Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost - Alternatieven

Gepubliceerd op:
18 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
5 november 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - alternatieven. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Advies Deltares

Op maandag 31 augustus 2015 is door Deltares een presentatie verzorgd van haar advies aan de minister van EZ.
Deltares adviseert om 5 alternatieven op te nemen in de MER:

  • Het reeds bestaande noordelijk alternatief C150b1/b2,
  • Het reeds bestaande noordelijk alternatief C380b/n,
  • Het reeds bestaande zuidelijk alternatief C150n,
  • Een nieuw “noordelijk midden-alternatief” (vanaf Zevenbergschen Hoek langs A16 en A59),
  • Een nieuw “midden-alternatief” (vanaf Zwartenberg naar knooppunt Zonzeel en verder langs A59).

Tevens adviseert Deltares om 2 varianten toe te voegen aan de MER:

  • Een variant op het nieuwe midden-alternatief, de zogenaamde Bosroute ten noorden van Tilburg,
  • Een variant op zowel het nieuwe midden- als het bestaande zuidelijke alternatief, die noordelijk langs Standdaarbuiten gaat.

Bij de uitwerking en keuze van het voorkeursalternatief (VKA) kunnen nog diverse aangedragen optimalisaties worden bekeken.Meer informatie kun u vinden in de nieuwsbrief van mei 2015. 

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?