Vorige edities jaaroverzicht

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2024

Op deze pagina vindt u de eerder uitgegeven jaaroverzichten.

Jaaroverzicht 2021

Op de digitale overzichtskaart ziet u de bestaande energieprojecten in Nederland. Per project vindt u, naast de projectinformatie uit het jaarboek 2021, uitgebreide informatie over elk specifiek project. Op de site van de Tweede Kamer vindt u de "Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat en projecten Rijkscoördinatieregeling".

Het volledige jaaroverzicht energieprojecten van 31 december 2021 staat hieronder:

Jaaroverzicht 2019

Per project vindt u, naast de projectinformatie uit het jaarboek 2019, uitgebreide informatie over elk specifiek project. Op de site van de tweede kamer vindt u de kamerbrief over voortgang energieprojecten onder de rijkscoördinatieregeling.

Het volledige jaaroverzicht energieprojecten van 1 september 2019 staat hieronder:

Rijkscoördinatieregeling

Bij grote energieprojecten gaat het om projecten van nationaal belang die onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van EZK, coördineert de vergunningverlening voor deze projecten.

Onder de RCR vallen alle energieprojecten voor:

  • het opwekken van grootschalige duurzame en conventionele elektriciteit; zoals windmolenparken
  • het transporteren van elektriciteit en gas, zowel op land als op zee; zoals hoogspanningsmasten op land
  • mijnbouwactiviteiten/projecten onder of vlakbij Natura 2000-gebieden; zoals gaswinning

Daarnaast gaat het ook om kavelbesluiten voor wind op zee. Deze besluiten vallen niet onder de RCR, maar hebben een vergelijkbare opbouw van de procedure.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?