Vorige editie(s) jaaroverzicht(en)

Gepubliceerd op:
1 juli 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van eerder uitgegeven jaaroverzichten.

Jaaroverzicht 2019

Per project vindt u, naast de projectinformatie uit het jaarboek 2019, uitgebreide informatie over elk specifiek project. Op de site van de tweede kamer vindt u de kamerbrief over voortgang energieprojecten onder de rijkscoördinatieregeling.

Het volledige jaaroverzicht energieprojecten van 1 september 2019 is nu beschikbaar:

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?