Service menu right

Natuurschoonwet

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en wilt u gebruikmaken van fiscale voordelen om uw landgoed makkelijker in stand te houden? Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In Nederland liggen veel landgoederen met een orgineel en historisch karakter. Ze vomen een belangrijk onderdeel van het natuurschoon.

Wat is een NSW-landgoed

Een landgoed valt onder de NSW als:

 • het landgoed minstens 5 hectare groot is;
 • als het een (deel van een) historische buitenplaats is en de buitenplaats minimaal 1 hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan 5 hectare kan soms ook een NSW-landgoed zijn;
 • het landgoed (mogelijk met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare is. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
 • het landgoed voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen van minder dan 5 hectare groot, of zogenaamde aanleunlandgoederen van maximaal 1 hectare groot.

Voorwaarden

U kunt uw landgoed laten aanmerken als NSW-landgoed. U voldoet hiervoor aan een aantal voorwaarden. Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina Natuurschoonwet.

Publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een NSW-landgoed dat is opengesteld voor het publiek? Dan moet het landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wandelaars kunnen de wegen en paden vrij bewandelen.
 • De wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde groenstroken en randen van percelen waar u goed op kunt lopen. U mag hiervoor draadoverstapjes gebruiken.
 • Het landgoed is meestal het hele jaar en elke dag open. Dit is van zonsopkomst tot zonsondergang.
 • De openstelling is voor het publiek duidelijk te zien. Dit staat op borden die bij de wegen staan die toegang geven tot het landgoed.

Afgesloten gedeelten opengesteld landgoed

U hoeft niet het hele NSW-landgoed openbaar te maken voor het publiek. U kunt in sommige gevallen delen van het landgoed tijdelijk of voor altijd afsluiten voor het publiek. Dit kan:

 • voor het beschermen van een gebied met hoge natuur- of cultuurhistorische waarden.
 • voor het beschermen van de privésfeer. U kunt de directe omgeving van huizen of boerderijen afsluiten voor het publiek.
 • voor de jacht. U mag uw landgoed ieder jaar maximaal 7 dagen voor het publiek afsluiten.

Overzicht opengestelde NSW-landgoederen

Het Overzicht opengestelde NSW-landgoederen is alfabetisch op plaatsnaam gesorteerd. De provincienaam is de provincie waarin het grootste deel van het NSW-landgoed ligt. In de lijst staan plaatsnamen. Dit zijn de namen van de kadastrale gemeente waarin het landgoed ligt. Een NSW-landgoed kan bij meer plaatsnamen staan.

Aanvragen

U kunt het hele jaar een NSW-rangschikking voor uw landgoed aanvragen via mijn.rvo.nl op de pagina Natuurschoonwet. Voordat u de NSW-rangschikking kunt aanvragen, registreert u zich eerst bij ons. Op mijn.rvo.nl op de pagina Uw registratie bij ons leest u wat u hiervoor moet doen. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, minimaal niveau 2+ (bedrijven en organisaties) of DigiD (particulieren) nodig. Wilt u meer weten over het rangschikken van uw landgoed onder de NSW? In de brochure Landgoed als natuurschoon leest u hier meer over.

Fiscale faciliteiten

Een rangschikking onder de NSW betekent dat uw landgoed bekend is bij de Belastingdienst als landgoed. U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openbaar maakt voor het publiek. In de brochure Rangschikking als landgoed: Fiscale faciliteiten vindt u alle mogelijkheden en voordelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *