Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
27 december 2021

Hoeveel geld investeert de rijksoverheid jaarlijks in energieonderzoek? In welke thema’s en in welke typen onderzoek? Dat staat in de jaarlijkse Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. We doen dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De nieuwste editie van de Monitor laat zien hoeveel geld de rijksoverheid in 2020 heeft geïnvesteerd in energieonderzoek. Ook geeft zij inzicht in welke partijen deze investeringen ontvangen en de verdeling over de typen onderzoeken en energiethema's.

Highlights 2020

In 2020 investeerde de Rijksoverheid € 255 miljoen publiek geld in energieonderzoek en energie-innovatie. Dit is een sterke daling vergeleken met 2019 met ongeveer € 60 miljoen. Deze daling komt doordat we circulaire projecten buiten beschouwing laten (ongeveer €73 miljoen). Deze projecten hebben als doel efficiënter met grondstoffen om te gaan. We laten ze buiten beschouwing, omdat ze alleen indirect energie besparen. Ze verbeteren recycle processen en vallen daarom buiten de IEA-classificatie.

Daarnaast verklaren we de daling door een afname van innovatie-subsidie voor opwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Vergelen met 2019 gaat het hier om een halvering. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er minder subsidiegeld ging naar windenergie. Dit ging van €54 miljoen naar €16 miljoen en geothermie van €22 miljoen naar €5 miljoen.

Aandacht op Energiebesparing

Van totaal €255 miljoen werd:

  • 41% (€ 105 miljoen) geïnvesteerd in energiebesparing;
  • 21% (€56 miljoen) was voor onderzoek naar energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen;
  • 6% (€ 16 miljoen) ging naar onderzoek naar waterstof en brandstofcellen.

Vergeleken met 2019 zijn er een aantal verschuivingen geweest in type onderzoek. In vergelijking met 2019 is het subsidiebedrag voor demonstratieprojecten met 58% gedaald naar € 35 miljoen. Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan het buiten beschouwing laten van circulaire projecten. Ook voor fundamenteel onderzoek is het subsidiebedrag gehalveerd. Subsidies voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoeken bleven nagenoeg gelijk.

Aan de kant van de ontvangers daalde de subsidie voor kennisinstellingen en universiteiten. In 2020 daalde dat naar €128 miljoen (-8%). De subsidie naar bedrijven is met 32% gedaald naar €115 miljoen. De subsidie naar bedrijven ging voor een kleine 60% naar midden- en kleinbedrijven (MKB’s). Het andere deel (40%) ging naar grootbedrijven.

Geldstroom van overheid naar praktijk

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is de grootste financier van energieonderzoek. Het ministerie draagt € 176 miljoen bij (69% van het totaalbedrag). Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties volgt met €48 miljoen (19%). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap verleende € 16 miljoen (6%) subsidie via NWO.

Meer weten?

Vragen over de monitor?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?