Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Gepubliceerd op:
13 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2023

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd gezag en coördineert de besluitvorming. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedure van dit project.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van ons elektriciteitsnetwerk. Op veel plekken in Nederland wordt op dit moment al gewerkt aan uitbreiding van bestaande of de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Zo voorkomen we dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. In 2030 dreigt er op de hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Daarom is het nodig om een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of tussen hoogspanningsstations Geertruidenberg en Crayestein te bouwen.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Stand van zaken

Het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein start met het kennisgeven van het voornemen en participatieplan. Het voornemen beschrijft waarom het project nodig is, wat het project inhoudt, wie erbij betrokken zijn, wat eraan vooraf ging, hoe de verkenning wordt uitgevoerd en hoe de procedure en planning er op hoofdlijnen uit zien. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 12 januari 2023 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en participatieplan kunt u vanaf vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari 2023 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
 • Gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht

Het voornemen en participatieplan is ook hieronder te raadplegen.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 13 januari 2023 tot en met 23 februari 2023.

U kunt hierbij denken aan:

 • Ziet u andere mogelijke oplossingen voor de geschetste opgave?
 • Welke aandachtspunten heeft u voor het uitvoeren van de verkenning?
 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop u wordt betrokken bij de verkenning?
 • Heeft u nog suggesties voor de wijze van informatievoorziening die in het voorstel voor participatie is beschreven?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post:
U kunt per post reageren door een reactie te sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein
Postbus 111, 9200 AC Drachten

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Mondeling:
Dat kan tijdens de informatiebijeenkomsten of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voornemen en het voorstel voor participatie wordt daarnaast gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Informatiebijeenkomsten

Er worden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd in het zoekgebied. U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

De avonden vinden plaats op:

 • Dinsdag 24 januari, in Het Carillon, Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland
 • Donderdag 26 januari, in MFC De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk
 • Donderdag 2 februari, in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
 • Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
 • Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer

Ook wordt er op dinsdag 14 februari van 19.00 tot 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd via Zoom. Tijdens deze online informatiebijeenkomst worden presentaties gegeven en kunt u vragen stellen via de chat. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgee­ft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070 379 89 79. Of kijk op de website van TenneT: Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?