Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
8 april 2024

Hoeveel geld investeert de Rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? In welke thema’s en in welke typen onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. Ook is de monitor belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie.

Wat is de monitor?

De monitor laat ieder jaar zien hoeveel geld de Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in energieonderzoek. Ook geeft de monitor inzicht in welke partijen deze investeringen ontvangen. En de verdeling hiervan over de typen onderzoeken en energiethema's. 

De uitkomsten gaan naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het IEA gebruikt de monitor om de Nederlandse bijdrage aan energieonderzoek en -innovatie te vergelijken met die van andere landen.

Investeringen in 2022

In 2022 investeerde de Rijksoverheid € 290 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Dit is € 131 miljoen minder dan in 2021, toen het om € 421 miljoen ging. De daling is te verklaren doordat in 2021 de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport) en de eenmalige Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) geopend waren. In 2022 waren beide gesloten.

Meeste geld naar onderzoek energiebesparing

In 2022 ging meer dan een derde van het geld voor energieonderzoek naar energiebesparing: € 101 miljoen (35%). Dit is minder dan de helft van het bedrag in 2021, toen onderzoek naar energiebesparing € 234 miljoen aan subsidie kreeg. In duurzame energiebronnen is in 2022 juist fors meer geïnvesteerd: € 95 miljoen tegen € 53 miljoen in 2021.

Onderzoek naar duurzame energiebronnen ontving in 2022 ook veel geld. Daar ging 33% van het budget naartoe, goed voor € 95 miljoen.

Veel industrieel onderzoek

Net als in 2021 ging het grootste deel van het subsidiegeld voor energieonderzoek naar industrieel onderzoek: € 118 miljoen (40%). Industrieel onderzoek richt zich op nieuwe kennis en vaardigheden om daarmee nieuwe producten, productiewijzen of diensten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is hoe zonne-energie te gebruiken is om elektriciteit mee op te wekken.

Ook veel geld ging naar experimentele onderzoeken (€ 62 miljoen) en demonstratieprojecten (€ 72 miljoen). Experimenteel onderzoek combineert kennis uit onderzoeken met praktijkervaring om nieuwe producten of processen te ontwikkelen. Of om bestaande producten of methoden te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van zonnepanelen.

Demonstratieprojecten gebruiken nieuwe producten of processen voor het eerst in de praktijk. Een voorbeeld daarvan zijn de eerste zonnepanelen op daken.

Download de monitor

Wilt u meer weten over het publiek gefinancierd energieonderzoek in 2022? Download dan de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2022.

Bekijk monitoren uit voorgaande jaren:

Lees over energieonderzoek in de praktijk

"Met DEI-subsidie krijgen we het cruciale zetje in de rug."

Lees het praktijkverhaal

Jeroen Jansen
Projectmanager zonnepark Vloeivelden Hollandia

"Bij het verwarmen van douchewater valt nog veel te winnen."

Lees het praktijkverhaal

Bart Bergmans
Algemeen directeur Sanura

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?