Gaswinning VDW | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gaswinning VDW

16-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de gasvelden VDW-A en VDW-B (voorheen bekend als Boergrup en Lombok) gelegen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Op deze pagina leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Vermilion heeft het ministerie laten weten een nieuwe gaswinningslocatie te willen aanleggen voor gaswinning uit de gasvelden VDW-A en VDW-B. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk.

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de winningslocatie en de aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komen. De rijkscoördinatieregeling is hier wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-2000) ligt.

Naamswijziging

Gasvelden Boergrup en Lombok heten vanaf nu VDW.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving, heeft Vermilion Energy de gasvelden Boergrup en Lombok een nieuwe naam gegeven. De velden heten voortaan VDW-A en VDW-B. Op deze manier bevatten de namen geen geografische referentie.

Over het voornemen tot de gaswinning uit deze velden zijn eerder dit jaar verscheidene informatiesessies voor belangstellenden georganiseerd. Ook is er een werksessie geweest waarvoor belanghebbenden waren uitgenodigd. In deze sessies werd duidelijk dat de omgeving graag een andere naam ziet voor de gasvelden. Hieraan is Vermilion tegemoet gekomen door een naam te gebruiken die niet gekoppeld is aan straatnamen; het project zal voortaan bekend zijn als VDW. De projectpagina’s zijn aangepast naar de nieuwe naam en voor toekomstige publicaties wordt alleen nog VDW gebruikt.

Wat houdt het project in?

Op de kaart hieronder staan onder andere de gasvelden VDW-A en VDW-B in het geel en de omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V.

Vermilion produceert op meerdere locaties in Nederland aardgas uit kleine gasvelden. De gasvelden VDW-A en VDW-B liggen op een diepte van circa 2 km en zijn niet eerder in productie genomen. De gasvelden maken deel uit van de al bestaande winningsvergunningen met de naam Gorredijk en Drenthe VI en liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf (zie de afbeelding).

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Stand van zaken

Van 18 december 2020 tot en met 20 februari 2021 heeft het voornemen en participatieplan van het project Gaswinning VDW ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Hieronder vindt u het voornemen en participatieplan en de inspraakbundel.

Presentatie digitale informatiebijeenkomst

Hieronder vindt u de presentatie van de digitale informatiebijeenkomsten van 9 en 11 februari 2021.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de rijkscoördinatieregeling gaswinning VDW, fase Voornemen en Participatie.

Meer informatie

Meer informatie over het project kunt u vinden op de projectwebsite van Vermilion. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.