Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost - Alternatieven

Laatst gecontroleerd op:
5 november 2021
Gepubliceerd op:
18 november 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - alternatieven. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Hoogspanningsverbinding 380 kV Zuid-West Oost.

Advies Deltares

Op maandag 31 augustus 2015 is door Deltares een presentatie verzorgd van haar advies aan de minister van EZ.

Deltares adviseert om 5 alternatieven op te nemen in de MER:
  • Het reeds bestaande noordelijk alternatief C150b1/b2,
  • Het reeds bestaande noordelijk alternatief C380b/n,
  • Het reeds bestaande zuidelijk alternatief C150n,
  • Een nieuw “noordelijk midden-alternatief” (vanaf Zevenbergschen Hoek langs A16 en A59),
  • Een nieuw “midden-alternatief” (vanaf Zwartenberg naar knooppunt Zonzeel en verder langs A59).
 
Ook adviseert Deltares om 2 varianten toe te voegen aan de MER:
  • Een variant op het nieuwe midden-alternatief, de zogenaamde Bosroute ten noorden van Tilburg,
  • Een variant op zowel het nieuwe midden- als het bestaande zuidelijke alternatief, die noordelijk langs Standdaarbuiten gaat.
 
Bij de uitwerking en keuze van het voorkeursalternatief (VKA) kunnen nog diverse aangedragen optimalisaties worden bekeken.
Meer informatie kun u vinden in de nieuwsbrief van mei 2015.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?