Natuurschoonwet: landgoed als natuurschoon

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en wilt u gebruikmaken van fiscale voordelen om uw landgoed makkelijker in stand te houden? Laat dan uw landgoed rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk en historisch karakter. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil helpen deze in stand te houden; ze vormen een belangrijk onderdeel van het natuurschoon. Om dit uit te voeren bestaat onder andere de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

Voor wie

Eigenaars, vruchtgebruikers of erfpachters van een landgoed kunnen hun landgoed laten rangschikken onder de NSW. Hiermee geldt het landgoed ook voor de Belastingdienst als landgoed en krijgen zij fiscale tegemoetkomingen om hun landgoed makkelijker in stand te houden. Vraag uw rangschikking aan of geef uw wijziging door via de daarvoor bestemde (digitale) formulieren.

Voorwaarden

U kunt uw landgoed laten aanmerken als NSW-landgoed. Hier is een aantal voorwaarden voor. U hoeft bij het aanvragen niet meteen aan alle voorwaarden te voldoen. In de brochures Landgoed als natuurschoon en Rangschikking als landgoed - voorwaarden onder aan deze pagina leest u precies hoe het zit.

NSW-landgoed

Hieronder staat wat een NSW-landgoed inhoudt.

  • Het landgoed is minstens 5 hectare, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal een hectare groot is. Onder bepaalde voorwaarden is een onroerende zaak van minder dan 5 hectare ook een NSW-landgoed.
  • Het landgoed is (eventueel met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen.
  • Het landgoed bestaat voor minstens 30 procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Voorwaarden publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een voor het publiek opengesteld NSW-landgoed? Dan voldoet het landgoed aan de volgende voorwaarden:

  • Er zijn vrij toegankelijke en begaanbare wegen en paden voor wandelaars. Deze wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde beloopbare groenstroken en perceelsranden (waar nodig met draadoverstapjes).
  • Het landgoed is over het algemeen het hele jaar dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.
  • De openstelling is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven met borden. De borden zijn bij de toegangswegen tot het landgoed geplaatst.

Afgesloten gedeelten opengesteld landgoed

Als het NSW-landgoed is opengesteld voor publiek kunt u in sommige gevallen delen van het landgoed afsluiten voor publiek.

  • Delen kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek zijn afgesloten door natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden ervan.  
  • De naaste omgeving van huizen of boerderijen kunt u voor publiek afsluiten voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • Voor de jacht mag u uw landgoed maximaal 7 dagen per jaar voor het publiek afsluiten.

Overzicht opengestelde landgoederen

Het Overzicht opengestelde NSW-landgoederen is alfabetisch op plaatsnaam gesorteerd. De provincienaam is de provincie waarin het grootste deel van het NSW-landgoed ligt. De plaatsnamen zijn gebaseerd op de naam van de kadastrale gemeente waarin het landgoed ligt. Een NSW-landgoed kan onder meerdere plaatsnamen zijn genoemd.

Fiscale tegemoetkomingen

De rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 betekent dat uw landgoed voor de Belastingdienst als landgoed geldt. U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openstelt voor het publiek. In de brochure Rangschikking als landgoed - Fiscale faciliteiten vindt u alle mogelijkheden en voordelen.

Service menu right