Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - fase 1

Gepubliceerd op:
12 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
26 november 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van fase 1 van dit project. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Addendum MER

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Coördinatiebesluit

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning uitbreiding 220/380 kV transformatorstation

Gemeente Beverwijk

Aanvraag deel 1 (pdf, 79 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 274 kB) Besluit (pdf, 215 kB)
2

Melding activiteitenbesluit uitbreiding 220/380 kV transformatorstation

Gemeente Beverwijk

Aanvraag (pdf, 97 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 727 kB)
3

Watervergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag deel 1 (pdf, 9 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 87 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 67 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
4

Vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 21 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 620 kB) Besluit (pdf, 676 kB)
5

Ontheffing Wet Natuurbescherming (soortenbescherming)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 31 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 208 kB) Besluit (pdf, 227 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?