Service menu right

Net op Zee Hollandse Kust (zuid) fase 1

Inspraakbundel

Milieueffectrapport (MER)

 

Inpassingsplan

Ontwerp Inpassingsplan  (link naar ruimtelijkeplannen.nl)Inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Ontwerp  Inpassingsplan, Printversie zonder MER (pdf,  46 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

Inpassingsplan , Printversie zonder MER (pdf, 30 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

 

Aanvragen en ontwerpbesluiten

NrNaamAanvragenOntwerpbesluitenBesluiten
1

Omgevingsvergunning Platform Beta,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 17 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 147 kB)Besluit (pdf, 1 MB)
2

Omgevingsvergunning Transformatorstation,

Provincie Zuid Holland

Aanvraag (pdf, 38 MB)

Aanvulling 1 (pdf, 889 KB)

Aanvulling 2 (pdf, 547 KB)

Aanvulling 3 (pdf, 219 KB)

Ontwerpbesluit (pdf,2  MB)Besluit (pdf 1 MB)
3

Spoorwegvergunning (persing),

Pro-Rail BV

 

Spoorwegvergunning (gestuurde boring),

Pro-Rail BV

Aanvraag (pdf, 3 MB)

 

 

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB)

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 27 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

 

 

Besluit (pdf, 2 MB)

4

Watervergunning,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 25 MB)

Aanvulling (pdf, 41 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)Besluit (pdf, 1 MB)
5

Wet natuurbescherming, Ontheffing soorten,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (besluit)

 

Wet natuurbescherming, Vergunning gebiedsbescherming,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvulling (pdf, 19 MB)

 

 

 

Aanvraag (pdf, 11 MB)

Aanvulling (pdf, 20 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

 

 

 

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

 

Besluit (pdf, 1 MB)

 

 

 

 

 

Besluit (pdf, 1 MB)

 

 

 

NRD en eerste versie MER

Het MER is in een eerdere versie verschenen;