorwaarden.

Fiscale faciliteiten

De NSW-rangschikking geeft u recht op fiscale voordelen. U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openbaar maakt voor het publiek. In onderstaande brochure vindt u alle mogelijkheden en voordelen.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan uw landgoed wat mogelijk gevolgen heeft voor de NSW-rangschikking? Wilt u vooraf laten beoordelen of een verandering aan uw landgoed wel of geen invloed heeft op de rangschikking? Of verandert uw landgoed van eigenaar en wil de nieuwe eigenaar de NSW-rangschikking onder zijn naam voortzetten? Lees dan wat u moet doen op de pagina Wijzigingen voor een NSW-rangschikking doorgeven.

Overzicht opengestelde NSW-landgoederen

Als uw landgoed is aangemerkt als NSW-landgoed en is opengesteld voor publiek, voegen wij het toe aan het Overzicht opengestelde NSW-landgoederen. Dit overzicht is alfabetisch op plaatsnaam gesorteerd. De provincienaam is de provincie waarin het grootste deel van het NSW-landgoed ligt. De plaatsnaam is de naam van de kadastrale gemeente waarin het landgoed ligt. Een NSW-landgoed kan bij meer plaatsnamen staan.

Meer weten?

Lees meer over het rangschikken van uw landgoed onder de NSW in de brochure Landgoed als natuurschoon.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *